انتخاب برگه

گالری عکس

آشنایی تصویری با جزئیات نما و انواع اتصالات نما

آشنایی تصویری با جزئیات نما و انواع اتصالات نما

اتصال سنگ نما به روش خشکاتصال سنگ نما به روش خشکاتصال سنگ نما به روش خشکاسکوپ کردن سنگ با مفتول سیمیاسکوپ کردن سنگ با چسباندن لقمه سنگیبندکشی نمای آجریشیشه کاری سازه‌ای با درزگیراتصال مکانیکی شیشهاتصال عنکبوتی در سیستم شیشه کاری صفحه‌ایاتصال شیشه به نمای ساختمان به...

بیشتر بخوانید
تصاویری از اجرای دیوار حائل بتنی در سازه اسکلت فولادی

تصاویری از اجرای دیوار حائل بتنی در سازه اسکلت فولادی

آرماتور انتظار دیوار حائل روی پینوار آببندی داخل دیوار حائلآرماتور بندی دیوار حائل طبقه زیرزمینOLYMPUS DIGITAL CAMERAوجود برشگیرهای روی ستون فولادی برای اتصال دیوار حائلعبور میلگردهای طولی دیوار از تیر فولادیاتصال دیوار حائل به ستون فولادی و عدم رنگ آمیزی قسمت اتصال...

بیشتر بخوانید
تصاویر اجرایی صفحه ستون (بیس پلیت)(Base Plate) در سازه فولادی

تصاویر اجرایی صفحه ستون (بیس پلیت)(Base Plate) در سازه فولادی

سخت کننده های محیطی و داخلی صفحه ستونمیل مهار ها (بولت) جاگذاشته شده در فونداسیونشابلون، بولت های صفحه ستون برای جا گذاری دقیق بولت‌هابستن بولت ها (میل مهارها)گروت (ملات منبسط شونده) برای زیر صفحه ستونصفحه ستون بهمراه سخت‌کننده‌ها، ساخته شده روی ستون در کارخانهصفحه...

بیشتر بخوانید