انتخاب برگه

دانلود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بصورت فایل PDF، نسخه PDF این کتاب‌ها حق مولف نداشته و توسط خود وزارت راه و شهرسازی بصورت فایل PDF  برای عموم به اشتراک گذاشته شده است.

مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانPDF

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ |  PDF

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱PDF

کلیدواژه مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی


محصولات پیشنهادی: