انتخاب برگه

تمپلیت کامل سازه بتنی Etabs 9

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه بتنی آرمه در نرم افزار Etabs از قبیل اطلاعات بتن، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در تیرها، کلیه ابعاد ستون‌های مربعی و دایره با درنظر گرفتن ۷ پارامتر همزمان، از قبیل، حداقل/حداکثر درصد میلگرد، حداقل-حداکثر فاصله طولی میلگردها، محدودیت‌های هندسی، میلگردهای موجود در ایران و… همچنین ترکیبات بار کامل aci318-99 و aci318-08 در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و ضریب نامعینی های ۱ و ۱٫۲، مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ آماده شده است.

در کلیه نامگذاری‌های مقاطع، ترکیبات بار و… وحدت رویه نامگذاری بین طراحان سازه رعایت شده است.

توضیحات بیشتر در پایین صفحه

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP636 دسته: , , برچسب:

فایل تمپلیت سازه بتنی چیست؟

فایل ایتبس آماده

در شروع مدلسازی سازه در نرم افزار Etabs جهت سرعت عمل و پرهیز از دوباره کاری‌ها، معمولا از فایل های مشابهی که قبلا کارشده است می توان بعد از کلیک بر روی …File/New Model بصورت (…Choose .EDB (Use Settings from a Model File مقاطع، ترکیبات بار، طیف ها و سایر تنظیمات ایتبس را از فایل قبلی وارد فایل جدید نمود.

Setting include Units, Options, Preferences, Properties and Definitions. These can be obtained from an existing model (.edb) file. Objects and assignments from the model file will not be included.

ولی با توجه به شرایط مختلف هر پروژه و نیاز به استخراج ترکیبات بار با توجه به لرزه خیزی و ضریب نامعینی سازه ρ، تنوع مقاطع برای طراحی دقیق تر، دسترسی به فایلی کامل که شامل تمامی طیف های استاندارد با توجه به زلزله و نوع زمین های مختلف، تمامی مقاطع ممکن برای تیر و ستون، درصدهای  میلگرد مختلف با توجه به ابعاد و... حتی با وجود فایل نزدیک به پروژه جدید در حین طراحی نیاز به ایجاد مقاطع جدید و تغییرات وجود دارد.

از طرفی استخراج ترکیبات بار و ایجاد مقاطع مختلف بتن آرمه با توجه به ضوابط آیین نامه ای و در نظر گرفتن مقادیر حداقل-حداکثر و... همیشه فرآیندی وقت گیر بوده که نیاز به دقت فراوانی نیز دارد. ما در فایل تمپلیت سازه بتنی کاملترین (Choose EDB (Model File ممکن با درنظر گرفتن همه شرایط آیین نامه ای، اجرایی، قالب ها و میلگردهای موجود در بازار، با نامگذاری های ساده و استفاده راحت و با حفظ وحدت رویه مدلسازی بین طراحان سازه، برای طراحی دقیق، سریع و عاری از اشتباه برای سازه های بتن آرمه در نرم افزار Etabs برای استفاده طراحان سازه ایجاد و منتشر کردیم.

جهت استفاده از فایل تمپلیت نیاز به نصب هیچگونه افزونه یا نرم افزار دیگری نمی باشد. تمامی مقاطع، ترکیبات بار و تنظیمات، بصورت دستی داخل ایتبس انجام شده و هیچ گونه تغییر یا دستکاری در فایل‌های استاندارد تولیدی توسط خود نرم افزار Etabs صورت نگرفته است. تمام مقاطع و تنظیمات چندین بار توسط برنامه و بصورت چشمی چک شده و ۱۰۰% عاری از هرگونه اشتباه می باشد.

edb

انتخاب Choose .EDB در شروع به کار مدلسازی

مزایای تمپلیت:

  • افزایش چشمگیر سرعت عمل در طراحی سازه
  • پرهیز از دوباره‌کاری و بروز اشتباهات در ایجاد مقاطع
  • دسترسی به ترکیبات بار آماده و متناسب با آیین نامه ها
  • وحدت رویه مدلسازی در بین طراحان سازه
  • سازگاری با تمام برنامه‌های تهیه خروجی نقشه سازه

 ایجاد مقاطع تیر:

ابعاد استاندارد تیرها با توجه به ضوابط و رعایت محدودیت های هندسی مبحث ۹ مقررات ملی از کوچکترین مقطع تیر با ارتفاع ۳۰ سانتی متری B30x20 با مضارب ۵ در عرض و ارتفاع های مختلف تا ارتفاع تیر ۷۵ (۵۰ مقطع تیر استاندارد) B30x20, 30x25, 35x20, …, B75x55

ایجاد مقاطع ستون:

مقاطع ستون آماده با در نظر گرفتن ۷ پارامتر همزمان:

۱- ضوابط ابعاد هندسی ۲- ضوابط تعداد میلگرد ۳- اندازه میلگردهای موجود در بازار ایران ۴- حداقل میلگرد ۵- حداکثر میلگرد ۶- حداقل فاصله میلگرد طولی ۷- حداکثر فاصله میلگرد طولی
و ترکیب ابعاد-تعداد-سایز و همچنین ایجاد مقاطع بین حداقل و حداکثر با رعایت دوبل شدن درصد در محل وصله منجر به ساخت بیش از ۱۶۰ مقطع ستون استاندارد فقط در ابعاد مربعی از بُعد ۳۰ سانتی متر تا بُعد ۹۰ سانتی متر.

همچنین مشابه ستون های مربعی برای ستون های دایره ای (CC)  از قطر ۳۰ تا ۹۵ با ۱۱۸ مقطع استاندارد طبق ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان.

(در ساخت مقاطع کاورهای استاندارد با توجه به سایز میلگرد و همچنین فاصله طولی میلگرد ها با توجه به ابعاد سنگدانه ها در نظر گرفته شده است.)

میلگرد گذاری ستون‌ها:

مقاطع بتن آرمه ستون همگی در حالت Reinforcement to be Check که حالت صحیح و قابل کنترل در طراحی و مورد قبول نظام مهندسی و سایر مراجع کنترل نقشه می باشد.

حداکثر فاصله طولی میلگرد

در انتخاب میلگردها رعایت حداکثر فاصله میلگردهای طولی (۲۰۰ میلی متر) (۹-۲۳-۳-۲-۲-۲) نیز در تشکیل مقاطع با در نظر گرفتن اندازه کاور معمول (۴٫۵-۵) و سایز میلگردهای متناسب با ابعاد ستون لحاظ شده است.

حداقل فاصله طولی میلگرد

حداقل فاصله طولی میلگردها نیز با توجه به ضوابط بند (۹-۳-۳-۱) و همچنین مسائل بتن ریزی و اجرایی روی ۷۰ میلی متر کنترل شده است.

۳۸ میلیمتر حداکثر قطر سنگدانه بوده که با توجه به سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها و در نظر گرفتن سایز میلگردهای متداول انجام گرفته است.

حداقل درصد میلگرد

انتخاب میلگرد ستون بر اساس رعایت ضوابط حداقل درصد میلگرد ۱% (۹-۲۳-۳-۲-۲) و بر اساس سایز آرماتورهای متداول در ایران مقاطع از میلگرد φ۱۲ استفاده شده است.

برای ستون های تا ابعاد ۴۵ سانتی متر، با توجه به حداقل آرماتور ۱% میلگرد سایز ۱۲ می تواند استفاده شود ولی توصیه میگردد برای ستون از حداقل میلگرد سایز ۱۴ کمتر استفاده نشود. لذا با وجود مقاطع ستون با میلگرد های سایز ۱۲ در فایل تمپلیت استفاده از مقاطع ستون با میلگرد ۱۲ توصیه نمی گردد.

توجه: بر اساس تجربه و توصیه های فنی حداقل اندازه میگردهای طولی ستون بهتر است از φ۱۴ کمتر نباشد.

حداکثر درصد میلگرد

اصلاحیه بند (۹-۲۳-۳-۲-۲-۱) و افزایش درصد میلگرد به ۸ درصد در فایل لحاظ شده و مقاطع ستون با میلگردهای موجود در ایران برای حداکثر تا ۴% (با در نظر گرفتن دو برابر شدن میلگرد در وصله طولی) ایجاد شده است.

در سایز میلگرد حداکثر با وجود تولید سفارشی میلگردهای سایز φ۳۴، φ۳۶، φ۳۸ و φ۴۰ در ایران، میلگرد حداکثر به سایز φ۳۲ که متداول و موجود دربازار می‌باشد، محدود شده است.


مشخصات و مدول الاستیسیته بتن:

کلیه مقاطع بر اساس fc=210 kg/cm2  آماده شده اند. طبق جدول شماره پ ۶-۱-۲ مبحث ششم جرم واحد حجم مصالح بتن آرمه ϒc=2500 kg/m3

طبق بند ۹-۱۳-۷  و رابطه ۹-۱۳-۱

[Ec=(3300*SQRT(fc)+6900)(gamaC/23)^1.5 [N/mm2][MPa

[Ec=(10435*SQRT(fc)+69000)(gamaC/2300)^1.5 [kg/cm2

[۲^Ec (210)=249500 [kg/cm

[۲^Ec (240)=261300 [kg/cm

فرض بتن C28 و به بالا نیاز به ارائه تعهدنامه مالک به سازمان نظام مهندسی دارد. (درج بتن رده بالاتر از مفروضات مدلسازی در نقشه بلامانع می باشد.)

کسر تداخل بتن سقف با تیرهای طبقه:

1با توجه به تداخل بتن تیرهای طبقه با بتن سقف ها و ۲ بار محاسبه شدن وزن قسمت بالای تیرها با تغییر وزن مخصوص بتن تیرها Mass per unit Volume و Weight per unit Volume با توجه به ارتفاع متفاوت تیرها اقدام شده است.

توجه: از این کار می شود صرفنظر کرد ولی باعث بالارفتن بی مورد وزن سازه می شود و با تغییر وزن مخصوص بتن تیرها، وزن کل سازه دقیقتر می شود.

2

 a*b*ϒc (a)=a*b*ϒc-h*b*ϒc

ϒc (a)= ϒc*(a-h)/a

توجه: کسر قسمت متداخل تیر و سقف با این روش مستقل از عرض مقاطع تیرها می باشد.

مشخصات مصالح بتن fc=210 kg/cm2  و fc=240 kg/cm2 به همراه بتن ها با وزن مخصوص مختلف برای تیرهای با توجه به ارتفاع تیرها CONC30, 35, 40,..., 90, CONC95 جهت کسر تداخل بتن سقف و تیرها آورده شده است.

مثال:

برای کسر قسمت متداخل با فرض ضخامت بتن سقف ۵ سانتی متر و ارتفاع تیر ۳۰ سانتی متر

۲۵۰۰*(۳۰-۵)/۳۰= ϒc30 =

ϒc (30)=2083 kg/m3

Weight per unit volume

material Weight per unit volume material Weight per unit volume material

۲۳۲۱

CONC70

۲۲۵۰ CONC50 ۲۰۸۳

CONC30

۲۳۳۳ CONC75 ۲۲۷۳ CONC55 ۲۱۴۳

CONC35

۲۳۴۴

CONC80 ۲۲۹۲ CONC60 ۲۱۸۸

CONC40

۲۳۵۳ CONC85 ۲۳۰۸ CONC65 ۲۲۲۲

CONC45

 

مشخصات استاندارد فولاد ساختمانی ST57 و ST37 در فایل موجود می‌باشد.


وحدت رویه نامگذاری مقاطع:

c9

Define Frame Properties

مشخصات مقاطع قاب:

  • فرمت نامگذاری تیرها عدد اول ارتفاع تیرها عدد دوم عرض تیرها:

[(B30X20 [B=Beam, 30(Depth)X20(Width

تیر بتنی با ارتفاع ۳۰ سانتی متری و عرض ۲۰ سانتی متری

  • فرمت نامگذاری ستون های مربعی عدد دورقمی اول بعد ستون عدد دوم تعداد میلگرد و عدد دو رقمی سوم سایز میلگردها می باشد:

[(C501622 [C=Cloumn, 50(Depth)16(Number)22(Bar Size

ستون مربعی ۵۰ سانتی متر در ۵۰ سانتی متر با ۱۶ عدد میلگرد سایز ۲۲φ

[(C50820 [C=Cloumn, 50(Depth)8(Number)20(Bar Size

ستون مربعی ۵۰ سانتی متر در ۵۰ سانتی متر با ۸ عدد میلگرد سایز ۲۰φ

  • فرمت نامگذاری ستون های دایره ای:

[(CC401214 [C=Cloumn, C=Circle, 40(Diameter)12(Number)14(Bar Size

ستون دایره به قطر ۴۰ سانتی متر با ۱۲ عدد میلگرد سایز ۱۴φ

نامگذاری طیف‌های پاسخ زمین زلزله آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارمspec

SI25 [Soil=S (نوع زمین یک=I) 25=خطرنسبی زلزله کم و متوسط]

SIV35 [Soil=S (نوع زمین چهار=IV) 35=خطرنسبی زلزله زیاد و خیلی زیاد]

در سایر نامگذاری‌ها نیز توصیه‌های واحدهای کنترل نقشه سازمان‌ نظام مهندسی استان‌ها برای ایجاد وحدت رویه در ارائه فایل‌ها لحاظ شده و سعی در نامگذاری ساده، کاربر پسند و استفاده از کاراکترهای معمول شده است. تا در صورت ارتباط ایتبس با سایر نرم‌افزارهای جانبی و  یا خروجی نقشه مشکلی ایجاد نشود.

s9

نامگذاری سقف‌ها، دال‌ها و دیوارهای برشی در ابعاد مختلف


ترکیبات بار:

نامگذاری ترکیبات بار بر مبنای اصول نامگذاری وحدت رویه طراحان سازه و توصیه های واحدهای کنترل نقشه می‌باشد.

ACIB ترکیبات بار ثقلی آیین‌نامه ACI

ACIS ترکیبات بار لرزه‌ای استاتیکی آیین‌نامه  ACI

ACID ترکیبات بار لرزه‌ای دینامیکی آیین‌نامه  ACI

ترکیبات بارها بصورت مستقل بر مبنای دو آیین نامه ACI 318-99 و ACI 318-08 بصورت فایل‌های جداگانه و با درنظر گرفتن استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ و با فرض ضریب اهمیت سازه I=1 در دو حالت ضریب نامعینی سازه ρ=۱ و ρ=۱٫۲ تهیه شده است.

داخل هر فایل ترکیبات مربوط به تحلیل استاتیکی ACIS با حالات بار EX,EY, ENX,.. و دینامیکی ACID با حالات بار SX,SY مشخص می باشد.

A=0.35-I=1-Roh=1.2

A=0.35-I=1-Roh=1.0

A=0.3-I=1-Roh=1.2

A=0.3-I=1-Roh=1.0

تذکر مهم: با توجه به بند ۳-۳-۹-۱-الف آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ نیروی قائم ناشی از زلزله در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35) از رابطه Fv=0.6AIWp محاسبه می شود. لذا ضرایب ترکیبات بارگذاری طراحی در این مناطق با تغییر I (ضریب اهمیت سازه) تغییر پیدا خواهد کرد. که در صورت متفاوت بودن I سازه شما، اصلاح ضرایب ترکیب بار فایل تمپلیت لازم می باشد.

برای سهولت در دسترسی سریع به ترکیبات بار می توانید از محصول ویژه "فایل اکسل هوشمند ترکیبات بار" استفاده نمایید که با تغییر هر یک از پارامترهای A،ρ و I و انتخاب آیین نامه ( ACI318-14, ACI 318-99, ACI 318-08) ترکیبات بار صحیح نمایش داده می‌شود.

تذکر مهم: ارائه فایل تمپلیت، رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

اطلاعات بیشتر

پسوند فایل

e2k, EDB

حجم فایل KB

300

نرم افزار فایل

ETABS

نوع دریافت

دانلودی

ناشر

سازه پلاس

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تمپلیت کامل سازه بتنی Etabs 9”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

دسته‌های محصولات: