انتخاب برگه

اجرایی

دستور کار کارگاه ساختمانی

دستور کار کارگاه ساختمانی

دستور کار چیست؟ حاوی مطالب اجرایی است که توسط مهندس ناظر و طراح  به مجری جهت انجام کار اجرایی ساختمان  ابلاغ و تفهیم می گردد. به منزله ابلاغیه مهندس ناظر و یا طراح به مالک و مجری ساختمان جهت چگونگی انجام عملیات ساختمانی در مراحل مختلف ساختمانی الخصوص تخریب، گودبرداری،...

بیشتر بخوانید
بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی

بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی

بیل مکانیکی عبارت از اتاقک گردانی است که سوار بر چرخها بوده و در انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. بیل  انتهایی عبارت است از تیر اصلی بیل، میله جام، جام و کابلهای فلزی مورد لزوم که حرکات بیل را تأمین می کنند. در شکل زیر اجزای اصلی یک بیل مکانیکی نمایش داده شده...

بیشتر بخوانید