انتخاب برگه

سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تأسیسات برقی نظارت (A) اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

فروردین ۲۹, ۱۳۹۹ | آزمون نظام | ۰ دیدگاه

۱. با توجه به اینکه سیستم های هوشمند  دارای سه لایه با سطح. به نام های سطح اول (سطح فیزیکی)، سطح دوم (سطح اتوماسیون) و سطح سوم (سطح مدیریت) می باشد، سنسور دما و با رطوبت جزء کدام لایه می باشد؟

 • ۱٫ لایه اول
 • ۲٫ لایه دوم
 • ۳٫ لایه سوم
 • ۴٫ داده‏‌ها برای حل مسئله کافی نمی‌باشد.

۲. در کدام یک از سیستم های نیرو جریان اتصال کوتاه در محاسبات سطح مقطع هادی اتصال زمین و الکترود زمین موثر می باشد؟

 • ۱٫ TN
 • ۲. TT
 • ۳. TT و TN
 • ۴. هیچکدام

۳. کدام یک از روش های زیر برای احداث الکترود زمین در حالتی که قرار است فونداسیون از زمین عایق شود، مناسب می باشد؟

 • ۱٫ احداث الکترود زمین در داخل فونداسیون
 • ۲٫ احداث الکترود زمین بر روی فونداسیون
 • ۳٫ احداث الکترود زمین در زیر فونداسیون
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۴. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص نصب شستی سیستم اعلام حریق صحیح است؟

 • ۱٫ باید به صورت روکار اجرا گردد.
 • ۲٫ می تواند به صورت توکار اجرا گردد.
 • ۳٫ باید به صورت روکار و یا نیمه توکار اجرا گردد.
 • ۴٫ محدودیتی در خصوص نحوه اجرای شستی سیستم اعلام حریق وجود ندارد.

۵. کدام یک از کابل های زیر برای تغذیه هواکش فشار مثبت پلکان خروجی مناسب می باشد؟

 • ۱٫ NYCY
 • ۲. NYY
 • ۳. NYRY
 • ۴. NYMHY

۶. تغذیه روشنایی ایمنی کدام یک از فضاهای زیر باید از دو منبع متفاوت باشد؟

 • ۱٫ پلکان های خروج، راههای خروج الزامی، تخلیه افراد
 • ۲٫ بیمارستان ها و مراکز درمانی
 • ۳٫ سالن اجتماعات
 • ۴٫ هرسه گزینه صحیح است.

۷. در یک سیستم نیروی TN-C-S سه فاز، در محل سرویس مشترک در تابلوی کنتوری دو شینه (N و PE )، تفکیک شده اند کدام یک از کابل های زیر می تواند برای مشترکین بعد از کنتور مورد استفاده قرار گیرد؟

 • ۱٫ ۳*۲۵٫۱۶ mm2
 • ۳۲۵.۱۶+۱۱۶ mm2
 • ۳. ۵*۱۶ mm2
 • ۴. گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح هستند.

۸. در سیستم نیروهای TN, TT  و  IT چنانچه سطح مقطع هادی خنثی کوچکتر از سطح مقطع هادی فاز باشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

 • ۱٫ باید وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثی پیش بینی شود و این وسیله باید سبب قطع هادی های فاز شود ولی لزومی برای قطع هادی خنثی نخواهد بود.
 • ۲٫ باید وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثی پیش بینی شود و این وسیله باید سبب قطع هادی خنثی شود ولی لزومی برای قطع هادی های فاز نخواهد بود.
 • ۳٫ نیازی به نصب وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثی نمی باشد و وسیله کشف اضافه جریان در فازها در صورت نیاز سبب قطع هادی های فاز و خنثی می شود.
 • ۴٫ هیچکدام

۹. کدام یک از گزینه­های زیر در خصوص ساختمان های عمیق صحیح است؟

 • ۱٫ کل ساختمان باید مجهز به سیستم اعلام حریق، سیستم صوتی و اعلام خطر باشد.
 • ۲٫ سیستم اعلام حریق باید از نوع آدرس پذیر باشد.
 • ۳٫ ساختمان باید مجهز به سیستم تخلیه دود باشد.
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۱۰. در کدام یک از گزینه های زیر علاوه بر نصب آژیر اعلام حریق باید از فلاشرهای اعلام حریق نیز استفاده کرد؟

 • ۱٫ در فضاهایی که صدای محیطی بیش از ۱۰۰ دسیبل باشد.
 • ۲٫ در فضاهایی که صدای محیطی بیش از ۹۰ دسیبل باشد.
 • ۳٫ در فضاهایی که صدای محیطی بیش از ۹۵ دسیبل باشد.
 • ۴٫ نصب فلاشر به همراه آژیر در همه ساختمان ها و پروژه ها الزامی است.

۱۱. مناسب ترین محل برای نصب تابلوی مرکزی سیستم اعلام حریق کجا می باشد؟

 • ۱٫ اتاق کنترل
 • ۲٫ اتاق حراست
 • ۳٫ اتاق سرپرست موتورخانه
 • ۴٫ نزدیک درهای ورودی ساختمان و نزدیک به جایگاه نگهبانی

۱۲. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص قطع هادی نول صحیح است؟

 • ۱٫ در حالت فطع نول چه در شبکه توزیع برق شهری و چه در داخل واحدهای مسکونی خطر برق گرفتگی افزایش نمی یابد
 • ۲٫ در حالت قطع هادی نول در داخل واحدهای مسکونی خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.
 • ۳٫ در حالت قطع نول چه در شبکه توزیع برق شهری و چه در داخل واحدهای مسکونی خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.
 • ۴٫ در حالت قطع هادی تول در شبکه توزیع برق شهری خطر برق گرفتگی در داخل ساختمان افزایش می یاید.

۱۳. در چه صورت می توان از یک الکترود زمین برای هر دو منظور حفاظت سیستم و ایمنی در پست برق با این فرض که مقاومت کل سیستم از دو اهم تجاوز نکند، استفاده کرد؟

 • ۱٫ در صورت تفکیک عایقی تابلوهای برق فشار ضعیف از تابلوهای برق فشار متوسط
 • ۲٫ در صورت استفاده از یک الکترود زمین برای همه حالت ها مقاومت کل سیستم نباید از یک اهم تجاوز کند .
 • ۳٫ در صورتی که خطوط ورودی و خروجی برق فشار متوسط همگی کابلی باشد و طول در یک از خطوط ورودی و با خروجی به پست کمتر از ۱ کیلومتر نباشد.
 • ۴٫ گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۱۴. باتوجه به شکل زیر، هادی اتصال زمین برابر است با:

 • ۱٫ مسیر ABC
 • ۲. مسیر BCD
 • ۳. مسیر ABCD
 • ۴. مسیر CD

۱۵. لاتوجه به شکل سوال ۲۲، الکترود زمین برابر است با:

 • ۱٫ میله ROD
 • ۲. میله ROD بعلاوه مسیر ABC
 • ۳. میله ROD بعلاوه مسیر AB
 • ۴. میله ROD بعلاوه مسیر ABCD

۱۶. مناسب ترین باید برای جایگزینی یک کلید اتوماتیک (خودکار) معیوب با مشخصات (In= 100A  و Icu=Ics=36kA) چه می باشد؟

Icu: جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یک بار بدون آنکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر، سرویس و یا تعویض دارد.

Ics: به جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد، بدون آنکه آسیبی ببیند و با نیاز به تعمیر، سرویس و یا تعویض پیدا کند.

 • ۱٫ In= 160A وIcs=25kA و Icu=36kA
 • ۲. In= 100A وIcs=25kA و Icu=36kA
 • ۳. In= 160A وIcs=25kA و Icu=50kA
 • ۴. In= 100A وIcs=25kA و Icu=50kA

۱۷. کدام یک از سیستم های زیر جزء سیستم های امنیتی و حراستی تحت  می باشد؟

 • ۱٫ سیستم اعلام و هشدار سرقت، سیستم تلویزیون مدار بسته و سیستم کنترل تردد
 • ۲٫ سیستم اعلام و هشدار سرقت و سیستم تلویزیون مدار بسته
 • ۳٫ سیستم تلویزیون مدار بسته و سیستم کنترل تردد
 • ۴٫ سیستم اعلام و هشدار سرقت

۱۸. کدام یک از پارامترهای زیر در یک سیستم نیروی  در محاسبه سطح مقطع هادی اتصال زمین موثر می باشد؟

 • ۱٫ جریان اتصال کوتاه
 • ۲٫ اثرات الکتروشیمیایی (خوردگی و زنگ زدگی)، تنش ها و صدمات مکانیکی
 • ۳٫ باید متناسب با سطح مقطع هادی فاز از ترانسفورماتور به تابلوی اصلی باشد.
 • ۴٫ گزینه های ۱و۲ هر دو صحیح است.

۱۹. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص بستر شبکه داده سیستم های امنیتی و حراستی تحت IP صحیح است؟

 • ۱٫ می تواند همان بستر شبکه کامپیوتر و داده باشد.
 • ۲٫ عموما برای افزایش ایمنی و جلوگیری از نفوذ و تخریب افراد غیر مجاز مستقل در نظر گرفته می شود.
 • ۳٫ برای افزایش ایمنی و جلوگیری از نفوذ و تخریب افراد غیر مجاز مستقل بودن آن الزامی است.
 • ۴٫ گزینه های ۱و ۲ هر دو صحیح است.

۲۰. یک مجتمع مسکونی شامل ۳۰ واحد با کنتور ۳۲ آمپر تکفاز برای هر واحد معروض است. رنگ عایق سیم های فاز برای مدارهای روشنایی، پریزهای برق و فن کویل های واحدهای مسکونی به چه صورت است؟

 • ۱٫ برای تمام واحدها، سیستم روشنایی (قهوه ای)، سیستم پریزهای برق (سیاه) و سیستم فن کویل ها (خاکستری)
 • ۲٫ برای تمام واحدها، سیستم روشنایی (قرمز)، سیستم پریزهای برق (زرد) و سیستم فن کویل ها (سیاه)
 • ۳٫ ده واحد تمام سیستم ها (قرمز)، ده واحد تمام سیستم ها (زرد) و ده واحد تمام سیستم ها (سیاه)
 • ۴٫ گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۲۱. علت استفاده از سیستم اتصال زمین عملیاتی چه می باشد؟

 • ۱٫ تضمین کارکرد صحیح و قابل اطمینان دستگاه های الکترونیکی سیستم های جریان ضعیف
 • ۲٫ قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه
 • ۳٫ برای حفاظت جان انسان و حیوان
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است

۲۲. حداقل زمان جهت تداوم روشنایی ایمنی با منبع تغذیه مستقل و سرخود (باتری و شارژ آن) در زمان قطع برق مدار تغذیه آن چقدر می باشد؟

 • ۱٫ ۰٫۵ ساعت
 • ۲٫ ۱٫۵ ساعت
 • ۳٫ ۱ ساعت
 • ۴٫ ۲ ساعت

۲۳. کدام گزینه در خصوص استفاده از مقره در تابلوهای برق صحیح است؟

 • ۱٫ ایزوله نمودن فاز هادی های برق دار لخت از بدنه تابلو
 • ۲٫ به عنوان نگهدارنده شینه ها و هادی های برق دار لخت
 • ۳٫ فقط به عنوان تکیه گاه تجهیزات داخلی تابلو کاربرد دارد
 • ۴٫ گزینه های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۲۴. علامت زیر مربوط به کدام نوع کلید می باشد؟

 • ۱٫ یک پل دو مداره
 • ۲٫ دو پل (قطع فاز و نول)
 • ۳٫ دو پل (قطع دو فاز)
 • ۴٫ گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۲۵. کدام یک از آرایش های زیر برای نصب ۶ عدد چراغ در در یک فضا مناسب تر می باشد؟

 • ۱٫ شکل شماره ۱
 • ۲٫ شکل شماره ۲
 • ۳٫ شکل شماره ۳
 • ۴٫ شکل شماره ۴

۲۶. کدام یک از گزینه های زیر در مورد درجه حفاظت (IP ) تجهیزات برقی مربوط به محیط های مربوطه زیر الزامی می باشد؟

 • ۱٫ آشپزخانه و سرویس بهداشتی (توالت و دستشویی) با درجه حفاظت حداقل IPX4
 • ۲. IPX5
 • ۳. محیط های نمناک با درجه حفاظت حداقل IPX5
 • ۴. هر سه گزینه صحیح است.

۲۷. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ سیم کشی داخل چراغ ها قبل از نصب باید انجام شده باشد.
 • ۲٫ چراغ های سقفی در صورت وجود سقف کاذب باید به سقف اصلی محکم شوند.
 • ۳٫ سیم مصرفی در چراغ باید در برابر حرارت حاصل از کارکرد چراغ مقاومت کافی را داشته باشد.
 • ۴٫ هرسه گزینه صحیح است.

۲۸. بهره نوری Lm/W (وات/ لومن) کدام یک از لامپ های زیر بیشتر می باشد؟

 • ۱٫ سدیم با فشار زیاد
 • ۲٫ فلورسنت
 • ۳٫ متال هالید
 • ۴٫ هالوژن

۲۹. مصرف کننده ای با جریان مصرفیبا استفاده از یک کابل با سطح مقطعاز یک تابلوی برق با فاصلهاز آن تابلو تغذیه می گردد، چنانچه فاصله مصرف کننده از تابلوی برق ازبه ۲افزایش یابد. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ جریان مجاز کابل کاهش می یابد.
 • ۲٫ جریان مجاز کابل افزایش می یابد.
 • ۳٫ جریان مجاز کابل تغییری پیدا نمی کند.
 • ۴٫ داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد.

۳۰. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ در کلیه ساختمان ها در نظر گرفتن سیستم کنترل مرکزی کار کرد دمنده ها در طی ساعات شبانه روز الزامی است.
 • ۲٫ توصیه می شود که برای تمام پایانه های سیستم گرمایشی و سرمایشی مانند شوفاژ و فن کویل، کنترل ترموستاتیک نصب گردد.
 • ۳٫ دمنده های پایانه های حرارتی و برودتی باید قابلیت روشن و خاموش شدن توسط یک سیستم کنترل ترموستاتیک با امکان تنظیم دماهای مختلف در شبانه روز را داشته باشد.
 • ۴٫ گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۳۱. مسئولیت اجرای الزامات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) به عهده چه کسی می باشد؟

 • ۱٫ بازرس
 • ۲٫ مسئول نگهداری ساختمان
 • ۳٫ مالک و یا مالکین ساختمان
 • ۴٫ بهره بردار ساختمان

۳۲. جهت حرکت آسانسور در داخل کابین به چه صورت مشخص می شود؟

 • ۱٫ نشان دهنده و علائم صوتی
 • ۲٫ علائم صوتی
 • ۳٫ نشان دهنده
 • ۴٫ هیچکدام

۳۳. کدام یک از آسانسورهای زیر باید مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد؟

A = آسانسور حمل صندلی چرخدار

B =آسانسور حمل بیمار (برانکاردبر)

C = آسانسور حمل تخت بیمار (تخت بر)

D =  آسانسور حمل خودرو

 • ۱٫ D
 • ۲. C, D
 • ۳. B, C, D
 • ۴. A, B, C, D

۳۴. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ گواهی بازرسی فنی پس از نصب، راه اندازی، آزمایش و تائید گواهی آسانسور توسط شرکت بازرسی معتبر صادر می گردد.
 • ۲٫ گواهی بازرسی فنی پس از خریداری آسانسور توسط شرکت بازرسی معتبر صادر می گردد.
 • ۳٫ گواهی بازرسی فنی پس از نصب، راه اندازی، آزمایش و تائید گواهی آسانسور توسط مهندس ناظر ساختمان صادر می گردد.
 • ۴٫ گواهی بازرسی فی پس از نصب، راه اندازی آزمایش و تائید گواهی آسانسور توسط سازمان نظام مهندسی صادر می گردد.

۳۵. کدام یک از آسانسورهای زیر باید مجهز به سیستم کنترل سرعت ولتاژ و فرکانس متغیر (VVVF) باشد؟

 • ۱٫ آسانسورهایی که قابلیت حمل بیمار (برانکاردبر) را داشته باشند.
 • ۲٫ آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت بیمار (تخت بر) را داشته باشد.
 • ۳٫ آسانسورهایی که قابلیت حمل صندلی چرخ دار را داشته باشد.
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۳۶. کدام یک از گزینه های زیر باعث فرمان قطع برق موتور آسانسور در هنگام حرکت می شود؟

 • ۱٫ گاورنر
 • ۲٫ حسگر اضافه جریان
 • ۳٫ کلید آتش نشان
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۳۷. مطابق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، «مدیریت ریسک» عبارت است از:

 • ۱٫ شناسایی مخاطرات احتمالی، ارزیابی ریسک هایی که ممکن است از مخاطرات بوجود آیند.
 • ۲٫ تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد اقدامات کنترلی به منظور اجتناب با کاهش سطح ریسک ها
 • ۳٫ اجرای اقدامات کنترلی، مشاهده و بازبینی موثر بودن اقدامات و مستندسازی آن ها
 • ۴٫ هرسه گزینه صحیح است.

۳۸. برای اطمینان از عدم امکان اصابت کارگران (در صورت سقوط) با اجسام سخت، تورهای ایمنی باید در چه فاصله ای نصب شود؟

 • ۱٫ در فاصله حداقل ۲٫۴ و حداکثر ۴٫۶ متر پائین تر از ناحیه با تراز کاری
 • ۲٫ در فاصله حداقل ۱٫۸ از سطح معبر
 • ۳٫ در فاصله حداقل ۲٫۲ از سقف اولین طبقه
 • ۴٫ در فاصله حداقل ۱٫۸ و حداکثر ۳٫۲ متر پائین تر از ناحیه یا تراز کاری

۳۹. یک ساختمانی دارای ۶ کنتور تک فاز ۲۵ آمپر و یک کنتور سه فاز ۳۲ آمپر می باشد. کلید اتوماتیک ورودی تابلو ۶۳ آمپر است. کدام یک از گزینه های زیر جهت انتخاب الکترود اتصال زمین ساختمان صحیح می باشند؟

 • ۱٫ احداث ۲ الکترود قائم (میله ای) به عمق ۲ متر
 • ۲٫ احداث ۱ الکترود قائم (میله ای) به عمق ۴ متر
 • ۳٫ احداث الکترود اساسی
 • ۴٫ گزینه های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۴۰. در استفاده از ولتازهای خیلی پایین، وضعیت اتصال بدنه های هادی با زمین به چه صورت می باشد؟

 • ۱٫ بدنه های هادی در سیستم SELV نباید دانسته به زمین متصل شوند ولی در سیستم FELV بایستی حتمأ به هادی حفاظتی مدار اولیه وصل شوند.
 • ۲٫ بدنه های هادی در سیستم های PELV و FELV ،SELV بایستی به زمین متصل شوند.
 • ۳٫ وصل بدنه های هادی در هر سه سیستم PELV و FELV SELV با توجه به ولتاژ پایین به زمین ضرورتی ندارد.
 • ۴٫ برای وصل بدنه های هادی در هر سه سیستم PELV و FELV ،SELVبایستی اتصال زمین جداگانه ایجاد نمود.

۴۱. برای احراز اطمینان نسبت به قطع به موقع مدار در اثر تماس غیرمستقیم انجام کدام آزمون الزامی است؟

 • ۱٫ تداوم هم بندی اصلی و اضافی
 • ۲٫ اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
 • ۳٫ اندازه گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۴۲. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص منابع اضافه ولتاز در مدارات برقی صحیح نمی باشد؟

 • ۱٫ اثر جریان های راه اندازی موتورهای برقی
 • ۲٫ اتصال بین دو شبکه با ولتاژهای مختلف
 • ۳٫ قطع و وصل مدارها و بروز صاعقه
 • ۴٫ قطع هادی خنشی در سیستم سه فاز

۴۳. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

 • ۱٫ استفاده از یک نول مشترک برای چند مدار اصلی که هر کدام دارای وسیله حفاظتی مستقل می باشند، مجاز نمی باشد.
 • ۲٫ استفاده از یک مادی حفاطئی (PE) برای چند مدار که هر کدام دارای وسیله حفاظتی مستقل می باشند به شرطی مجاز است که برای تمام مدارها از بزرگترین های حفاظتی بکار رفته در این مدارها استفاده شود.
 • ۳٫ جنس هادی حفاظتی باید از جنس هادی های فاز باشد.
 • ۴٫ گزینه های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۴۴. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ ورودی در تابلو باید مجهز به یک کلید اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زار بار باشد.
 • ۲٫ ورودی در تام و باید مجهز به یک کلید خود کار باشد
 • ۳٫ ورودی هر تابلو می تواند به یک کلید خود کاری که به عنوان کلید مجزاکننده هم عمل نماید، مجهز باشد.
 • ۴٫ گزینه های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

۴۵. کدام گزینه برای انتخاب جریان اسمی کلید قطع و وصل تجهیزات زیر صحیح می باشد؟

جریان اسمی کلید: In

جریان مصرف کننده : Is

 • ۱٫ کلید قطع و وصل لامپ های تخلیه در گاز In=1.25Is
 • ۲. کلید قطع و وصل بارهای موتوری In=2.51Is
 • ۳. کلید قطع و وصل بارهای خازنی In=21Is
 • ۴. گزینه های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۴۶. کدام یک از گزینه های زیر در خوردگی الکترود زمین و هادی اتصال زمین صحیح می باشد؟

 • ۱٫ مقاومت ویژه خاک هیچ نقشی در خوردگی ندارد.
 • ۲٫ هر چقدر مقدار مقاومت ویژه خاک کمتر باشد خوردگی شدیدتر است.
 • ۳٫ هر چقدر مقدار مقاومت ویژه خاک کمتر باشد خوردگی کمتر است.
 • ۴٫ خوردگی اجسام فلزی هم بند شده فقط بستگی به قلیایی بودن خاک دارد.

۴۷. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

 • ۱٫ هادی هم بندی اصلی باید از جنس هادی مسی باشد.
 • ۲٫ جنس هادی نول باید از جنس هادی فاز باشد.
 • ۳٫ سطح مقطع هادی هم بندی اصلی نباید از نصف بزرگترین هادی حفاظتی (PE) در تاسیسات و متصل به ترمینال اتصال زمین کوچکتر باشد.
 • ۴٫ حداقل سطح هادی مشترک حفاظتی – خنثی (PEN) نباید از ۱۰ میلی متر مربع برای هر نوع جنس هادی کمتر باشد.

۴۸. در صورت استفاده از کابل های با زوج بهم تأیید شده با حفاظ فلزی (شیلد) برای شبکه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات (IT) حفاظ فلزی کابل های فوق باید به کجا .صل گردد؟

 • ۱٫ ترمینال سیستم اتصال زمین حفاظتی
 • ۲٫ ترمینال سیستم اتصال زمین ایمنی
 • ۳٫ ترمینال سیستم اتصال زمین عملیاتی
 • ۴٫ هرسه گزینه صحیح است.

۴۹. کدام یک از شکل های زیر در ارتباط با لوله های آب و تابلوی برق صحیح می باشند؟

 • ۱٫ شکل شماره ۱و ۲ و ۳
 • ۲٫ شکل شماره ۱ و ۴
 • ۳٫ شکل شماره ۳ و ۴
 • ۴٫ شکل شماره ۲ و ۳ و ۴

۵۰. کدام یک از گزینه های زیر در مورد تاسیسات برقی ساختمان های مشمول مبحث ۱۳ مقررات ملّی ساختمان نمی باشد؟

 • ۱٫ نمایشگاه های موقت
 • ۲٫ تأسیسات برقی ساختمان های صنعتی
 • ۳٫ کارگاهه ای ساختمانی
 • ۴٫ پالایشگاه های نفت و گاز

۵۱. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

 • ۱٫ از مدار تغذیه سیستم های ایمنی هیج انشعابی برای تغذیه مدارهای غیرایمنی نباید گرفته شود.
 • ۲٫ روشنایی ایملی مسیرهای تخلیه افراد باید از دو منبع تغذیه متفاوت تأمین گردد.
 • ۳٫ روشنایی چاه و موتور خانه آسانسور باید از برق بدون وقفه (UPS) تغذیه شوند.
 • ۴٫ گزینه های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۵۲. در صورت استفاده از هادی آلومینیومی در مدارهای غیرانتهایی (مدار اصلی یا مدار میانی بین دو تابلو) حداقل سطح مقطع هادی های مدار (فازها و هادی حفاظتیخنثی) چقدر می باشد؟

 • ۱٫ ۳*۲۵٫۱۶ mm2
 • ۲. ۴*۲۵ mm2
 • ۳. ۴*۱۶ mm2
 • ۴. ۴*۱۰ mm2

۵۳. کدام گزینه برای همبندی الکترود زمین از جنس فولاد گالوانیزه (ماده دارای سطح کوچکتر)با یک ماده هادی با سطح بزرگتر مناسب تر است؟

 • ۱٫ مس
 • ۲٫ فولاد گالوانیزه
 • ۳٫ فولاد در بتن
 • ۴٫ فولاد ضد زنگ

۵۴. کدام یک از هادی های زیر به طور مستقیم به ترمینال با شینه اصلی اتصال زمین متصل نمی شود؟

 • ۱٫ هادی هم بندی اصلی
 • ۲٫ هادی هم بندی اضافی
 • ۳٫ هادی سیستم اتصال زمین عملیاتی
 • ۴٫ هیچکدام

۵۵. در یک پست برق که شبکه برق خروجی آن TN-Ci می باشد، از دو الکترود مستقل یکی الکترود حفاظتی و دیگری الکترود ایمنی (الکتریکی) استفاده شده بطوریکه کلیه بدنه های هادی تابلوهای فشار ضعیف، تابلوی فشار متوسط، بدنه ترانسفورماتور و همچنین سازه فلزی پست به الکترود حفاظتی A در داخل پست متصل شده اند و نقطه خنثای ترانسفورماتور ستاره / مثلث) از طریق شیشه لول تابلوی فشار ضعیف به الکترود مستقل ایمنی B  را در فاصله ۲۰ متری از پست متصل شده است، تابلوی فشار ضعیف دارای دو شینه حفاظتی (PE) و شینه نول (N) می باشد (شینه PEشینه  باید به شینه  متصل شود و شینه  باید بوسیله کابل (هادی عایق دار) به الکترود  اتصال داده شود متصل به بدنه می باشد)، کدام یک از گزینه های زیر درارتباط با اتصال الکترود و شینه ها صحیح می باشد؟

 • ۱٫ شینه E باید به شینه N متصل شود و شینه N باید بوسیله کابل (هادی عایق دار) به الکترود B اتصال داده شود
 • ۲٫ شینه PE نباید به شبیه N متصل شود و شینه N باید بوسیله یک هادی لخت مدفون در زمین به الکترود B اتصال داده شود.
 • ۳٫ شینه PE نباید به شینه N متصل شود و شینه N باید بوسیله کابل (هادی عایق دار) به الکترود B اتصال داده شود.
 • ۴٫ شینه PE باید به شینه N متصل شود و شینه N باید بوسیله یک هادی لخت مدفون در زمین به الکترود ایمنی B اتصال داده شود.

۵۶. نقطه شروع برای محاسبه افت ولتاژ در مدار نهایی در یک ساختمان که برق آن از پست عمومی تغذیه می گردد، چه می باشد؟

 • ۱٫ پست عمومی تغذیه می گردد، چه می باشد؟ تابلوی توزیع خیابانی (شالتر)
 • ۲٫ تابلوی اصلی ساختمان (تابلوی کنتورها)
 • ۳٫ تابلوی فشار ضعیف ترانسفورماتور پست عمومی شرکت برق
 • ۴٫ تابلوی مصارف عمومی ساختمان (مشاعات)

۵۷. در چه صورت می توان در سیستم شبکه توزیع برق فشار ضعیف سیستم اتصال زمین را حذف نمود؟

 • ۱٫ سیستم اتصال زمین را تحت هیچ شرایطی نمی توان حذف کرد.
 • ۲٫ در صورت استفاده از کلید جریان باقیمانده (RCD)
 • ۳. در صورت استفاده از کلیدهای خود کار دو پل در مدار های تک فاز و چهار پل در مدارهای سه فاز
 • ۴٫ گزینه های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۵۸. چنانچه یکی از اعضای دفاتر مهندسی که به صورت گروهی نقشه ای را برای اجرا تهیه کرده اند ولی در قبال آن حق الزحمه ای دریافت نکرده است از امضای نقشه ها استنکاف نماید، به کدام یک از مجازات محکوم خواهد شد؟

 • ۱٫ به علت عدم دریافت حق الزحمه مجازاتی نخواهد داشت.
 • ۲٫ درجه یک تا درجه دو
 • ۳٫ درجه سه تا در چه پنج
 • ۴٫ درجه دو تا درجه چهار

۵۹. کدام یک از مجازات های زیر برای یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به علت درج و انتشار مطالبی مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در شبکه های اجتماعی محکوم شناخته شده است صحیح می باشد؟

 • ۱٫ درجه دو تا درجه پنج
 • ۲٫ درجه سه تا درجه پنج
 • ۳٫ درجه دو تا درجه چهار
 • ۴٫ درجه یک تا درجه چهار

۶۰. کدام گزینه در مورد نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی نظام مهندسی استان صحیح است؟

 • ۱٫ طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب و تائید می شود.
 • ۲٫ طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان استان توسط مجمع عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می شود.
 • ۳٫ طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تایید می شود.
 • ۴٫ طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان به تصویب وزارت راه و شهر سازی می رسد.

کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تأسیسات برقی نظارت (A) اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کلید سؤالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تأسیسات برقی نظارت (A) اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *