انتخاب برگه

نشریه نظام فنی

نشریه ۷۴۰ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های آجری متداول موجود

نشریه ۷۴۰ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های آجری متداول موجود

نشریه ۷۴۰ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های آجری متداول موجود عنوان انگلیسی: Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Conventional Existing Masonry Buildings کلمات کلیدی: مقاوم سازی بهسازی لرزه‌ای مصالح بنایی ساختمان‌های آجری ارزیابی...

بیشتر بخوانید
نشریه ۳۹۸ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان مدارس با میانقاب

نشریه ۳۹۸ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان مدارس با میانقاب

نشریه ۳۹۸ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب عنوان انگلیسی: Instructions for Seismic Evolution and Rehabilitation of Existing School Buildings with Infill Panels دانلود نشریه ۳۹۸ دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب |...

بیشتر بخوانید
نشریه ۳۰۸ راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول ۱۳۹۶)

نشریه ۳۰۸ راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول ۱۳۹۶)

راهنمای طراحی دیوارها راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول) دیوار حائل بتن وزنی دیوار حائل وزنی دیوار حائل طره ای دیوار صندوقه ای گابیون خاک مسلح سپر بتنی فشار جانبی خاک فشار جانبی به علت سربار فشار جانبی ژئوتکنیک , ضوابط طراحی , راه , ریل و راه‌آهن , شهری ,...

بیشتر بخوانید
نشریه ۵۲۴ راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی

نشریه ۵۲۴ راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی

راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی دانلود نشریه ۵۲۴ راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی | PDF...

بیشتر بخوانید
نشریه ۳۶۱ تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)

نشریه ۳۶۱ تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) Commentary of Instruction for seismic Rehabilitation of Existing Buildings کاهش خطرپذیری زلزله , تفسیر , سازه , ساختمان , مستندات و راهنماها , بهره‌برداری...

بیشتر بخوانید
نشریه ۳۶۰ بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)

نشریه ۳۶۰ بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)

بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود طرح و اجرای بهسازی Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings کاهش خطرپذیری زلزله , دستورالعمل‌های مطالعاتی , سازه , ساختمان دانلود نشریه ۳۶۰ بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود | PDF حجم: ۸٫۷...

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ پیام دهید