انتخاب برگه

معماری طراحی

سوال آزمون طراحی معماری اردیبهشت ۱۴۰۲

سوال آزمون طراحی معماری اردیبهشت ۱۴۰۲

سوال آزمون طراحی معماری اردیبهشت 1402 ورود به حرفه مهندسان حق امضای معماری صلاحیت پایه 3 طراحی (مُهر و امضای طراح معماری)، آزمون طراحی معماری در روز جمعه 15 اردیبهشت 1402 برگزار شد است. سوال آزمون طراحی معماری اردیبهشت 1402 محصولات...

بیشتر بخوانید
کارنامه‌های قبولی آزمون طراحی معماری تیر ۱۴۰۱ مدرس: مهندس انسانیت

کارنامه‌های قبولی آزمون طراحی معماری تیر ۱۴۰۱ مدرس: مهندس انسانیت

برخی از کارنامه‌های رسیده به دست سازه پلاس، از استفاده کنندگاه پکیج آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مهندس انسانیت، در آزمون نظام مهندسی اخذ صلاحیت پایه ۳ طراحی در رشته معماری در آزمون تیر ۱۴۰۱ آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران...

بیشتر بخوانید
نکات مهم برای آزمون رشته معماری (طراحی) – ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ اعلامی از طرف دفتر مقررات ملی ساختمان

نکات مهم برای آزمون رشته معماری (طراحی) – ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ اعلامی از طرف دفتر مقررات ملی ساختمان

نکات مهم برای آزمون رشته معماری (طراحی) – ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ اعلامی از طرف دفتر مقررات ملی ساختمان از آنجا که در بازبینی برگه‌های طراحی معماری مشاهده می‌شود که علیرغم تاکیدات صورت مساله و تشریح خواسته‌ها، همچنان بسیاری از داوطلبان به نکات و خواسته‌های اصلی توجه نکرده و...

بیشتر بخوانید
کارنامه‌های قبولی آزمون طراحی معماری مرداد ۱۴۰۰ مدرس: مهندس انسانیت

کارنامه‌های قبولی آزمون طراحی معماری مرداد ۱۴۰۰ مدرس: مهندس انسانیت

برخی از کارنامه‌های رسیده به دست سازه پلاس، از استفاده کنندگاه پکیج آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مهندس انسانیت، در آزمون نظام مهندسی اخذ صلاحیت پایه ۳ طراحی در رشته معماری در آزمون مرداد...

بیشتر بخوانید