انتخاب برگه

سازه های پوسته ای

اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲ | سازه | ۰ دیدگاه

پوسته،سازه ای نازک با سطح منحنی می باشد که بارها را بصورت کشش، فشار و برش به تکیه گاه ها منتقل می نماید.سازه
های پوسته ای مشابه طاقهای سنتی می باشد با این تفاوت که سازه ی پوسته ای در برابر نیروهای کششی مقاوم می
باشد.اغلب پوسته ها ی معماری از بتن مسلح ساخته شده اند همچنین از تخته ی چند الیی ،فلز پالستیک های شیشه ای
مسلح هم استفاده می شود.پوسته ها به علت شکل منحنی خود مقاومت خوبی در برابر بارهای گسترده ی یکنواخت در سازه
هایی مانند سقف دارند اما مقاومت این نوع سازه به علت نازک بودن،در برابر خمش های ناحیه ای که ازطریق بارهای
متمرکزتولید شده قابل توجه نمی باشد

انواع سازه های پوسته ای


پوسته ها با توجه به شکلشان به چهار دسته

  • سین کالستیک
  • آنتی کالستیک
  • قابل توسعه
  • شکل آزاد

تقسیم می شوند.


اشکال سین کالستیک(گنبد ها)

اشکال سین کالستیک(گنبد ها)
اشکال سین کالستیک(گنبد ها)

از دوران یک خط منحنی حول یک محور گنبد بوجود می آید که شناخته ترین آن گنبدهایی به شکل کره می باشد که از
دوران یک دایره حاصل شده است.قسمتهای عمودی پوسته،خطوط قوسی طولی) نصف النهار(و قسمتهای افقی پوسته،بصورت
دایره های موازی می باشد.
رفتار سازه:تنشهایی که در پوستهای گنبدی بوجود می آید از دو جهت می توان بررسی نمود.گنبدهای پوسته ای که زیر بار
یکنواخت قرار می گیرند در طول قوسها)نصف النهار(درهر نقطه تحت فشار می باشند.در گنبدهای نیم کره ای،به علت اینکه
خطوط قوسی آن بصورت نیم دایره می باشد در قسمت باالیی خود پایداری آنچنانی ندارشته و در قسمتهای پایینی تمایل به
خمش رو به باال دارند.در گنبدهای پوسته ای که در برابر کشش مقاوم می باشند،کمانش آنها توسط تنشهای کششی در طول
خطوط حلقوی زیر زاویه ی۴۵ درجه مهار میشود.

پوسته ی قابل توسعه

پوسته ی گهواره ای قابل توسعه هستند از طریق یک خمیده شدن یک سطح شکل می گیرند،فقط در یک جهت دارای انحنا
می باشند و از دوران یک خط منحنی در مقاومت کششی طول یک خط مستقیم شکل می گیرند.اشکال آنها عمدتا بصورت
نیم دایره و سهمی می باشد،از ویژیگی های این نوع از پوسته داشتن داشتن مقاومت کششی می باشد که آن را از طاقهای
قوسی متمایز می کند.این پوسته ها نیاز به تکیه گاهای ممتدد در طول هر پایه که در طاقهای قوسی مشاهده می شود
ندارند، بنابراین می تواند فقط در گوشه دارای تکیه گاه باشد.

پوسته های استوانه ای


پوسته های استوانه ای را به اشکال استوانه ای و مخروطی می توان قالب گرفت(با انحنا در یک جهت)به علاوه طاقها متقاطع
هم ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

پوسته های زین اسبی(آنتی کالستیک)

پوسته های زین اسبی


پوسته های آنتی کالستیک فرمهای زین اسبی با انحنای متفاوت در هر جهت می باشند. آنها شامل اشکال مخروطی ،
سهموی ، هذلولی و شبه هذلولی می باشند.همچنین دارای فرم های گونیایی نیز هستند ، زیرا خطوط مستقیم می توانند
روی سطح خود ادامه یابند .
به طور عکس با حرکت یک خط مستقیم می توان یک سطح ایجاد کرد .تناقض آشکار در یک سطح با انحنای مضاعف که
بوسیله خطوط مستقیم ایجاد شده است،پوسته های زین اسبی را از نظر بصری جالب و برای قالب گیری آسان می سازد.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *