انتخاب برگه

اجرایی

بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی

بیل مکانیکی در پروژه‌های عمرانی

بیل مکانیکی عبارت از اتاقک گردانی است که سوار بر چرخها بوده و در انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. بیل  انتهایی عبارت است از تیر اصلی بیل، میله جام، جام و کابلهای فلزی مورد لزوم که حرکات بیل را تأمین می کنند. در شکل زیر اجزای اصلی یک بیل مکانیکی نمایش داده شده...

بیشتر بخوانید
روش طرح و ساخت EPC

روش طرح و ساخت EPC

روش طرح و ساخت EPC - عکس پایه های پل دریاچه ارومیه روش طرح و ساخت EPC- Engineering Procurement Construction برای تسهیل و تسریع روند انجام پروژه، روش "طرح و ساخت" انتخاب می‌شود. در این روش کلیه کارهای طراحی، تدارکات و اجرای پروژه به پیمانکار واحد سپرده می‌شود. مطابق...

بیشتر بخوانید
وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد‌ها (آرماتور)

وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد‌ها (آرماتور)

وزن هر شاخه میلگرد میلگرد ۸ شاخه‌ی ۱۲ متری ۶ کیلوگرممیلگرد ۱۰ شاخه‌ی ۱۲ متری ۷٫۸ کیلوگرممیلگرد ۱۲ شاخه‌ی ۱۲ متری ۱۱ کیلوگرممیلگرد ۱۴ شاخه‌ی ۱۲ متری ۱۵ کیلوگرممیلگرد ۱۶ شاخه‌ی ۱۲ متری ۲۰ کیلوگرممیلگرد ۱۸ شاخه‌ی ۱۲ متری ۲۵ کیلوگرممیلگرد ۲۰ شاخه‌ی ۱۲ متری ۳۰...

بیشتر بخوانید
مراقبت از بتن، عمل آوری بتن، آب دادن به بتن

مراقبت از بتن، عمل آوری بتن، آب دادن به بتن

زمان آب دادن به بتن چند روز است؟ مدت زمان مراقبت از بتن تازه چقدر است؟ جدول ۹-۷-۲ حداقل مدت عمل آوری بتن مبحث نهم ۱۳۹۹ صفحه ۷۱ عمل‌آوری بتن فرآیندی است که طی آن از کاهش رطوبت بتن جلوگیری و دمای آن در حد دمای استاندارد بتن در مدت زمان عمل آوری تقریباً ثابت نگه...

بیشتر بخوانید