انتخاب برگه

کارآموزی صلاحیت اجرا

عناوین و سرفصلهای دوره کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه ۳)
رشته: عمران و معماری صلاحیت: اجرا پایه ۳ شماره دوره: ۸۱۱


آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مدت:۱۲ (ساعت)

 • ۱ آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های پیمانکار
  ۲ اصول نگارش فنی، روشهای کنترل و نحوه هماهنگی در اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی
  ۳ آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
  ۴ آشنایی با قوانین و ضوابط حقوقی مرتبط با وظایف و مسئولیت های پیمانکار
  ۵ آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان
  ۶ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (HSE)
  ۷ اخلاق مهندسی


مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه مدت: ۴ (ساعت)

 • ۱ اصول مصالح و فرآوردههای ساختمانی
  ۲ مصالح رایج ساختمانی
  ۳ مصالح نوین ساختمانی شامل الیاف پلیمری، الیاف فلزی، FRP و…
  ۴ انواع بتن شامل بتن های رایج و بتنهای با مقاومت بالا
  ۵ انواع المان های فولادی با مقاطع متفاوت و مقاومت های مختلف
  ۶ انواع مصالح رایج و نوین اجزاء غیر سازهای
  ۷ انواع عایقها و شیوه های عایقکاری

مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی مدت: ۴ (ساعت)

 • ۱ نحوه تجهیز کارگاه
  ۲ گونیا کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبداء، خط گونیا یا خط مبنا، تعیین حدود اربعه
  زمین و تطابق با مدارک مالکیت و نقشه های اجرایی (کنترل نقشهها با سایت و تحویل زمین)
  ۳ کنترل نقشه ها و مدارک اجرائی پروژه- کنترل نقشهها با یکدیگر
  ۳ رعایت حریم های طبیعی، مصنوعی و زیست محیطی (شامل قنات، نهرها، رودخانه، باغ و غیره)
  ۴ تحویل، کنترل و نگهداری مصالح و اصول انبارداری
  ۵ بازدید عملی

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (۱) مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ نحوه تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی و ایمنی مرتبط
  ۲ آشنایی با بستر و مکانیک خاک و شرایط ژئوتکنیک
  ۳ تعریف گودبرداری، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداری غیراصولی،
  ضوابط ایمنی و حقوقی مرتبط با آن
  ۴ بررسی علل تغییرشکلهای دیواره و کف گود و ایمنی ساختمانهای مجاور
  ۵ مروری بر ریزشهای ساختمانی و گود حادث شده
  ۶ اشنایی با اجرای روشهای مختلف پایدارسازی گود از قبیل: اجرای سازه نگهبان با شمعریزی درجا یا
  کوبیدن، به طریق خرپایی، مهار متقابل، دوخت به پشت موقت و دائم
  ۷ محافظت در برابر رطوبت
  ۸ بازدید عملی
  نکات اجرایی پیهای سطحی مدت: ۸ (ساعت)
  ۱ نکات اجرایی کف گودبرداری و بتن مگر زیر شالوده و اکس بندی
  ۲ ضوابط و نحوه اجرای قالببندی شالوده
  ۳ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری در پیها
  ۴ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورهای انتظار سازه بتنی و بولتهای کف ستون سازه فولادی
  ۵ نکات ویژه در اجرای پیهای شیبدار، چاله آسانسور و تاسیسات احتمالی موجود در پی
  ۶ ضوابط و نحوه اجرای بتنریزی شامل: نحوه ریختن بتن، محلهای مجاز قطع بتن و نحوه تراز کردن
  روی بتن
  ۷ بازدید عملی

نکات اجرایی سازههای فولادی (۱) مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ نحوه گروتریزی در زیر کف ستونها
  ۲ نحوه اجرای کف ستونها و اجرای کلید برشی در کف ستونها
  ۳ انواع جوشها، آزمایشها و بازرسی آنها
  ۴ نحوه رنگآمیزی و کنترل ضخامت رنگها
  ۵ نحوه اجرای اتصالات جوشی و پیچی
  ۶ نحوه اجرای وصله ستونها و تیرها
  ۷ نحوه اجرای تیر، ستون، مهاربند و پله فلزی
  ۸ نحوه کنترل رواداریها
  ۹ شناخت روشهای اجرایی کارگاهی ساخت صنعتی و کارگاهی
  ۱۰ بازدید عملی

نکات اجرایی سازههای بتن مسلح (۱) مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ مبانی طرح اختلاط بتن و روشهای نگهداری و عملآوری بتن
  ۲ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری طولی در تیرها
  ۳ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری طولی در ستونها
  ۴ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری طولی در دیوارها
  ۵ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری عرضی در تیرها
  ۶ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری عرضی در ستونها
  ۷ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری عرضی در دیوارها
  ۸ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری در اتصالات
  ۹ ضوابط و نحوه بتنریزی در تیر، ستون و دیوار و نحوه اجرای درز انقطاع
  ۱۰ مبانی کارائی و پایایی بتن
  ۱۱ آزمایشهای بتن و آرماتورها
  ۱۲ نحوه اجرای پله بتنی و سطوح شیبدار
  ۱۳ بازدید عملی

نکات اجرایی سازههای مصالح بنایی، دیوار چینی، سقف، نازککاری و نماسازی مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ نحوه تهیه انواع ملات و نگهداری و اجرای آنها
  ۲ پیکنی، کرسیچینی و دیوارچینی با انواع آجر و بلوک
  ۳ انواع نماهای خشک سنگی، سرامیکی، چوبی، محصولات ترکیبی، پردهای به ارتفاع یک یا چند
  طبقه
  ۴ تعمیر و نگهداری نماهای خشک، نورپردازی نماهای خشک و نصب تابلو
  ۵ اجرای نماهای دوجداره هوشمند
  ۶ اجرای نازککاری دیوار با درجات مختلف مقاومت در مقابل حریق در فضاهای عمومی، خصوصی با
  کاربریهای مختلف
  ۷ اجرای نازککاری کف و سقف در مقابل حریق
  ۸ اجرای نعل درگاه و پنجره ها و انواع درها
  ۹ انواع کفسازی و شیوه اجرای شیببندی بام و اجرای شیروانی
  ۱۰ انواع سقفهای کاذب و اجرای آنها
  ۱۱ انواع کفهای کاذب و اجرای آنها
  ۱۲ آشنایی با سیستمهای عایقهای رطوبتی و حرارتی
  ۱۳ آشنایی با ضوابط و نحوه اجرای موضوعات مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
  ۱۴ بازدید عملی

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (۱) مدت ۸ (ساعت)

 • ۱ سیمکشی، لوله گذاری و تجهیزات مربوطه
  ۲ نصب کلید و پریز
  ۳ نصب تجهیزات روشنایی
  ۴ اجرای چاه ارت
  ۵ سیستم اعلام حریق
  ۶ نصب تجهیزات مخابراتی و آنتن مرکزی
  ۷ تجهیزات توزیع شامل: ترانسفورماتور توزیع، پلاک خوانی ترانسفورماتور، انواع کابلهای فشار ضعیف
  و فشار متوسط
  ۸ روشهای کابلکشی
  ۹ آسانسور شامل: انواع آسانسور، الزامات و آماده سازی محل، حفاظت در برابر حریق
  ۱۰ ضوابط و نکات اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مورد تاسیسات برقی
  ۱۱ سیمکشی، لوله گذاری و تجهیزات مربوطه
  ۱۲ تابلوهای برق و تجهیزات مربوطه
  ۱۳ جانمایی کنتور و تابلو برق
  ۱۴ انواع کابل، روشهای کابل کشی و تجهیزات مربوطه
  ۱۵ بازدید عملی

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (۱) مدت ۸ (ساعت)

 • ۱ معرفی سیستمهای متداول در ایران شامل رادیاتور، کولر آبی، انواع کولر گازی، فنکویل و هواساز
  ۲ معرفی اجزای موتورخانه شامل دیگ، چیلر، منبع آب گرم، پمپ سیرکولاتور و منبع انبساط
  ۳ ضوابط و نکات اجرای دودکش
  ۴ معرفی اجزای شبکه توزیع آب مصرفی شامل کنتور، منابع آب و بوستر پمپ
  ۵ معرفی اجزای شبکه جمعآوری فاضلاب شامل لوله فاضلاب، ونت، چاه جذبی و سپتیک تانک
  ۶ معرفی اجزای سیستم اطفاء حریق شامل جعبه آتشنشانی، رایزرهای خشک و تر و اسپرینکلر
  ۷ معرفی اجزای شبکه گازرسانی شامل رگلاتور، کنتور و مصرف کننده ها
  ۸ نکات اجرایی و هماهنگی تاسیساتمکانیکی و برقی با معماری و سازه (از جمله لولهکشی آب و
  فاضلاب ، کانالکشی ، دودکش و غیره)
  ۹ بازدید عملی