انتخاب برگه

مبحث مقررات ملی ساختمان الزامات ترافیکی ساختمان‌ها

آبان ۶, ۱۳۹۵ | مباحث مقررات ملی | ۰ دیدگاه

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این مبحث، تعیین ضوابط و مقررات ترافیکی مرتبط با ساختمانها و شبکه معابر بلافصل اطراف ساختمان و در مدخلهای ساختمان است. به گونهای که الزامات ترافیکی در طراحی ساختمان به نحوی مطلوب رعایت شود و نیز اثرات احداث ساختمانها در حین ساخت و در دوره بهرهبرداری به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مبحث، ضوابط مرتبط با دسترسی وسایلنقلیه و عابرین پیاده به ساختمان، مدیریت ترافیکی شبکه معابر بلافصل کارگاه و اصول اثرسنجی ارائه خواهدشد.

رعایت ضوابط و مقررات این مبحث در ارتباط با ساختمانهای مشمول خدمات مهندسی الزامی است. سایر عملیاتهای عمرانی و ابنیه شهری مانند پلها، -۱- ترافیک (مطابق با بند ۲۳۴) تونلها و حفاریهای تاسیسات شهری مشمول مقررات این مبحث نمیشوند ولی رعایت آنها به صورت غیر الزامی توصیه میشود.

همراه با این مبحث باید ضوابط کلیه مباحث ملی ساختمان رعایت شوند. در این راستا روند صدور مجوزها، چگونگی حفاظت ساختمان در برابر آتشسوزی، الزامات عمومی ساختمان، الزامات ایمنی و حفاظت کار در حین اجرای ساختمانها، الزامات علائم و تابلوها و پدافند غیرعامل به ترتیب مربوط به مباحث دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، پانزدهم و بیستم مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود

در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت میباشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

انسداد معبر: به مسدود شدن تمامی خطوط عبوری بر روی وسایل نقلیه متقاضی استفاده از معبر گفته میشود. انسداد کل معبر تنها زمانی باید در نظر گرفته شود که هیچگونه راهکار عملی دیگری جهت تامین ایمنی محوطه کارگاهی موجود نباشد

ایمن‌سازی: مجموعه اقداماتی که به منظور تقلیل یا حذف خطرات بالقوه انجام میشود.

تراکم ترافیک: تعداد وسیلهنقلیه در طول یک کیلومتر از یک خط عبور است.

تولید سفر: منظور از تولید سفر تعیین متوسط سفرهای تولیدشده در ناحیه مورد مطالعه تحت عنوان تابعی از تعداد خانوار، کاربری زمین و مشخصات اجتماعی-اقتصادی منطقه میباشد.


شکرچی‌زاده در پاسخ به سوالات خبرنگاران مطرح کرد؛

تشریح ۳ دیدگاه موجود در برابر الزامات‌ترافیکی در ساختمان‌ها/ پیشنهاد تدوین مقررات ملی شهر با رویکرد الزامات ترافیکی/ رونمایی از سیستم اتوماتیک قطع گاز


رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ۳ دیدگاه موجود در برابر الزامات ترافیکی در ساختمان‌ها؛ گفت: پیش‌نویس سند الزامات ترافیکی ساختمان‌ها تدوین و در شورای مقررات ملی ساختمان مطرح شده ولی تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن هنوز انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حاشیه همایش الزامات ترافیکی ساختمان‌ها (مبحث مقررات ملی ساختمان) در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: ساخت مجتمع تجاری کوروش در منطقه ۵ شهرداری تهران و در جوار یک بزرگراه باعث اعمال قانون در آن منطقه از شهر شده است. بدین معنا که در جنب بزرگراه، ساختمان مرتفع تجاری که محل عبور و مرور و توقف بیش از اندازه اتومبیل‌ها و همچنین شهروندان است ایجاد شده که با موازین ترافیکی سازگار نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تصویب و اجرایی شدن سند ملی درباره الزامات ترافیکی افزود: اگر سند ملی را مصوب و لازم الاجرا کنیم دیگر شهرداری مجاز نیست به صورت غیرمنطقی پایان کار و حتی پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که جانمایی مناسبی ندارد صادر کند و ساختمان‌ها باید در موقعیتی باشند که ترافیک آن مشکل جدی برای بقیه شهروندان ایجاد نکند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: بحث‌های ترافیکی می‌تواند بر ایمنی نیز تاثیرگذار باشد. وقتی ساختمان‌های‌مرتفع ایجاد می‌شود با وقوع حادثه در زمان‌های بحران که مردم می‌خواهند ساختمان و محله خود را که در معرض آسیب و حوادث قرار گرفته ترک کنند، ترافیک ایجاد شده باعث مشکلات مضاعف خواهد شد و اتخاذ تدابیر برای مشکلات این چنینی ضرورت شهرسازی است.

شکرچی‌زاده تصریح کرد: در زمان وقوع حوادث، شهر و محله‌های آن نیاز به شرایطی دارند تا نیروهای امدادرسان بتوانند خود را به موقع به محل حادثه برسانند. ما به طور کلی در موضع حاکمیتی خود موظفیم هم سکونت‌پذیری شهرها و هم قابلیت جابه‌جایی را در شهرها تامین کنیم و اینها مواردی است که همواره وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید دارد.

انطباق مطالعات‌ترافیکی با بهره‌برداری از شهر

وی گفت: بحث الزامات ترافیکی در ساختمان‌ها اجازه خواهد داد که برای ساختمان‌های مهم و ساختمان‌هایی که میزان مراجعات آن از یک حد معینی بیشتر است مطالعات ترافیکی به صورت الزامی درآید و تاثیرات ترافیکی آن بتواند در حوزه همسایگی و حوزه شهری مورد توجه قرار بگیرد.

شکرچی زاده ادامه داد: پیش نویس سند الزامات ترافیکی ساختمان‌ها تدوین و در شورای مقررات ملی ساختمان مطرح شده ولی تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن هنوز انجام نگرفته است. جلساتی برگزار خواهد شد که مبانی آن سند مورد تحلیل و موشکافی و تدقیق قرار می‌گیرد و نظرات ارگان‌های دیگر از جمله نیروی انتظامی و پلیس راهور مورد توجه قرار می‌گیرد و در عین حال، تجارب بین‌المللی در مورد آنها به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی تاکید کرد: بهره‌برداری از شهر باید با مطالعات ترافیکی منطبق باشد و اجرایی شدن آن نیز مستلزم این است که به صورت نهایی درآید و سپس در شورای تدوین مورد توجه و تصویب قرار گیرد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به وجود ۳ دیدگاه برای الزامات ترافیکی در ساختمان‌ها و در تشریح آنها گفت: دیدگاه نخست آن است که این الزام با مبحث چهارم که به تحلیل مباحث معمارانه و پارکینگ‌ها می‌پردازد ادغام شود، دیدگاه دوم طرح مبحث جدید مقررات ملی ساختمان تحت عنوان الزامات ترافیکی در ساختمان است و در نهایت نیز دیدگاه سوم بر این نکته تاکید دارد که الزامات ترافیکی به عنوان مقررات ملی شهر در کنار مقررات ملی ساختمان تصویب شود که همه اینها در حال بحث برای تصمیم‌گیری نهایی است.

رونمایی از سیستم قطع گاز در هفته آتی برای کاهش تلفات ناشی از آتش سوزی در حوادث شهری

محمد شکرچی‌زاده در مورد سیستم قطع گاز که قرار است هفته بعد رونمایی شود گفت: تجارب بین‌المللی و همچنین تجارب کشور نشان می‌دهد در هنگام حوادث، مقدار قابل‌توجهی تلفات ناشی از آتش‌سوزی داریم که این آتش‌سوزی‌ها در ساختمان‌ها، در مجتمع‌ها و هم در شبکه اصلی گاز اتفاق می‌افتد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به همراه مجموعه مطالعات یک شرکت دانش بنیان، محصولی را تولید کرده که این محصول می‌تواند در زمان وقوع زلزله با توجه به شدت زلزله که در شهرهای مختلف، متفاوت است فعال شده و سیستم ورودی گازهای ساختمان‌ها و همینطور مجتمع‌های صنعتی را قطع کند که در نظر داریم در مراحل بعد این سیستم برای سیستم شهرها به اجرا درآید.

وی افزود: در مجموع این حرکتی فناورانه است که هفته آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و بر اساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در تعدادی از ساختمان‌ها این مورد به صورت الزامی در می‌آید تا ساکنان، آن را در محل شیر گاز ساختمان‌های ورودی مینیاتوری نصب کنند و امکان خواهد داد ورودی گاز ساختمان قطع شود و بتوانیم از خطرات آتش‌سوزی ناشی از بعد از وقوع زلزله جلوگیری کرده و آن را به حداقل برسانیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین در مورد اقدامات در دست اجرای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد بحث مسکن گفت: ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان در دولت یازدهم شروع شده و انتظار می‌رود که نهایی و به تصویب برسد.

شکرچی زاده با اشاره به اینکه در هفته جاری جلسه تدوین و نهایی کردن مقررات ملی ساختمان برای مبحث سوم (مبحث آتش سوزی) برگزار شد افزود: آتش سوزی‌هایی که اخیرا در برج سلمان مشهد و در شمال کشور رخ داد اینها به واسطه این بود که مصالح ساختمان‌ها استاندارد نبود و آتش سوزی‌ها موجب خسارات فراوانی شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا پایان دولت یازدهم مباحث مقرراتی که بتواند ایمنی و آسایش شهروندان و صرفه جویی در مصرف انرژی را در ساختمان‌ها تامین کند به تصویب برسد و اجرایی شود.


صفحه ویژه دانلود مباحث

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید