انتخاب برگه

انجام مطالعات فاز یک سازه

انجام مطالعات فاز ۱ سازه و بررسی گزینه‌های مختلف فنی و ارائه گزارش و نتیجه کار بسته به شرایط پروژه

برای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بزرگ، بعد از فاز صفر سازه (مرحله امکان سنجی پروژه)، مرحله مطالعات فاز یک سازه برای بررسی فنی و اقتصادی گزینه‌های مختلف سازه‌ای اعم از انتخاب نوع سیستم‌های فونداسیون، اسکلت، سقف و.. و همچنین ابعاد و مشخصات و ترکیب سیستم‌ها جهت حصول بهینه‌ترین حالت طراحی ممکن در فاز ۲ طراحی سازه است.

مطالعات فاز یک سازه

  • انجام مطالعات سازه‌ای روی فاز یک معماری (فاز یک نهایی شده)
  • بررسی روش‌های طراحی سازه
  • انتخاب آیین‌نامه طراحی مناسب
  • انجام مطالعات بارگذاری ثقلی و جانبی سازه
  • بررسی تراز مناسب استقرار پی
  • بررسی اکس‌بندی و دهنه‌یابی بهینه سازه
  • بررسی سیستم‌های مختلف سقف
  • بررسی نوع سازه‌ بتنی یا فولادی
  • بررسی ترکیب سیستم‌های سازه‌ای در پلان و ارتفاع
  • و سایر موارد مورد نظر کارفرما