انتخاب برگه

نشریه شماره ۵۵ | مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ نشریه شماره ۵۵ به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در دستورالعمل‌های اجرایی کارهای ساختمانی کشور تدوین شده است. در تهیه این نشریه همچنین اصول، روش‌ها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود، در نظر گرفته شده است. نشریه شماره...

دانلود مبحث ۲ (۱۳۸۸) مبحث دوم نظامات اداری سال ۸۸

۲- مبحث دوم-نظامات اداری-سال ۸۸ محصولات مرتبط: نمونه سوالات HSE نظام مهندسی ۱۵,۰۰۰ تومان مجموعه سوالات قوانین منابع آزمون نظام مهندسی ۱۱,۰۰۰ تومان کلیدواژه معماری نظارت ۳۸,۰۰۰ تومان کلیدواژه عمران نظارت ۲۵,۰۰۰ تومان صفحه ویژه دانلود...

دانلود مبحث ۳ (۱۳۹۵) مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق سال ۹۵

۳- مبحث سوم-حفاظت ساختمانها در مقابل حریق-سال ۹۵ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۵ ۵,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ۱۳۹۵ ۷,۵۰۰ تومان کلیدواژه مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ۱۳۹۲ ۳,۰۰۰ تومان...

دانلود مبحث ۴ (۱۳۹۶) مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان سال ۹۶

۴- مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان-سال ۹۶ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث چهارم ۱۳۹۶ الزامات عمومی ساختمان ۴,۰۰۰ تومان نمونه سوالات تالیفی مبحث چهارم ویرایش ۱۳۹۶ ۷,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان ۱۳۹۶ ۱۰,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث...

دانلود مبحث ۵ (۱۳۹۶) مبحث پنجم مصالح و فرآورده های ساختمانی سال ۹۶

دانلود مبحث ۵ سال ۹۶ دانلود: ۵- مبحث پنجم-مصالح و فرآورده های ساختمانی | سال ۹۶ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث پنجم ۱۳۹۶ مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ۴,۰۰۰ تومان نمونه سوالات تالیفی مبحث پنجم ویرایش ۱۳۹۶ ۵,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث پنجم مصالح و فرآورده‌های...

دانلود مبحث ۱۴ (۱۳۹۶) مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی سال ۹۶

۱۴- مبحث چهاردهم-تاسیسات مکانیکی-سال ۹۶ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان ۷,۰۰۰ تومان نمونه سوالات مبحث چهاردهم ۱۳۹۶ تاسیسات مکانیکی ۸,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۶ ۷,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث چهاردهم...

دانلود مبحث ۱۶ (۱۳۹۶) مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی سال ۹۶

دانلود مبحث شانزده ۹۶ دانلود: ۱۶- مبحث شانزدهم-تاسیسات بهداشتی-سال ۹۶ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان ۷,۰۰۰ تومان نمونه سوالات مبحث شانزدهم ۱۳۹۶ تاسیسات بهداشتی ۸,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث شانزدهم ۱۳۹۶ تاسیسات بهداشتی...

دانلود مبحث ۱۸ (۱۳۹۶) مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا سال ۹۶

دانلود مبحث ۱۸ سال ۱۳۹۶ دانلود: ۱۸- مبحث هجدهم-عایق بندی و تنظیم صدا-سال ۹۶ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث هجدهم ۱۳۹۶ عایق بندی و تنظیم صدا ۳,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث هجدهم ۱۳۹۶ عایق بندی و تنظیم صدا ۸,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا...
دانلود راهنمای مبحث ۱۹ (۱۳۹۲) نوزدهم راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی سال ۹۲

دانلود راهنمای مبحث ۱۹ (۱۳۹۲) نوزدهم راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی سال ۹۲

فهرست مطالب فصل ۱: کلیات * فصل ۲ : تعاریف* فصل ۳ : عملکرد اجزای تشکیل دهنده پوسته خارجی (مشخصات فیزیکی مورد نیاز) * فصل ۴ : جزییات اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار * فصل ۵ : جزییات اجرایی مربوط به عایق کاری حرارتی بام * فصل ۶ : جزییات مربوط به عایق کاری حرارتی کف * فصل ۷...

دانلود مبحث ۲۰ (۱۳۸۸) مبحث بیستم علایم و تابلوها سال ۸۸

دانلود: ۲۰- مبحث بیستم-علایم و تابلوها-سال ۸۸ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث بیستم ۱۳۹۶ علائم و تابلوها ۳,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث بیستم علائم و تابلوها ۱۳۹۶ ۷,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث بیستم علائم و تابلو ها ۱۳۸۴ ۱,۵۰۰ تومان کلیدواژه معماری نظارت...

دانلود مبحث ۲۰ (۱۳۹۶) مبحث بیستم علایم و تابلوها سال ۹۶

دانلود: ۲۰- مبحث بیستم-علایم و تابلوها-سال ۹۶ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث بیستم ۱۳۹۶ علائم و تابلوها ۳,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث بیستم علائم و تابلوها ۱۳۹۶ ۷,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث بیستم علائم و تابلو ها ۱۳۸۴ ۱,۵۰۰ تومان کلیدواژه معماری نظارت...

دانلود مبحث ۲۱ (۱۳۹۵) مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل سال ۹۵

دانلود: ۲۱- مبحث بیست و یکم-پدافند غیرعامل-سال ۹۵ محصولات مرتبط: نمونه سوالات مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۵ ۶,۰۰۰ تومان کلیدواژه مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل ۱۳۹۵ ۵,۰۰۰ تومان کلیدواژه معماری نظارت ۳۸,۰۰۰ تومان کلیدواژه عمران نظارت...