انتخاب برگه

وزن مخصوص مصالح ساختمانی

آذر ۱۵, ۱۳۹۹ | آموزشی | ۱ دیدگاه

از گزینه Ctrl+F گزینه find مررورگر برای جستجوی سریع می‌توانید استفاده نمایید:

 •  وزن مخصوص آلومینیم ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آهن خام خاکستری ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آهن خام سفید ۷۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص چدن ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص فولاد نرم ۷۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سرب ۱۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص مس ۸۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص برنز ۸۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص روی ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص قلع ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص نیکل ۸۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آنتیموان ۶۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آرسنیک ۵۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کرم ۶۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص برنج ریخته شده ۸۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص منیزیم ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص منگنز ۷۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بیسموت ۹۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص جیوه ۱۳۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پلاتین ۲۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص طلا ۱۹۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آب ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص لجن ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اتر ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص الکل ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص نفت ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بنزین ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گلیسیرین ۱۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص روغن دانه ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص روغن موتور ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص نفت چراغ ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اسید سولفوریک ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اسید نیتریک ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اسید کلریدریک ۱۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص قیر ذغال سنگ ۱۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شیر ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص روغن نباتی ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص استیلن ۱٫۷۷ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اکسید دو کربن ۱٫۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص انیدرید کربنیک ۱٫۹۶۴ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گاز روشنایی ۰٫۵۶ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص هوای خشک ۱٫۲۹۳ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص هوای مرطوب ۱٫۳ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اکسیژن ۱٫۴۲۹ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ازت ۱٫۲۵۴ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص هیدروژن ۰٫۰۸۹ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص زربین ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص زبان گنجشک – ون ۷۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص راش ۶۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص داغداغان – تا دانه ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گلابی وحشی – خوج ۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص خرمندی ۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص توسکا ییلاقی ۵۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص توسکا قشلاقی ۵۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص تبریزی ۴۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شیردار ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص افرا – پلت ۵۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بیدمشک ۵۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بلوط – بلندمازو ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص نارون – اوجا ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص انجیری – چوب آهن ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آزاد ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص زیتون ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سرخدار ۵۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص چنار – سفیدار – عرعر ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سفید پلت ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سیاه بید ۴۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سیب ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شب خسب – درخت ابریشم ۴۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شمشاد ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گردو ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گلابی ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گوجه جنگلی ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گیلاس جنگلی ۷۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص لرگ ۴۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کرات – لیلکی ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملج ۶۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص مرس – ممرز ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص نمدار ۵۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کاج ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص صنوبر ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شربین – کاج سیاه ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گرانیت ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص دیوریت – گابرو ۳۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بازالت – ملافیر ۳۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کفسنگ (توف) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ های آذرین ماگماتیک ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ های آتشفشانی ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص توف های آتشفشانی ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص تراورتن ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گنایس ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شیست ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ماسه سنگ ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص مارل ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ آهک متخلخل ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ آهک آبی ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ آهک سخت ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص دولومیت ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ مرمر ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص تخته سنگ های رسی ۲۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری) ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال) ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر ماسه آهکی متخلخل ۱۴۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر ماسه آهکی توپر ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر نسوز ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر ضد اسید ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر شیشه ای مجوف ۱۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر مجوف ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بلوک سیمانی ۹۰۰ – ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات ماسه آهک ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات ماسه سیمان و آهک (باتارد) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات ماسه سیمان ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات گچ ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات خاک نسوز ۱۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کاهگل ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات گچ و خاک ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ملات گل ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن با شن و ماسه معمولی ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن با سرباره کوره آهن گدازی ۱۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن های سبک هوادار و گازی ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن با سنگ دانه سبک ۱۰۰۰ – ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن اسفنجی ۵۰۰ – ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن با خرده آجر ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن با پوکه معدنی و سیمان ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص بتن با پوکه صنعتی و سیمان ۱۰۰۰ ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شن خیس ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شن خشک ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ماسه خیس ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ماسه خشک ۱۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ماسه بادی ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص خاک – ماسه – گل رس خیس ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص خاک – ماسه – گل رس مرطوب (۵% رطوبت) ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص خاک نسوز ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص لاشه سنگ ۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سرباره کوره آهنگدازی ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پوزولان ها ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پوکه معدنی ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پوکه کک ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص جوش زغال ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص زغال سنگ ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص زغال چوب (از چوب نرم و سبک) ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص زغال چوب (از چوب سفت و سنگین) ۲۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص خرده آخر ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ آهک پخته ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص خاکستر کک ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پودر سیمان توده شده و بطور آزاد ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پودر سیمان در کیسه و جا به جا شده ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گرانیت، پورفیت ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص لاشه آذرین (تراشیت) ۲۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ماسه سنگ، لایه سنگ ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل) ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص تراورتن ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص اسلیت، تخته سنگ ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ چینی با سنگ های لاشه آهکی توپر ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ چینی با سنگ توف ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجر کاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی) ۱۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخ ها با ملات پر شود) ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخ ها با ملات پر شود) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر نسوز و ملات نسوز ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرکاری با آجر ضد اسید و ملات قیری ۱۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آسفالت ۲۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص قیر ۱۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص تخته های سقف پوش آزبستی (آردواز) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ورق های موجدار آزبست ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص لوله های سیمان آزبست ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص موزاییک سیمانی ۲۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سنگ موزاییک ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرفرش با آجر سوراخدار ۱۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص آجرفرش با آجر توپر ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص رزین اپوکسی بدون فیلر (افزودنی) ۱۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص رزین با مواد معدنی ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص رزین با فایبر گلاس ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کف پوش لاستیکی ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص ورق پی وی سی ۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کف پوش پی وی سی ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص صفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شیشه جام ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص شیشه مسلح ۳۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کاشی سرامیکی دیواری ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص کاشی سرامیکی کفی ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص پوشش شیروانی ها با سفال ۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گونی قیراندود یک لا ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص گونی قیراندود دو لا ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سقف کاذب با اندود سیمانی ۷۵ کیلوگرم بر مترمکعب
 •  وزن مخصوص سقف کاذب با اندود گچی ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

محصولات مرتبط:

۱ دیدگاه

 1. نورایی

  عالی بود

  پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید