انتخاب برگه

سامانه بررسی سنوات لازم برای ثبت نام نظام مهندسی

بررسی سنوات لازم برای ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان

در لینک زیر می توانید با درج تاریخ فارغ التحصیلی خود (تاریخ اخذ مدرک)، نسبت به مجاز بودن برای ثبت نام در آزمون های نظام مهندسی اقدام نمایید.

حداقل ۳ سال تمام از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی باید سپری شده باشد.

http://92.242.195.129/pre_regnezammohandesi


صفحه ویژه محصولات آزمون نظام مهندسی

سوالی دارید؟ پیام دهید