انتخاب برگه

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه و دست اندرکاران ساخت و ساز

بر اساس اعلام رسمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  غلط نامه ویرایش سوم مبحث چهاردم مقررات ملی ساختمان به شرح پیوست برای اطلاع عموم و رعایت آن در طراحی، نظارت، اجرای ساختمان ها ابلاغ می شود.

اصلاحیه مبحث چهاردم ۱۳۹۶

غلط نامه ویرایش سوم مبحث چهاردهم 1396

غلط نامه ویرایش سوم مبحث چهاردهم ۱۳۹۶


محصولات پیشنهادی:

نمونه سوالات مبحث چهاردهم ۹۶

کلیدواژه تکی مبحث چهاردهم ۱۳۹۶