انتخاب برگه

ماده 27

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی، منبع آزمون کارشناسی رسمی ماده ۲۷ قانون مسئولیت مدنی‌مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)‌ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به...

بیشتر بخوانید
شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان

شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان

فصل اول: کلیات ماده ۱- اساس قرارداد  این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ وپیشنهاد بیمه‌گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه میباشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین میباشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار...

بیشتر بخوانید

اطلاعیه شروع ثبت‌نام و زمان برگزاری مجموعه آزمون‌های احراز صلاحیت حرفه‌ای در نظام مهندسی کشور

پیرو اطلاعیه‌های قبلی و در پی تعلیق زمان برگزاری آزمون‌‌های اردیبهشت ۱۴۰۰ نظام مهندسی (به دلیل شروع موج چهارم بیماری کرونا)، به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند آزمون‌های مذکور برای کلیه رشته‌های مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته‌های معماری...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل تخلفات کارشناسان ماده ۲۷ -فروردین ۱۴۰۰

دستورالعمل تخلفات کارشناسان ماده ۲۷ -فروردین ۱۴۰۰

دستورالعمل تخلفات کارشناسان ماده ۲۷ -فروردین ۱۴۰۰ ماده ۳۱ - رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدوأ حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان با شورای انتظامی هم عرض استان بوده که در چارچوب آیین نامه مربوط به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد....

بیشتر بخوانید
دستورالعمل فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

دستورالعمل فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

دستورالعمل فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی ماده ۲۷ - فروردین ۱۴۰۰ ماده ۲۸ - کارشناس رسمی با هیأت کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می نماید. سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت...

بیشتر بخوانید
دستور العمل معرفی کارشناس ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

دستور العمل معرفی کارشناس ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

دستور العمل معرفی کارشناس ماده ۲۷ - فروردین ۱۴۰۰ ماده ۲۳ - سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می کند. سازمان استان موظف است...

بیشتر بخوانید