انتخاب برگه

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک مصوبه مورخ ۰۴-۰۵-۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک مصوبه مورخ ۰۴-۰۵-۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دانلود PDF شهر دوستدار کودک الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک مصوبه مورخ ۰۴-۰۵-۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران | PDF | 1.35MB محصولات مرتبط:

بیشتر بخوانید
چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)

چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)

چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) دانلود...

بیشتر بخوانید
مقادیر پیش آمدگی‌های ساختمان در معابر شهری

مقادیر پیش آمدگی‌های ساختمان در معابر شهری

بالکن‌ها یکی از عرصه های مهم ساختمان است که در طراحی معماری مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دانستن مقدار این پیش آمدگی ها برای مهندسان طراح ضروری است. طبق ضوابط احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرها و از ارتفاع ۳ متر  متر به بالا در ضلع یا اضلاع مجاور معبر مجاز است؛ مگر...

بیشتر بخوانید
آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی

آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی

آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی دانلود آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی | PDF محصولات...

بیشتر بخوانید