انتخاب برگه

فهرست مطالب آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴

مهر ۱۴, ۱۳۹۶ | مقررات ملی و آیین نامه‌ | ۰ دیدگاه

فصل اول: کلیات
۱-۱ هدف
۱-۲ زلزله‌های مبنای طراحی
۱-۳ حدود کاربرد
۱-۴ ملاحظات معماری
۱-۵ ملاحظات کلی سازه‌ای
۱-۶ گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمیت
۱-۷ گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب نظم کالبدی
۱-۸ گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب سیستم سازه‌ای

فصل دوم: حرکت زمین
۲-۱-  تعریف
۲-۲- نسبت شتاب مبنای طرح، A
۲-۳- تعیین ضریب بازتاب ساختمان، B
۲-۴- طبقه‌بندی نوع زمین
۲-۵- حرکت زمین
طیف طرح استاندارد
طیف طرح ویژه ساختگاه
تاریخچه زمانی شتاب، شتاب‌نگاشت

فصل سوم: ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی
۳-۱- ملاحظات کلی
۳-۲- روش‌های تحلیل سازه
روش‌های تحلیل خطی
روش‌های تحلیل غیرخطی
۳-۳- روش تحلیل استاتیکی معادل
نیروی برشی پایه،Vu
ترازپایه
ضریب نامعینی سازه، ρ
زمان تناوب اصلی نوسان، T
ضریب اهمیت ساختمان، I
ضریب رفتار ساختمان، R_u
ترکیب سیستم‌ها در پلان
ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان
توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان
‌‌محاسبه ساختمان در برابر واژگونی
نیروی قائم ناشی از زلزله
ضریب اضافه مقاومت، Ω_۰
اثر اندرکنش خاک و سازه
۳-۴- روش‌های تحلیل دینامیکی خطی
روش تحلیل طیفی
روش تحلیل تاریخچه زمانی
۳-۵- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
۳-۶- اثر Δ- P
۳-۷- مشخصات سازه از تراز پایه تا روی شالوده
۳-۸- دیافراگم‌ها و جمع‌کننده‌ها
۳-۹- افزایش بار جانبی در اعضای خاص
۳-۱۰- طراحی اجزای سازه‌ای که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند
۳-۱۱-کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره‌برداری
۳-۱۲- ترکیب نیروی زلزله با سایر بارها
۳-۱۳- روش ساده‌شده تحلیل و طراحی

فصل چهارم: ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای
۴-۱- کلیات
۴-۲- نیروی زلزله
۴-۳- تغییر مکان جانبی
۴-۴- مهار اجزای غیرسازه‌ای
۴-۵- ضوابط خاص اجزای معماری
۴-۶- ضوابط خاص اجزای مکانیکی و برقی

فصل پنجم: ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی
۵-۱-کلیات
۵-۲- ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی مشابه ساختمان‌ها
۵-۳- ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر زمین
۵-۴- ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر سازه‌های دیگر
۵-۵- ضوابط خاص طراحی سازه‌های غیرساختمانی

فصل ششم: الزامات ژئوتکنیکی
۶-۱-شناسایی نوع زمین
۶-۲- ناپایداری‌های زمین ناشی از زلزله
روانگرایی
زمین لغزش
فرونشست
گسلش
۶-۳- بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی
۶-۴-  دیوار نگهبان خاک

فصل هفتم: ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلافدار
۷-۱- تعریف
۷-۲- هندسه ساختمان
۷-۳- باز شو (در –پنجره –گنجه)
۷-۴- مصالح
۷-۵-  انواع دیوار مصالح بنایی
۷-۶-  کلاف‌بندی
۷-۷- سقف
۷-۸- نماسازی
۷-۹- خرپشته

پیوست ۱: درجه‌بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران

پیوست ۲: راهنمای انجام تحلیل غیرخطی
۱٫ کلیات
۲٫ مشخصات غیرخطی اعضای سازه
۳٫ تحلیل استاتیکی غیرخطی
۴٫ تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

پیوست ۳: اثر Δ- P
۱- کلیات، تعاریف و مفاهیم
۲- محاسبه تغییر مکان نسبی و نیروی برشی معادل طبقه
۳- روش استفاده از برنامه کامپیوتری

پیوست ۴: دیافراگم‌ها
۱- تعریف و عملکرد
۲- انواع دیافراگم‌ها از نظر جنس و سیستم ساختمانی
۳- انواع دیافراگم‌ها از نظر صلبیت و انعطاف‌پذیری
۴- تغییر شکل دیافراگم‌ها
۵- نکاتی درباره تحلیل دیافراگم‌ها
۶- نکاتی درباره طراحی دیافراگم‌ها

پیوست ۵: اندرکنش خاک و سازه
۱- کلیات
۲- روش تحلیل استاتیکی معادل
۳- روش تحلیل دینامیکی طیفی


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید