انتخاب برگه

دستورالعمل فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰ | ماده 27 | ۰ دیدگاه

دستورالعمل فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی ماده 27 - فروردین 1400
دستورالعمل فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی ماده ۲۷ – فروردین ۱۴۰۰

ماده ۲۸ – کارشناس رسمی با هیأت کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می نماید. سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی (صرفا از جنبه فرآیندی و بدون دخالت در ماهیت نظریه اعلامی کارشناس)، نسخه ای از آن را به مرجع یا متقاضی درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف حداکثر ده روز کاری نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس یا کارشناسان پس از کسر کسورات قانونی موضوع ماده هفت (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون، اقدام می نماید.

ماده ۲۹ – کارشناس رسمی حق واگذاری موضوع کارشناسی به غیر را ندارد و نمی تواند انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید. در صورت اقدام به این امر، علاوه بر پیگیری انضباطی تخلف در شورای انتظامی، هیچ گونه حق الزحمه‌ای به وی یا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظریه کارشناسی ارائه شده نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۳۰ – تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی بر اساس ماده شش (۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون تعیین و بر اساس آن اقدام می گردد.

صفحه ویژه آزمون ماده ۲۷


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *