انتخاب برگه

خلاصه و نکات مهم بخشنامه ۶۵۸۲۵/۴۰۰  مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸:

تسهیل در امر صدور پروانه و شرکت در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان

۱- کارشناسی ناپیوسته ها بدون هیچ مشکلی می توانند صلاحیت طراحی/محاسبات بگیرند.
(اگر هم در ۴ سال گذشته آزمون دادن و قبول شدند می توانند نسبت به اخذ صلاحیت اقدام کنند)
۲- از این به بعد برای شرکت در آزمون عضویت نظام مهندسی لازم نمی باشد.
۳- صلاحیت اجرا و نظارت هر کدام مستقل از هم شده و تنها با قبولی در آزمون اجرا نیز می توان پروانه اشتغال گرفت.

دانلود و مشاهده کامل بخشنامه | PDF


صفحه ویژه آزمون های نظام مهندسی