انتخاب برگه

کلیدواژه کاردانی

در این دسته بندی کلیدواژه آزمون نظام کاردانی ساختمان، یا همان آزمون صلاحیت کاردانان فنی ساختمان برای اخذ صلاحیت کاردان فنی عمران، کاردان معماری، کاردان برق و کاردان مکانیک، کاردان نقشه برداری و کاردان شهرسازی قرار دارد.

دسته های محصولات:

سوالی دارید؟ پیام دهید