انتخاب برگه

عناوین و سرفصل‌های دوره کارآموزی صلاحیت اجرا پایه ۳

شهریور ۷, ۱۳۹۶ | پروانه اشتغال مهندسی | ۵ دیدگاه ها

کارآموزی صلاحیت اجرا

عناوین و سرفصلهای دوره کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه ۳)
رشته: عمران و معماری صلاحیت: اجرا پایه ۳ شماره دوره: ۸۱۱


آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مدت:۱۲ (ساعت)

 • ۱ آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های پیمانکار
  ۲ اصول نگارش فنی، روشهای کنترل و نحوه هماهنگی در اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی
  ۳ آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
  ۴ آشنایی با قوانین و ضوابط حقوقی مرتبط با وظایف و مسئولیت های پیمانکار
  ۵ آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان
  ۶ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (HSE)
  ۷ اخلاق مهندسی


مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه مدت: ۴ (ساعت)

 • ۱ اصول مصالح و فرآوردههای ساختمانی
  ۲ مصالح رایج ساختمانی
  ۳ مصالح نوین ساختمانی شامل الیاف پلیمری، الیاف فلزی، FRP و…
  ۴ انواع بتن شامل بتن های رایج و بتنهای با مقاومت بالا
  ۵ انواع المان های فولادی با مقاطع متفاوت و مقاومت های مختلف
  ۶ انواع مصالح رایج و نوین اجزاء غیر سازهای
  ۷ انواع عایقها و شیوه های عایقکاری

مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی مدت: ۴ (ساعت)

 • ۱ نحوه تجهیز کارگاه
  ۲ گونیا کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبداء، خط گونیا یا خط مبنا، تعیین حدود اربعه
  زمین و تطابق با مدارک مالکیت و نقشه های اجرایی (کنترل نقشهها با سایت و تحویل زمین)
  ۳ کنترل نقشه ها و مدارک اجرائی پروژه- کنترل نقشهها با یکدیگر
  ۳ رعایت حریم های طبیعی، مصنوعی و زیست محیطی (شامل قنات، نهرها، رودخانه، باغ و غیره)
  ۴ تحویل، کنترل و نگهداری مصالح و اصول انبارداری
  ۵ بازدید عملی

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان (۱) مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ نحوه تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی و ایمنی مرتبط
  ۲ آشنایی با بستر و مکانیک خاک و شرایط ژئوتکنیک
  ۳ تعریف گودبرداری، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداری غیراصولی،
  ضوابط ایمنی و حقوقی مرتبط با آن
  ۴ بررسی علل تغییرشکلهای دیواره و کف گود و ایمنی ساختمانهای مجاور
  ۵ مروری بر ریزشهای ساختمانی و گود حادث شده
  ۶ اشنایی با اجرای روشهای مختلف پایدارسازی گود از قبیل: اجرای سازه نگهبان با شمعریزی درجا یا
  کوبیدن، به طریق خرپایی، مهار متقابل، دوخت به پشت موقت و دائم
  ۷ محافظت در برابر رطوبت
  ۸ بازدید عملی
  نکات اجرایی پیهای سطحی مدت: ۸ (ساعت)
  ۱ نکات اجرایی کف گودبرداری و بتن مگر زیر شالوده و اکس بندی
  ۲ ضوابط و نحوه اجرای قالببندی شالوده
  ۳ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری در پیها
  ۴ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورهای انتظار سازه بتنی و بولتهای کف ستون سازه فولادی
  ۵ نکات ویژه در اجرای پیهای شیبدار، چاله آسانسور و تاسیسات احتمالی موجود در پی
  ۶ ضوابط و نحوه اجرای بتنریزی شامل: نحوه ریختن بتن، محلهای مجاز قطع بتن و نحوه تراز کردن
  روی بتن
  ۷ بازدید عملی

نکات اجرایی سازههای فولادی (۱) مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ نحوه گروتریزی در زیر کف ستونها
  ۲ نحوه اجرای کف ستونها و اجرای کلید برشی در کف ستونها
  ۳ انواع جوشها، آزمایشها و بازرسی آنها
  ۴ نحوه رنگآمیزی و کنترل ضخامت رنگها
  ۵ نحوه اجرای اتصالات جوشی و پیچی
  ۶ نحوه اجرای وصله ستونها و تیرها
  ۷ نحوه اجرای تیر، ستون، مهاربند و پله فلزی
  ۸ نحوه کنترل رواداریها
  ۹ شناخت روشهای اجرایی کارگاهی ساخت صنعتی و کارگاهی
  ۱۰ بازدید عملی

نکات اجرایی سازههای بتن مسلح (۱) مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ مبانی طرح اختلاط بتن و روشهای نگهداری و عملآوری بتن
  ۲ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری طولی در تیرها
  ۳ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری طولی در ستونها
  ۴ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری طولی در دیوارها
  ۵ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری عرضی در تیرها
  ۶ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری عرضی در ستونها
  ۷ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری عرضی در دیوارها
  ۸ ضوابط و نحوه اجرای آرماتورگذاری در اتصالات
  ۹ ضوابط و نحوه بتنریزی در تیر، ستون و دیوار و نحوه اجرای درز انقطاع
  ۱۰ مبانی کارائی و پایایی بتن
  ۱۱ آزمایشهای بتن و آرماتورها
  ۱۲ نحوه اجرای پله بتنی و سطوح شیبدار
  ۱۳ بازدید عملی

نکات اجرایی سازههای مصالح بنایی، دیوار چینی، سقف، نازککاری و نماسازی مدت: ۸ (ساعت)

 • ۱ نحوه تهیه انواع ملات و نگهداری و اجرای آنها
  ۲ پیکنی، کرسیچینی و دیوارچینی با انواع آجر و بلوک
  ۳ انواع نماهای خشک سنگی، سرامیکی، چوبی، محصولات ترکیبی، پردهای به ارتفاع یک یا چند
  طبقه
  ۴ تعمیر و نگهداری نماهای خشک، نورپردازی نماهای خشک و نصب تابلو
  ۵ اجرای نماهای دوجداره هوشمند
  ۶ اجرای نازککاری دیوار با درجات مختلف مقاومت در مقابل حریق در فضاهای عمومی، خصوصی با
  کاربریهای مختلف
  ۷ اجرای نازککاری کف و سقف در مقابل حریق
  ۸ اجرای نعل درگاه و پنجره ها و انواع درها
  ۹ انواع کفسازی و شیوه اجرای شیببندی بام و اجرای شیروانی
  ۱۰ انواع سقفهای کاذب و اجرای آنها
  ۱۱ انواع کفهای کاذب و اجرای آنها
  ۱۲ آشنایی با سیستمهای عایقهای رطوبتی و حرارتی
  ۱۳ آشنایی با ضوابط و نحوه اجرای موضوعات مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
  ۱۴ بازدید عملی

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (۱) مدت ۸ (ساعت)

 • ۱ سیمکشی، لوله گذاری و تجهیزات مربوطه
  ۲ نصب کلید و پریز
  ۳ نصب تجهیزات روشنایی
  ۴ اجرای چاه ارت
  ۵ سیستم اعلام حریق
  ۶ نصب تجهیزات مخابراتی و آنتن مرکزی
  ۷ تجهیزات توزیع شامل: ترانسفورماتور توزیع، پلاک خوانی ترانسفورماتور، انواع کابلهای فشار ضعیف
  و فشار متوسط
  ۸ روشهای کابلکشی
  ۹ آسانسور شامل: انواع آسانسور، الزامات و آماده سازی محل، حفاظت در برابر حریق
  ۱۰ ضوابط و نکات اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مورد تاسیسات برقی
  ۱۱ سیمکشی، لوله گذاری و تجهیزات مربوطه
  ۱۲ تابلوهای برق و تجهیزات مربوطه
  ۱۳ جانمایی کنتور و تابلو برق
  ۱۴ انواع کابل، روشهای کابل کشی و تجهیزات مربوطه
  ۱۵ بازدید عملی

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (۱) مدت ۸ (ساعت)

 • ۱ معرفی سیستمهای متداول در ایران شامل رادیاتور، کولر آبی، انواع کولر گازی، فنکویل و هواساز
  ۲ معرفی اجزای موتورخانه شامل دیگ، چیلر، منبع آب گرم، پمپ سیرکولاتور و منبع انبساط
  ۳ ضوابط و نکات اجرای دودکش
  ۴ معرفی اجزای شبکه توزیع آب مصرفی شامل کنتور، منابع آب و بوستر پمپ
  ۵ معرفی اجزای شبکه جمعآوری فاضلاب شامل لوله فاضلاب، ونت، چاه جذبی و سپتیک تانک
  ۶ معرفی اجزای سیستم اطفاء حریق شامل جعبه آتشنشانی، رایزرهای خشک و تر و اسپرینکلر
  ۷ معرفی اجزای شبکه گازرسانی شامل رگلاتور، کنتور و مصرف کننده ها
  ۸ نکات اجرایی و هماهنگی تاسیساتمکانیکی و برقی با معماری و سازه (از جمله لولهکشی آب و
  فاضلاب ، کانالکشی ، دودکش و غیره)
  ۹ بازدید عملی

۵ دیدگاه ها

 1. majidi

  ba salam aya mishe dore haye ejra omran ro be jahat hazine va vaght an yeki yeki gereft va hazine tamam doreharo tak tak pardakht konim mamnoon misham begid

  پاسخ
 2. majidii

  dar vaghe bad gozarandan yek dore dore digari sabt nam kard.va dige agar sabeghe ejra nadashte bashim aya be jahat sistem nobatdehi niaz k baraye sodour parvane eghdam konim va karaye maliati anha ra anjam bedim

  پاسخ
  • پشتیبانی سازه پلاس

   دوره اجرا پایه ۳ کاربردی ندارد و فقط یک مرحله برای گذر به پایه ۲ هست،
   ارتباطی به سابقه کار ندارد.
   برای صلاحیت اجرا، سیستم نوبت دهی (سیستم ارجاع کار) وجود ندارد.

   پاسخ
 3. سعید

  سلام مدت زمان این کلاس ها و زمانش چقدر هستش و هزینش چقدر نیشه . حدودا چند روز طول میکشه فشرده برگزار میشه

  پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *