انتخاب برگه

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌ها

Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Nonstructural Equipment

تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

پس از خسارت‌های زلزله ۱۳۹۶ استان کرمانشاه، نشریه ۷۴۳ با عنوان دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌ها مورد تاکید سازمان نظام مهندسی ساختمان برای جلوگیری از تکرار خسارت و آسیب‌های مشابه گردیده است.

دانلود نشریه ۷۴۳ | ۱۸ مگابایت | ۳۷۷ صفحه | PDF