انتخاب برگه

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه و دست اندرکاران ساخت و ساز

بر اساس اعلام رسمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  غلط نامه ویرایش سوم مبحث چهاردم مقررات ملی ساختمان به شرح پیوست برای اطلاع عموم و رعایت آن در طراحی، نظارت، اجرای ساختمان ها ابلاغ می شود.

اصلاحیه مبحث چهاردم ۱۳۹۶

غلط نامه ویرایش سوم مبحث چهاردهم 1396

غلط نامه ویرایش سوم مبحث چهاردهم ۱۳۹۶