انتخاب برگه

مقررات ملی و آیین نامه‌

نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ قانون برگزاری مناقصات

تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره ۱۷۸۰۹/ت۵۸۷۶۹هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۶۷/۵۶ مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره...

بیشتر بخوانید
قانون شهرداری و اصلاحات بعدی

قانون شهرداری و اصلاحات بعدی

قانون شهرداری و اصلاحات بعدی قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول در تأسیس شهرداری ماده ۱) در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد. تبصره ۱ - در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته...

بیشتر بخوانید

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات فصل اول ـ کلیات ماده ۱ـ کاربرد الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و...

بیشتر بخوانید
راهنمای مبحث سوم ۱۳۹۵ مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

راهنمای مبحث سوم ۱۳۹۵ مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) براساس ویرایش ۹۵ مبحث سوم از طرف دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در ۲۸۷ صفحه منتشر شده است. راهنمای مبحث سوم ۱۳۹۵ مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) در پیشگفتار راهنمای مبحث سوم مقررات...

بیشتر بخوانید
کلیات ویرایش سوم مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان

کلیات ویرایش سوم مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان

صنعتی‌سازی ساختمان یک روش و حاصل مسیری است که کشورهای پیشرفته، طی ۲۰۰ سال گذشته پیموده‌اند. در این کشورها، قطعات، تجهیزات و تاسیسات ساختمان، جملگی علاوه بر  داشتن استاندارد کیفی، دارای استاندارد ابعادی و مدولار نیز هستند و در کارخانه تولید می‌شوند. در نتیجه،...

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ پیام دهید