انتخاب برگه

آموزشی

صورت جلسه و صورت وضعیت نویسی در پروژه‌های عمرانی

صورت جلسه و صورت وضعیت نویسی در پروژه‌های عمرانی

در طی اجرای پروژه‌­های عمرانی، مبالغی از سوی کارفرما به پیمانکار از بابت هزینه انجام پروژه داده می­شود.  به همین دلیل باید ساز و کاری ایجاد شود تا در هر مرحله از عملیات اجرایی و طی مقاطع زمانی معین، مشخص گردد تا چه وجهی باید از کارفرما به پیمانکار تحویل گردد....

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ پیام دهید