انتخاب برگه

واحد سمینار (کارشناسی ارشد)

خرداد ۲۸, ۱۴۰۰ | دانشگاهی | ۰ دیدگاه

واحد سمینار (کارشناسی ارشد)
واحد سمینار (کارشناسی ارشد)
 • سمینار، ۲  واحد درس عملی است که دانشجو باید در ترم دوم کارشناسی ارشد آن را اخذ و در پایان ترم دوم ارائه نماید.
 • منظور از سمینار، ارائه جدیدترین مطالب موجود (The current state of knowledge)(Updated literature review) در مورد یک موضوع مشخص می باشد که زیر نظر یک استاد راهنما تهیه و ارائه می گردد.
 • استاد راهنمای درس سمینار، توسط دپارتمان تعیین می گردد و استاد راهنما موظف است حداقل هر ماه یک جلسه توجیهی –مشاوره ای برای دانشجو داشته باشد.
 • فقط یک استاد راهنما برای هر دانشجو انتخاب می گردد.
 • در صورت توافق دانشجو و استاد (و حائز بودن موضوع از سایر جهات)، می توان از آن بعنوان پایان نامه استفاده نمود. در غیر اینصورت دانشجو باید برای واحد پایان نامه، مجدداً Literature review  نماید.
 •  بنا بر این، بر خلاف واحد پروژه،  اخذ واحد سمینار با یک استاد به هیچ وجه بمعنای داشتن پایان نامه با آن استاد نمی باشد و صرفاً طرفین در صورت داشتن توافق می توانند آن را برای پایان نامه انتخاب نمایند.
 •   مطالب درس سمینار باید حدوداً ۳۰ تا ۴۰ صفحه بوده و شامل خلاصه، مقدمه، متن و نتیجه گیری باشد.
 • دانشجو باید در این درس از حداقل ۳۰ رفرنس که بیش از دو سوم آن Full Text باشد، استفاده نماید.

نکات مورد توجه در متن سمینار

 1.  کلمات و اصطلاحات انگلیسی به دیکته انگلیسی در متن نوشته شود.
 2. در صورتیکه کلمه انگلیسی یا فارسی نیاز به توضیح داشته باشد با ذکر شماره در بالای آن بصورت پاورقی و در یک جمله توضیح داده شود.
 3. اگر نویسنده خارجی است اسم نویسنده به دیکته انگلیسی و اگر نویسنده ایرانی است، اسم نویسنده به دیکته فارسی نوشته شود. بعد از نام نویسنده و همکاران  تاریخ انتشار مقاله یا کتاب در پرانتز اورده شود. (نیازی و همکاران (۱۳۷۸) و یا   (۱۹۹۴)  al.   et Chen )
 4. در پایان هر جمله شماره رفرانس یا منبع را با توجه به شماره آن در فهرست منابع در داخل پرانتز بیاورید.
 5. از نوشتن جملات طولانی و مرکب حتما اجتناب نموده، جملات انگلیسی رابه جمله های کوتاتر و رساتر تبدیل نمایید.
 6. ترجمه متن انگلیسی نباید به صورت کلمه به کلمه باشد. بنابراین صرفا ترجمه مطلب کافی نیست بلکه باید ترجمه ویرایش شود تا خواننده بتواند با یک بار خواندن متن به سهولت متوجه وضوح متن بشود.

 ترتیب نوشتن منابع در سمینار:

منابع باید مستند، صحیح و مرتبط با موضوع متن باشند و نگارنده از صحت آنها مطمئن باشد. منابع مورد استناد در انتهای مقاله بترتیب الفبا تنظیم و شماره‌گذاری شده و در متن شماره آنها داخل پرانتز آورده شود. نام مجله مورد استفاده باید بطور کامل آورده شود.

منابع فارسی نیز باید به انگلیسی نوشته شوند و کلمه Persian in درداخل پرانتز در انتهای عنوان آنها آورده شود.

۱- نشریات باید بصورت زیر مرتب شوند:

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، سال انتشار، دوره، شماره و صفحات مورد استفاده .

مثال:

 الف) نشریات خارجی

Chen IH, Vasavada AN, Panjabi  MM. Kinenatics of the cervical spine canal changes with sagital plan load.  Journal of Spinal Disorders 1994; 7(3):1001-1005.

ب) نشریات داخلی

Ahmadi J. The level of depression among medical student (in Persian). Journal of Thoughts and Behaviors 1994; 1(4) : 14-18.

۲- کتابها باید بصورت زیر مرتب شوند:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، صفحات مورد استفاده.

 الف) کتابهای خارجی

Nigg  BM, Herzog  W. Biomechanics of musculoskeletal system. Second edition. New York: John Wiley and Sons, 1996; pp 4-12.

  ب)کتاب های داخلی

Shariatmadari E. Education in  psychology (in Persian). Third edition. Tehran: Amir-Kabir Publications, 2005; pp 18-21.

ج) e-books

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان، عنوان کتاب   [ e-book]  ، شماره چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار [cited year abbreviated month day]  ،  URL.

 Sommers-Flanagan J, Sommers-Flanagan R. Clinical interviewing [e-book]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 2003 [cited 2005 Jun 30]. Available from: NetLibrary. 

۳- بخشی از کتاب باید بصورت زیر مرتب شود:

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان بخش. عنوان بخش، In: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان کتاب، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشارو صفحات مورد استفاده.

مثال:

Ylinen J, Kauhanen H. Muscle biology. In: Vihko V, Malkia E. Muscle stretching. 4th Ed. New York:

 McGraw – Hill: 2006; pp 257-260.

۴- ترجمه کتاب باید بصورت زیر مرتب شود:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان، عنوان کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم /مترجمین (Persian translator)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر،سال انتشارو صفحات مورد استفاده.

مثال:

Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy explained, principles and practice. Bakhtiary AH (Persian

 translator). 1st edition. Semnan. Etrat Publication; 2009: pp 41-48.

۵- پایان نامه باید بصورت زیر مرتب شود:

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. عنوان پایان نامه. مدرک تحصیلی. محل تحصیل. نام دانشکده. نام دانشگاه. سال تحصیلی. صفحات انتخابی

مثال:

فارسی:

Nejati H. Neck and shoulder musculoskeletal disorders in working place (in Persian) [M Sc thesis], Faculty .

 of Rehabilitation, Shahid Beheshti Medical University; 1998: 15-17

 انگلیسی:

O’Leary S. Development of a new method of measurement of cranio-cervical flexor muscle performance [Ph D . thesis], Faculty of Rehabilitation, University of Queensland; 2008: 45-67

 ۶- منابعی که بصورت الکترونیک چاپ شده اند:

مقالاتی که دارای doi هستنند:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، سال انتشار، دوره، شماره ، صفحات مورد استفاده و شماره doi .

 Brownlie, D. Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

سایر مقالات:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده /نویسنده گان، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، ]تاریخ Citation [، دوره، شماره ، آدرس URL.

 Leroy EM, Telfer P, Kumulungui B, Yaba P. A serological survey of Ebola virus infection in central African nonhuman primates. Journal Infectious Disorders. [cited 2005 Jun 30];190(11):1895. Available from: URL: http://sazeplus.com/proquest/

 • برای ارائه، دانشجو از سمینار خود یک فایل Power point ساخته و حد اکثر در ۱۵ دقیقه در حضور اساتید و سایر دانشجویان دفاع می نماید.
 • دانشجو پس از انجام اصلاحات مورد درخواست، حد اکثر یک هفته فرصت دارد اصلاحات را انجام داده و یک نسخه از سمینار را به دفتر گروه و یک نسخه هم به استاد راهنما تحویل نموده و نمره اش را از استاد راهنما اخذ نماید.

در پایان ترم دوم و قبل از شروع ترم سوم دانشجو می بایستی فرم مخصوص ثبت پایان نامه (ضمیمه دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) را تکمیل نماید وعنوان پایان نامه اش را در دفتر تحصیلات تکمیلی ثبت نماید.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *