انتخاب برگه

چک لیست نظارتی پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰

اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰ | اخبار | ۰ دیدگاه

چک لیست نظارتی پیوست ششم 2800
چک لیست نظارتی پیوست ششم ۲۸۰۰

دانلود رایگان فایل اکسل چک لیست نظارتی پیوست ششم ۲۸۰۰ | zip – xls

با توجه به پایش میزان رعایت مهار اجزای غیرسازه ای در پروژه های ساختمانی استان ها، تصاویر و نقشه های اجرایی ثبت شده از پروژه ای درحال ساخت و ساز برخی از نواقص مشاهده شده در تصاویر ثبت و ضبط شده در سامانه مذکور به شرح ذیل می باشد:

 1. اجرای نادرست مهار اجزای غیره سازه ای (وال پست های قائم) درمجاورت ستون با وجود ممنوعیت در نظر گرفته شده در پیوست ششم آیین نامه مذکور که حداقل فاصله نصب وال پست قائم به دلیل عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک یک متر در نظر گرفته شده است.
 2. اجرای نادرست تیرهای پاگرد راه پله در تراز میان طبقه و یا اجرای تیرهای دیگر به دلایل مختلف در تراز مختلف و ایجاد مهار جانبی برای ستون منجر به ایجاد ستون کوتاه در سازه ساختمان می گردد که معمولابه علت عدم مدلسازی قسمت های الحاقی اثرات آن در مدلسازی دیده نمی شود و در عمل همانگونه که شاهد بودیم در زلزله های اخیر باعث ایجاد ستون کوتاه و تخریب در سازه های بتنی گردید.
 3. عدم طراحی و اجرای مهار جانبی برای محافظت از کانال تاسیساتی، که در بسیاری از پروژه های ساختمانی تنها شاهد مهار کانال تاسیساتی در برابر بار ثقلی می باشیم.
 4. اتصال میلگرد بستر بطور مستقیم به وال پست و یا ناودانی قائم.
 5. استفاده از ناودانی های طراحی نشده و غیر استاندارد

سولات چک لیست نظارت پیوست آیین نامه ۲۸۰۰:

 1. آیا مطابق پیوست ششم – ۲۸۰۰ کلیه ساختمانهای بیش تر از چهار طبقه و همچنین ساختمانهایی با تعداد طبقات کمتر از چهار طبقه با اهمیت زیاد، روش مناسب جهت مهار دیوار های میانقاب را در نظر گرفته اند؟پ۶-۱-۴
 2. آیا برای ساختمانهای کمتر از چهار طبقه که ضوابط بخش دوم پیوست ۶ را رعایت نمی نمایند شامل عدم در نظر گرفتن تاثیر اندرکنش سازه و میانقاب ها در طراحی و همچنین عدم استفاده از مصالح آجری توپر و سوراخدار یا ساخته شده از بلوک سیمانی سنگین یا استفاده از دیوارهایی با جنس آجر مجوف (بلوک سفالی مجوف)، سنگ،شیشه و جنس های دیگر که مقاومت فشاری آن کمتر از ۳٫۵ مگاپاسگال می باشد تمهیدات لازم برای جداسازی میانقاب در نظر گرفته شده است؟پ۶-۲-۲
 3. روش اجرای میانقابها در نقشه های معماری و اجرایی به چه روشی طراحی شده است؟ ( پ-۶-۱-۴-۱)
 4. آیا فواصل جداسازی دیوار ها از قاب با مواد تراکم پذیر مناسب نظیر پشم سنگ ضد رطوبتی پر شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۱
 5. آیا در صورتی که طول دیوار بیشتر از ۴ متر باشد از رواداری قائم فولادی یا بتنی (وادار) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه استفاده شده است؟ پ ۶-۱-۴-۲-۱
 6. آیا در صورتی که ارتفاع آزاد بیش از ۳٫۵ متر باشد از روادار افقی فولادی یا بتنی (تیرک) برای کاهش ارتفاع آزاد استفاده شده است؟ پ ۶-۱-۴-۱-۱
 7. در صورت وجود دیوار های خارجی و داخلی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی دهند آیا به صورت صحیح از قاب سازه ای جدا شده اند؟ ( دیوار کوتاه ) بند پ-۶-۱-۴-۱-۲
 8. آیا عرض درزهای انقطاع (فاصله جداسازی) دیوار در دیوارهای خارجی از ستون به اندازه ۰٫۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۱-۳
 9. آیا عرض درزهای انقطاع (فاصله جداسازی) دیوار در دیوارهای داخلی از ستون به اندازه ۰٫۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۱-۱
 10. آیا عرض فاصله جداسازی دیوار های خارجی از سقف برابر با بیشترین دو مقدار ۲۵ میلی متر و حداکثر خیز تیر در دراز مدت تیر در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۱-۳
 11. آیا عرض فاصله جداسازی دیوار های داخلی از سقف برابر با بیشترین دو مقدار ۲۵ میلی متر و حداکثر خیز تیر در دراز مدت تیر در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۲-۱
 12. آیا برای جلوگیری از ترک خوردگی در نازک کاری از یک لایه شبکه الیاف یا رابیس بر روی مواد تراکم پذیر برای جداسازی دیوار های (داخلی – خارجی) از سازه استفاده شده است؟ پ-۶-۱-۴-۱-۱ و پ-۶-۱-۴-۱-۲
 13. آیا دیوارهای (داخلی – خارجی) بلوکی اجرا شده با ملات با توجه به عملکرد دو طرفه در جهت افقی با استفاده از میلگرد بستر خرپایی یا نردبانی در حداکث فواصل قائم یک مترمسلح شده اند؟ پ-۶-۱-۴-۲
 14. آیا در دیوارهای (داخلی – خارجی) اجرا شده با ملات بستر نازک ضخامت ملات کمتر از (۳ میلی متر) یا چسب های پلی یورتان با استفاده از بست های نازک فولادی منقطع یا پیوسته مسلح شده اند؟ پ-۶-۱-۴-۲
 15. آیا وادارهای قائم استفاده شده ( در طول بیش از ۴ متر دیوارها ) به کف سازه با اتصال مفصلی متصل شده است؟ پ-۶-۱-۴-۲-۱
 16. آیا وادارهای قائم استفاده شده ( در طول بیش از ۴ متر دیوارها )به زیر تراز سقف به صورت کشویی اجرا شده است؟ پ-۶-۱-۴-۲-۱
 17. آیا در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳٫۵ متر باشد با استفاده از وادار انتهایی قائم در فاصله یک متری از بر ستون ( به جهت ایجاد تغییر شکل تیردر ناحیه مفصل پلاستیک ) برای نگهداری از تیرک افقی استفاده شده است؟ پ۶-۱-۴-۲-۴
 18. آیا اتصال دیوار به زیر سقف به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار از قبیل نبشی و یا ناودانی اجرا شده است؟پ-۶-۱-۴-۲-۶
 19. آیا برای بازشوهای بزرگتر از ۲٫۵ متر وادار و نعل درگاه در کنار بازشو ها در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۲-۸
 20. آیا برای بازشوهای کوچکتر از ۲٫۵ متر، چهارچوب فلزی مناسب برای تحمل بارهای وارد شده در نظر گرفته شده است؟ پ-۶-۱-۴-۲-۸
 21. با توجه به ضعف عملکرد مهاربندها در صورتی که اتصال دیوار و اجرا دیوار در محور مهاربند واقع شده باشد آیا دیوار اجرا شده خارج از محور مهاربند با جزییات جداسازی ذکر شده در پیوست ۶ مطابقت دارد؟ پ-۶-۱-۴-۲-۹
 22. آیا مهار لرزه ای دیوار های جان پناه مناسب اجرا شده است؟ (استفاده از میلگرد بستر در دیوارها و ادامه دادن ستون های پیرامونی بام و…) پ-۶-۱-۴-۶
 23. نحوه اجرای راه پله اصلی ساختمان به چه صورت است؟
 24. در صورت اتصال راه پله به قاب سازه ایی آیا اثر آن در باربری لرزه ای و نیروهایی که به تیر و ستون اطراف آن وارد می شود در طراحی لحاظ شده است؟ پ-۶-۱-۴-۷
 25. آیا جداسازی راه پله در تراز نیم طبقه (به منظور جلوگیری از ایجاد ستون کوتاه) با یکی از روشهای اجرای پاگرد راه پله بر روی ستونک و یا اجرای نشیمن پاگرد بر روی بالشتک های فلزی انجام شده است؟ (شکل های پ-۶-۳۸ ، پ ۶-۳۹ و پ ۶-۴۰) پ ۶-۱-۴-۷
 26. آیا برای اجزای غیر سازه ای معماری (سقف کاذب و نما) در صورت لزوم تمهیدات لازم در نقشه های معماری و اجرایی منطبق بر پیوست ۶ -۲۸۰۰ در نظر گرفته شده است؟

نقشه‌های اجرایی اتوکد DWG پیوست آئین نامه ۲۸۰۰

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *