انتخاب برگه

اجرایی

وظایف سرپرست کارگاه (کمک مجری) چیست؟

وظایف سرپرست کارگاه (کمک مجری) چیست؟

وظایف سرپرست کارگاه (کمک مجری) چیست؟ سرپرست کارگاه ساختمانی یا همان کمک مجری شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی عمران یا معماری است که زیر نظر مجری (رئیس کارگاه) پروژه که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، فعالیت می‌کند، سرپرست کارگاه هر پروژه فردی تعیین شده است...

بیشتر بخوانید
دستور کار کارگاه ساختمانی – اطلاعات کامل

دستور کار کارگاه ساختمانی – اطلاعات کامل

دستور کار چیست؟ حاوی مطالب اجرایی است که توسط مهندس ناظر و طراح  به مجری جهت انجام کار اجرایی ساختمان  ابلاغ و تفهیم می گردد. به منزله ابلاغیه مهندس ناظر و یا طراح به مالک و مجری ساختمان جهت چگونگی انجام عملیات ساختمانی در مراحل مختلف ساختمانی الخصوص تخریب،...

بیشتر بخوانید