انتخاب برگه

اجرایی

بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی

بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی

بیل مکانیکی عبارت از اتاقک گردانی است که سوار بر چرخها بوده و در انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. بیل  انتهایی عبارت است از تیر اصلی بیل، میله جام، جام و کابلهای فلزی مورد لزوم که حرکات بیل را تأمین می کنند. در شکل زیر اجزای اصلی یک بیل مکانیکی نمایش داده شده...

بیشتر بخوانید
روش طرح و ساخت EPC

روش طرح و ساخت EPC

روش طرح و ساخت EPC - عکس پایه های پل دریاچه ارومیه روش طرح و ساخت EPC- Engineering Procurement Construction برای تسهیل و تسریع روند انجام پروژه، روش "طرح و ساخت" انتخاب می‌شود. در این روش کلیه کارهای طراحی، تدارکات و اجرای پروژه به پیمانکار واحد سپرده می‌شود. مطابق...

بیشتر بخوانید