انتخاب برگه

سامانه بررسی سنوات لازم برای ثبت نام نظام مهندسی

سنوات نظام مهندسی

بررسی سنوات لازم برای ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان

در لینک زیر می توانید با درج تاریخ فارغ التحصیلی خود (تاریخ اخذ مدرک)، نسبت به مجاز بودن برای ثبت نام در آزمون های نظام مهندسی اقدام نمایید.

http://92.242.195.129/pre_regnezammohandesi

توجه:

  • سامانه محاسبه سنوات آزمون نظام در زمان ثبت‌نام آزمون پیش‌رو بروز می شود. در زمان‌‌های بین برگزاری آزمون تا ثبت‌نام دوره بعدی، ملاک محاسبه برمبنای آزمون برگزار شده است.
  • خودتان می‌توانید حساب کنید، حداقل ۳ سال تمام از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی (حتما در مدرک تحصیلی قید شده) باید در روز آزمون سپری شده باشد.
  • ملاک روز آزمون، آزمون دوم است؛ (مثلا آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود، ملاک تاریخ آزمون جمعه است. حتی اگر صلاحیت آزمون شما روز پنجشنبه برگزار شده باشد.)
  • گذشت ۵ سال تمام (به نسبت نیست) کاردانی، یک سال از مدت سنوات کارشناسی کم می‌‌‌شود. به ازای هر ۵ سالی که از مدرک کاردانی سپری شده باشد، یک سال سنوات محسوب می شود و وقتی شما با مدرک لیسانس بخواهید در آزمون نظام مهندسی ثبت نام کنید، این سابقه بر سنوات دوره کارشناسی شما اضافه می گردد.

صفحه ویژه محصولات آزمون نظام مهندسی