انتخاب برگه

کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۱۴۰۱

شهریور ۲۹, ۱۴۰۱ | کارشناسی رسمی | ۰ دیدگاه

کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۱۴۰۱
کارشناسان رسمی دادگستری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده ۴- در بند “الف” ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت “بر اساس نیاز مناطق کشورحذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:

تبصره ١- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است ھرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ھفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (١%) حائزان بالاترین امتیاز در ھر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعھده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم خواھد شد.

تبصره ٢- برای مشمولان بند «چ» ماده (٨٨) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (١) حداقل شصت درصد (۶٠%) میباشد.


محصولات مرتبط:

تبلیغات:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *