انتخاب برگه

درجه‌بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران

مهر ۲۶, ۱۳۹۹ | آیین نامه‌ ساختمانی | ۰ دیدگاه

زلزله خیزی شهرهای مختلف ایران بر اساس پیوست ۱ استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم (آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله)

میزان زلزله شهر X، مراکز جمعیتی ایران بر اساس حروف الفبا بوده، همچنین می‌توانید از گزینه ctrl+F گزینه find مرورگر نیز برای پیدا کردن شهر مورد نظر استفاده نمایید.

آب بر در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آب پخش در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آباد در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آبادان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
آباده در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آباده طشک در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
آبدان در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آبدانان در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
آبرم در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آبسرد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آبگرم در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آبی بیگلو در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آبیک در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آجین در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آذرشهر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آران در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آرمرده در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آرو در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آزادشهر در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آستارا در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آستانه در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آستانه اشرفیه در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آسمان آباد در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
آشتیان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آشخانه در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آغاجاری در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آق بند در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آق قلا در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آقا بابا در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آلاشت در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آلولک در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آمل در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آمند در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آواجیق در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آوج در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
آورگان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ابارق در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ابر در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ابرسج در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ابرکوه در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ابریشم در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ابوزید اباد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ابوموسی (بوم سوز) در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ابهر در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ابیانه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
احمدی در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اختیارآباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اراک در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
اران وبیدل در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ارجمند در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اردبیل در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اردستان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اردکان در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
اردکان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اردل در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ارزوئیه در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ارسنجان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ارکواز ملک شاهی در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ارمغان خانه در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ارمنیجان در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اروست در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ارومیه در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اروند کنار در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
ازنا در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ازندریان در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
استهبان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسدآباد در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسدیه در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسطلخ پشت در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسفراین در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسفرجان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسفرورین در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اسفندان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
اسکو در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسلام آباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسلام آباد در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسلام آباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اسلامشهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اسلامیه در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اشترینان در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اشتهارد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اشکذر در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
اشکنان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اشنویه در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اصفهان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
اصلاندوز در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
افین در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اقبالیه در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اقلید در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
الارد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
الشتر در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
الوان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
الوند در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
الهایی در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
الیگودرز در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
امام تقی در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
امام قلی در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
املشن در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
امیدیه در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
امیر آباد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
امیرکلا در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
انابد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
انار در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
انارک در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
انبارآلوم در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اند آباد در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اندوهجرد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اندیشه در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اندیمشک در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اودلو در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اوز در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اهر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اهرم در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
اهواز در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ایج در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایذه در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایزد خواست در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایزدشهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایسک در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ایلام در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ایلخچی در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایلخی در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایمانشهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
اینچه برون در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ایوان در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ایوانکی در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باب انار در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باباحیدر در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باباکلان در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بابامنیر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بابتنگل در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بابل در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بابلسر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باخزر در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بادرود در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بازرگان در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باسمنج در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باغ بهادران در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باغ ملک در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باغچه جلیل در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باغستان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باغملک در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باغین در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بافت در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بافتان در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بافق در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
باقرشهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بالا ده در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بالو در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بان مزاران در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بانه در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بایجان در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ابگان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بجستان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بجنورد در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بخشایش در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بدره در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
برازجان در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بردخون در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بردسکن در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بردسیر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
برغان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
برف انبار در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بروات در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بروجرد در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بروجن در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بزمان در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بستان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بستان آباد در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بستک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بسطام در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بسک اباد در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بشرویه در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بشکان در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بک کندی در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بلده در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بلورد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بم در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بمپور در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بن در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بناب در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بنارویه در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بنت در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بند در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر امام خمینی در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
بندر ترکمن در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر جاسک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیر در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیلم در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر عباس در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر کنان در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر گناوه در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر مقام در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر انزلی در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر ترکمن در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر چارک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر خمیر در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیر در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیلم در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر ریگ در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر طاهری در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر عسلویه در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر کیاشهر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر گز در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر گناوه در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر لنگه در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بندر ماهشهر در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
بندر مقام در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بنک در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بنیاباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بوئین زهرا در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بوئین سفلی در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوئین ومیاندشت در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوانات در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوشکان در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوشهر در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوغدا کندی در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوکان در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بوگر در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بوم سوز (ابوموسی) در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بومهن در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بهاآباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بهاباد در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بهادران در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بهار در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بهارانشهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بهارستان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بهبهان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بهرستان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بهشهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بهمن در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بهمنمیر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بیارجمند در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بیاض در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بیجار در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بیدستان در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بیرجند در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بیرم در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بیستون در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
بیشه دراز در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
بیله سوار در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پاتاوه در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پارس آباد در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پارسیان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پاریز در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پاکدشت در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پاوه در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پردیس در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
پرندک در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پشت رود در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پل سفید در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پلان در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پلدختر در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
پلدشت در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پلور در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
پول در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پهله در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
پیربکران در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
پیشوا در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
پیشین در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تازه آباد در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تازه شهر در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تازه کندی در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تاکستان در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تالش در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تایباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تبریز در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تخت در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تربت جام در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تربت حیدریه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ترکمنچای در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ترود در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تسوج در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تشان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تفت در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
تفرش در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تکاب در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
تلگرد در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تمبان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تنب بزرگ در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تنب کوچک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تنکابن در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تنگ ارم در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
توشک آبسرد در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تویسرکان در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تویه در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تهران در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تیران در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
تیغدر در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
تیکمه داش در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جاجرم در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جاسک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جالق در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جام در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جاورسیان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
جعفرآباد در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جعفریه در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جغتای در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جفتان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جلفا در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جم در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جناح در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جنت شهر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جندق در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جنگل در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جواد آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جوانرود در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جورقان در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جوزم در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جوشان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
جوشقان استرک در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جوشقان و کامو در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جونقان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
جووکان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جویبار در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جویم در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جهرم در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جیرفت در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
جیرنده در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چابکسر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چابهار در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چادگان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چالان چولان در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چالوس در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چاه مسلم در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چترود در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چرمهین در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چشمه سبز در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چغادک در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چغلوندی در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چکنه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چمران در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
چمستان در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چشمک در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چمن بید در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چمن گلی در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چنار در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چنار در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چناران در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چناره در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چندآب در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چنگوره در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چوار در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
چوبر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چوپانان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
چهار باغ در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چهاردانگه در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چهل ذرعی در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
چهل قز در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حاجی آباد در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حاجی آباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حاجی آباد در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حبیب آباد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
حتکن در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حر در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
حرجند در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حسن آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حسین کیف در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حسن لنگی در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حسینیه علیا در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حصن در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حصه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
حلب در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حمیدیا در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
حمیدیه در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
حمیل در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حنا در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
حویق در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خارک در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خارکو در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خاش در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خان ببین در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خان زینال در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خانکوک در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
خاوران در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خاورشهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
خدابنده در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خرامه در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خرم آباد در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خرم آباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خرم دره در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خرمدشت در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خرمشهر در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
خرو در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خروانق در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خسروآباد در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خسروشهر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خشت در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خشکبیجار در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خضری در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
خفر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خلخال در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خلیل آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خلیل شهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خمام در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خمین در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خمینی شهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خنج در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خنداب در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خواجه در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خواجه عسگر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خواف در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خوانسار در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خور در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خور در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خوراسان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خورزوق در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خورموج در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
خوسف در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
خوی در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
داراب در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
داران در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
داریان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دالکی در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دالین در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دامغان در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دانسفهان در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
داودآباد در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
داوران در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درام در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
درب آستانه در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دربهشت در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درخت توت در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درخزینه در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دررود در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درزوسایبان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درسجین در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درگز در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درمره در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درود در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
درونه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
درویش آباد در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دره اسبر در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دره شهر در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دزآب در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دزج در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دزفول در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دستگرد در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دشت خاک در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دشت عباس در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دگاگا در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دلبران در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دلند در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دلوار در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دلیجان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دماوند در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دمیرچی در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دو آب در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دوبران در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دورود در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دوزال در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دوست محمد در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دولت آباد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دولت آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ده جلال در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهاقان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهبارز در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهج در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دهدز در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهشیر در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهق در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دهکاء در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهگلان در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهلان در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دهلران در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دیباج در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دیزج در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دیزین در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دیزینه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دیلمان در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
دینور در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دیواندره در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
دیهوک در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ذرات در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رئیس کلا در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رابر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رادکان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
راز در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رازقان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رازی در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
راسک در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رامسر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رامشیر در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
رامهرمز در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رامیان در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
راور در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
راوه در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
راین در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رباط پشت بادام در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رباط کریم در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ربط در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رحیم آباد در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رزجرد در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رزن در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رستاق در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رستم آباد در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رستمکلا در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رستمی در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رشت در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رشتخوار در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رشکان در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رضوان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رضوان در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رضوانشهر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رضی در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رفسنجان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رمقان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
روانسر در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رودان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رودبار در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رودبار در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رودسر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رودشور در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رودهن در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
روستای ازنا در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
روستای سونک در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رونیز در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رویان در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ری در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ریچی در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ریز در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ریگان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ریوش در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زابل در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زابلی در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زار در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
زارم در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زاویه در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زاهد شهر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زاهدان در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زاینده رود در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زرقان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زرند در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رزین آباد در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
رزین شهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زفره در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زمان آباد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
زنجان در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زنجیران در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زنجیره در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زنوز در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زنی آباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زوارک در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زواره در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زهک در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زیارت علی در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زیاز در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زیبا شهر در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زیدآباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
زیرآب در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
زیوه در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ساری در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ساغند در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سامان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سامن در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ساوه در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سبزگز در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سبزوار در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سپیدان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سپیددشت در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سجادس در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سده در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سده در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سده لنجان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرآبله در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سراب در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سراب نیلوفر در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سراوان در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرایان در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سرباز در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سربندان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سربندر در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
سربیشه در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرپل ذهاب در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرچشمه در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سرخرود در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرخس در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرخنکلاته در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرخون در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرخه در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سردرود در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سردشت در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سردشت در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سردشت زیدون در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرعین در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرگز احمدی در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سرو در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سروآباد در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سروستان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سریش آباد در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سعادت آباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سعادت شهر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سعدآباد در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سعیدآباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سفید دشت در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سفید شهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سفیدابه در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سقز در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلامی در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلطان آباد در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلطان آباد در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلطان آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلطانیه در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلفچگان در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سلماس در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سلمان شهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سمنان در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سمیرم در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سنجان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سنر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سنقر در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سنگان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سنندج در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سودجان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سوران در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سورشجان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سورک در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سوریان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سوزا در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سوسنگرد در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سوق در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سولقان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سومار در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سویره در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سه قلعه در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیری در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سی تخت در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیاه بیشه در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیاهکل در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیاهو در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیب سوران در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سید تاج الدین در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سید کلاء در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیدان در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سیرجان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سیرچ در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیردان در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیس در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیف آباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیلاب در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیلوانا در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیمین شهر در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
سیوند در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
سیه چشمه در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شادگان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲g خطر نسبی زلزله کم
شازند در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
شال در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شاندیز در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شاه زید در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شاهدشهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شاهدیه در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
شاهرخت در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شاهرود در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شاهین دژ در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
شاهین شهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شبانکاره در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شبستر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شربیان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شرفخانه در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شریف آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ششده در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شعبه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شفت در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شلمان در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شلمزار در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شمیل در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شنبه در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شندآباد در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شوش در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
شوشتر در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شوط در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شوقان در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شول در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شول آباد در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شویشه در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شهداد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شهر بابک در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شهر جدید پرند در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شهرضا در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شهریار در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شهمیرزاد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شیبان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
شیراز در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شیران در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شیرگاه در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
شیروان در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شیرین سو در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
صائین در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صائین قلعه در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صالح آباد در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
صالح آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صالح آباد در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صالح آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صباشهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صحنه در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صغاد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صفادشت در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صفاشهر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صفی آباد در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صوغان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صوفیان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صومعه سرا در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
صیدون در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ضیاء آباد در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طاقانک در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طالب قشلاقی در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طالخونه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طالقان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طبس در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طبس در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طبل در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طرز در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طرق در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طرقبه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طرود در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
طزره در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
عالی حسینی در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عباس آباد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عباس آباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عبدالخان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
عجب شیر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عشق آباد در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عضدیه در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عظیم آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عقدا در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
علمدار گرگر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
علویجه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
علی آباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
علی آباد در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عماده ده در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عنبرآباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
عنبران در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
غنی آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
غیاث آباد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
غیزانیه در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
فارسان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فارسیان در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فارغان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فارمد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فاروج در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فارور بزرگ در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فارور کوچک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فاریاب در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فاریاب در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فاضل آباد در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فامنین در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
فتح آباد در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فتح آباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فداغ در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فدک در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فرادنبه در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فراشبند در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فردوس در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فردوسیه در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فردیس در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فرمهین در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
فرودگاه امام خمینی در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فرومد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فرون آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فرهادگرد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فریدون شهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فریدون کنار در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فریمان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فسا در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فشم در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فلاورجان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
فنوج در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فورک در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فولادشهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فومن در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فهرج در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
فیرورق در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزآباد در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزآباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فیروزآباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فیروزان در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزکوه در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فیض آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
فین در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قائم شهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قائمیه در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قائن در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قادر آباد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
قاسم آباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قپان علیا در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قدس در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قرچک در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قروه در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
قروه در جزین در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قره آغاج در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قره ضیالدین در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قره قشلاق در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قزل حصار در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قزلر در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قزلقان در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قزوین در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قسطین لار در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قشم در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قصرشیرین در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قصرقمشه در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قصرقند در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قطب آباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قطروئیه در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قطور در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قلعه تل در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قلعه چنعان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
قلعه خیابان در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قلعه شوکت در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قلعه گنج در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قلعه نو در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قلعه نو خراقان در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قم در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قمصر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قنوات در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قوچان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قوشچی در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قهاروند در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
قهدریجان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
قهورد در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
قیدار در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قیر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
قیروکارزین در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کندر در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کنگاور در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کیش در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیانشهر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کاخک در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کاریز در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کازرون در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کاشان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کاشمر در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کاکان در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کاکی در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کامیاران در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کانی سور در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کبودر آهنگ در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کتالم و سادات شهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کدکن در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کرج در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کردکوی در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کرکوند در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کرمان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کرمانشاه در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کرند در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کرند در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کره بس در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کرهرود در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کریق در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کشکسرای در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کشکویه در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کفترک در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلات در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلات اعلم در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلات نادری در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلاته خیج در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلاچای در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلارآباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلاردشت در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلاله در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلوانس در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلوانق در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلور در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلیبر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کلیساکندی در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلیشادوسورجان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کمال شهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کمه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کمیجان در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کنارتخته در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کنارک در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کندر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کنگاور در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کنگان در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کنگاور در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوار در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کوانه در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوپر در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوره در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کوزه رش در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوشک در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کوشک علیا در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کوشک نصرت در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کوچصفهان در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کولی در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کومله در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کوهبنان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوهپایه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کوهدشت در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوهسار در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوهک در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهرویه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهریز در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهریز سنگ در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
کهریزک در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کهک در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهک در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کهنوج در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهنوش در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهنه جلگه در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کهورستان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیاسر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیاشهر در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیاکلا در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیانشهر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کیش در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
کیلان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گازران در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گالیکش در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گاوبندی در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گتاب در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گتوند در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گچسر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گراش در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گرچی سفلی در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گرگان در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گرماب در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرماب در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
گرمابدر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمخان در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمدره در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمسار در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گرمی در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گزنک در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گشت در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گشت در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گل تپه در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
گلباف در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گلپایگان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
گلستان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گلشهر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
گمیش تپه در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گمیشان در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گناباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گنبد در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گنبد کاووس در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گنبدلی در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گندمان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گنگچین در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گواتر در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گورناگان در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گوگان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گوگد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
گوهران در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گویم در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گهواره در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گیان در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیسک در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیفان در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیلانغرب در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
گیلوان در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیوی در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لائین نو در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لار در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لارک در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لاسجرد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لالجین در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
لاله زار در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لالی در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لامرد در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لاوان در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لاهرود در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لاهیجان در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لایان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
لردگان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لنجاب در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لنگرود در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لواسان در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
لوشان در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
لومار در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
لوندویل در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لیقوان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مارگون در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ماسال در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ماسور در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ماسوله در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ماکو در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مامونیه در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ماه‌نشان در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ماهان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ماهدشت در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ماهیدشت در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مامون در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مبارکه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مجن در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مجیدآباد در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
محلات در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
محمدآباد مسکون در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
محمد شهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
محمدآباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
محمدآباد در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
محمدآباد در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
محمدیار در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
محمدیه در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
محمودآباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
محمودآباد نمونه در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مرادلو در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مراغه در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
مراوه تپه در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مرجقل در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مردآباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مردان در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مرزداران در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مرزن آباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مرک در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مرند در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مرودشت در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مروست در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مریانج در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مریوان در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مس سرچشمه در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مسجدسلیمان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مشاء در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مشکات در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مشکین دشت در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مشکین شهر در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مشمپا در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مشهد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مشهدریزه در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مصیر در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مصیری در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
معلم کلایه در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
معلمان در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
معمولان در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ملااسماعیل در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ملاثانی در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ملارد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ملاشیه یک در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ملایر در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ملکان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ممقان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
منجیل در استان گیلان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
منظریه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
منوجان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مود در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
موسویه در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
موسیان در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
مهاباد در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مهاجران در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
مهارلو در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مهدی شهر در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مهر در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مهران در استان ایلام با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
مهربان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مهردشت در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مهریز در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
میامی در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میاندوآب در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
میانرود در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میانه در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
میبد در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
میچ در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میلاجرد در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
میمند در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میمند در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میمون دره در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
میناب در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
مینودشت در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نائین در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ناحیه در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ناغان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ناوه در استان خراسان شمالی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نای بند در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نایی سر در استان کردستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نجف آباد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
نجف شهر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
نخل تقی در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نخل ناخدا در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نراق در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نرگس زار در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نسیم شهر در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نشتیفان در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نصرآباد در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نصرآباد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
نصرت آباد در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نطنز در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نظرآباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نعیم آباد در استان سمنان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نفت سفید در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نقاب در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نقده در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نکاء در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نگین شهر در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نلاس در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نمین در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوکنده در استان گلستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوبران در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نودژ در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوده در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوذرآباد در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نور در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نورآباد در استان لرستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نورآباد ممسنی در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوسود در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوش آباد در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوشهر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوشین در استان آذربایجان غربی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نوکان در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نهاوند در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نهاوند در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نهبندان در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نهند در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیارق در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیر در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیریز در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیشابور در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیکوئیه در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیل شهر در استان خراسان رضوی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
نیمور در استان مرکزی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
واریش در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
وانا در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
وحدتیه در استان بوشهر با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
وحیدیه در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ورامین در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ورزقان در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ورزنه در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
ورنامخواست در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
وشنوه در استان قم با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
وندیک در استان خراسان جنوبی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
وهن آباد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
ویره در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ویس در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
هادی شهر در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هاشم آباد در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هجدک در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هجیب در استان قزوین با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هرات در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هرسین در استان کرمانشاه با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هرمز در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هرند در استان اصفهان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
هریس در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هشتجین در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هشترود در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هشتگرد در استان تهران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هفتگل در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هل آباد در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
همدان در استان همدان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هندورابی در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هندیجان در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
هنگام در استان فارس با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هنگام در استان هرمزگان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هوراند در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هویزه در استان خوزستان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
هیدج در استان زنجان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هیر در استان اردبیل با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
هینمان در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳۵g خطر نسبی زلزله بسیار زیاد
یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
یامی در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
یانه سر در استان مازندران با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
یزد در استان یزد با شتاب مبنای طرح: ۰٫۲۵g خطر نسبی زلزله متوسط
یزدان شهر در استان کرمان با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد
یکان کهریز در استان آذربایجان شرقی با شتاب مبنای طرح: ۰٫۳g خطر نسبی زلزله زیاد

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *