انتخاب برگه

اجرایی

روش طرح و ساخت EPC

روش طرح و ساخت EPC

روش طرح و ساخت EPC - عکس پایه های پل دریاچه ارومیه روش طرح و ساخت EPC- Engineering Procurement Construction برای تسهیل و تسریع روند انجام پروژه، روش "طرح و ساخت" انتخاب می‌شود. در این روش کلیه کارهای طراحی، تدارکات و اجرای پروژه به پیمانکار واحد سپرده می‌شود. مطابق...

بیشتر بخوانید
وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد‌ها (آرماتور)

وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد‌ها (آرماتور)

وزن هر شاخه میلگرد میلگرد ۸ شاخه‌ی ۱۲ متری ۶ کیلوگرممیلگرد ۱۰ شاخه‌ی ۱۲ متری ۷٫۸ کیلوگرممیلگرد ۱۲ شاخه‌ی ۱۲ متری ۱۱ کیلوگرممیلگرد ۱۴ شاخه‌ی ۱۲ متری ۱۵ کیلوگرممیلگرد ۱۶ شاخه‌ی ۱۲ متری ۲۰ کیلوگرممیلگرد ۱۸ شاخه‌ی ۱۲ متری ۲۵ کیلوگرممیلگرد ۲۰ شاخه‌ی ۱۲ متری ۳۰...

بیشتر بخوانید
مراقبت از بتن، عمل آوری بتن، آب دادن به بتن

مراقبت از بتن، عمل آوری بتن، آب دادن به بتن

زمان آب دادن به بتن چند روز است؟ مدت زمان مراقبت از بتن تازه چقدر است؟ جدول ۹-۷-۲ حداقل مدت عمل آوری بتن مبحث نهم ۱۳۹۹ صفحه ۷۱ عمل‌آوری بتن فرآیندی است که طی آن از کاهش رطوبت بتن جلوگیری و دمای آن در حد دمای استاندارد بتن در مدت زمان عمل آوری تقریباً ثابت نگه...

بیشتر بخوانید
زمان باز کردن قالب بتن

زمان باز کردن قالب بتن

زمان قالب برداری بتن مبحث نهم ۹۲ بر اساس بند ۹-۱۲-۱-۱۰ صفحه ۱۶۴ مبحث نهم ۱۳۹۲ جدول زیر حداقل زمان لازم برای برچیدن قالبها و پایه‌های اطمینان می‌باشد. در صورتی که زمان قالب‌برداری در طرح، تعیین و تصریح نشده باشد زمانهای ارائه شده در جدول ۱  را می‌توان به...

بیشتر بخوانید

لیست فرآورده ها استاندارد اجباری برق و الکترونیک

برق و الکترونیکردیفشماره استانداردنام فرآورده مشمول استاندارد اجباریهادی جریان کابل و سیم۱ 3569-1 کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی (Um=1/2KV)1KV تاوخود ۳۰K2 607-3 سیم با عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی...

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ پیام دهید