انتخاب برگه

واحد سنتی وزن در ایران

دی ۲۴, ۱۳۹۷ | اخبار | ۰ دیدگاه

 • «سوت» کوچکترین یکای اندازه‌گیری جرم در قدیم و برابر با ۱ میلی‌گرم است.
 • «قیراط» معادل ۲۰۰ سوت و برابر با ۲۰۰ میلی‌گرم است. هر پنج قیراط معادل یک گرم می‌باشد.
 • «سیر» معادل ۳۷۵ قیراط و برابر با ۷۵ گرم است.
 • «پانزده» برابر ۲/۵ سیر است.
 • «سیه» برابر ۵ سیر است.
 • «هفت درم» برابر نیم پانزده است.
 • «چارک» برابر با ۷۵۰ گرم است.
 • «صدی» برابر ۲ چارک است.
 • «من تبریز» یا فقط «من»، معادل ۴۰ سیر و برابر با ۳ کیلوگرم است.
 • «من سنگ شاه اصفهان» برابر با ۶ کیلوگرم است.
 • «من ری» یا فقط «ری»، برابر با ۱۲ کیلوگرم است.
 • «من برابر با ۱۸ کیلوگرم است.
 • «من لرستان» برابر با ۱۰ کیلوگرم است.
 • «من اندیکا» برابر با ۷ کیلوگرم است.
 • «من لردگان» برابر با ۶ کیلوگرم می‌باشد .

من هاشم معادل هشتاد کیلوگرم است و بیشتر در استان بوشهر معروف است

 • «خروار» برابر با ۳۰۰ کیلوگرم است.
 • «خروار اندیکا» برابر با ۱۰۰ کیلوگرم است.
 • «نخود» معادل ۱۹۲ سوت و برابر با ۱۹۲ میلی‌گرم است.
 • «لیه» معادل یک‌دوم نخود و برابر با ۹۶ میلی‌گرم است.
 • «جو» معادل یک‌سوم نخود و برابر با ۶۴ میلی‌گرم است.
 • «گندم» معادل یک‌چهارم نخود و برابر با ۴۸ میلی‌گرم است.
 • «ماش» معادل یک‌هشتم نخود و برابر با ۲۴ میلی‌گرم است.
 • «ارزن» معادل یک‌سی‌ودوم نخود و برابر با ۶ میلی‌گرم است.
 • «مثقال شرعی» معادل هجده نخود و برابر با ۳۴۵۶ میلی‌گرم است.
 • «مثقال صیرفی» برابر با ۴۶۰۸ میلی‌گرم است.
 • «درهم» معادل ۰٫۷ مثقال شرعی و برابر با ۲۴۱۹٫۲ میلی‌گرم است.
 • «صاع» معادل ۸۱۹ مثقال شرعی و برابر با ۲۸۳۰٫۴۶۴ گرم است.
 • «مد» معادل یک‌چهارم صاع و برابر با ۷۰۷٬۶۱۶ گرم است.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *