انتخاب برگه

عمل میدان کششی در تیر ورق‌ها (Tension-field action)

آبان ۲۶, ۱۴۰۰ | آموزشی | ۰ دیدگاه

در طراحی تیرورق‌ها، سخت کننده های قائم (عرضی) و قطری به مانند یک خرپا عمل می­‌کنند. در حقیقت اعضای فشاری این خرپا سخت کننده های قائم (عرضی) و اعضای کششی آن سخت کننده های قطری و ورق جان هستند. بعد از وقوع کمانش برشی در جان، توزیع مجدد نیروها در این خرپا رخ میدهد. این رفتار شبیه خرپایی که به افزایش ظرفیت باربری تیر ورق پس از کمانش برشی می انجامد عمل میدان کششی نامیده می‌شود. وجود این عامل مقاومت تیرورق را تا دو یا سه برابر مقاومت اولیه افزایش می‌دهد. بنابراین طراحی تیرورق بر اساس عمل میدان کشش به نتایج و صرفه جویی اقتصادی منجر می­‌شود. از طرف دیگر کاملا واضح است که وجود ورق­‌های سخت کننده های عرضی یکی از شروط اصلی برای استفاده از عمل میدان کششی است.

رویکرد آیین نامه ­های طراحی: برای در نظر گرفتن این عامل آیین نامه ­های طراحی، مقاومت برشی تیر ورق را افزایش می­دهند. بطور مثال بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(ویرایش ۹۲) مقاومت برشی اسمی تیر ورق در حالتی که از سخت کننده های عرضی استفاده شده باشد و توسط عمل میدان کششی، مقاومت پس کمانش محقق شود از رابطه زیر بدست می آید:

 در رابطه فوق عبارت دوم داخل کروشه، مقاومت برشی تیر ورق در اثر عمل میدان کششی است.

در ادامه این مطلب مقاومت برشی یک تیر ورق را با لحاظ کردن عمل میدان کششی محاسبه کرده و نتایج بدست آمده را با حالتی که از این اثر صرف نظر شود مقایسه می­کنیم. تمامی محاسبات براساس ویرایش ۹۲ مبحث دهم مقررات ملی است. سخت کننده‌های عرضی به فاصله ۲۷۰ سانتی­متر از همدیگر قرار دارند و Fy=۲۴۰Mpa فرض شده است.

همانطور که ملاحظه می­شود از مجموع ۱۶۶ تن مقاومت برشی تیر ورق ۹۲ تن آن بواسطه عمل میدان کششی ایجاد شده است. این در صورتی است که اگر از این اثر چشم پوشی شود مقدار مقاومت برشی به ۷۴٫۱۸ تن کاهش می‌­یابد. عمل میدان کششی در این مثال باعث افزایش ۲٫۴۲ برابری مقاومت برشی تیر ورق شده است که گویای اقتصادی شدن طرح با احتساب این اثر است.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید