انتخاب برگه

وزن مخصوص مصالح ساختمانی

آذر ۱۵, ۱۳۹۹ | آموزشی | ۱ دیدگاه

از گزینه Ctrl+F گزینه find مررورگر برای جستجوی سریع می‌توانید استفاده نمایید:

 وزن مخصوص آلومینیم ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آهن خام خاکستری ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آهن خام سفید ۷۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص چدن ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص فولاد نرم ۷۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سرب ۱۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص مس ۸۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص برنز ۸۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص روی ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص قلع ۷۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص نیکل ۸۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آنتیموان ۶۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آرسنیک ۵۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کرم ۶۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص برنج ریخته شده ۸۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص منیزیم ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص منگنز ۷۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بیسموت ۹۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص جیوه ۱۳۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پلاتین ۲۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص طلا ۱۹۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آب ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص لجن ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اتر ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص الکل ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص نفت ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بنزین ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گلیسیرین ۱۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص روغن دانه ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص روغن موتور ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص نفت چراغ ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اسید سولفوریک ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اسید نیتریک ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اسید کلریدریک ۱۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص قیر ذغال سنگ ۱۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شیر ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص روغن نباتی ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص استیلن ۱٫۷۷ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اکسید دو کربن ۱٫۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص انیدرید کربنیک ۱٫۹۶۴ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گاز روشنایی ۰٫۵۶ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص هوای خشک ۱٫۲۹۳ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص هوای مرطوب ۱٫۳ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اکسیژن ۱٫۴۲۹ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ازت ۱٫۲۵۴ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص هیدروژن ۰٫۰۸۹ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص زربین ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص زبان گنجشک – ون ۷۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص راش ۶۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص داغداغان – تا دانه ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گلابی وحشی – خوج ۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص خرمندی ۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص توسکا ییلاقی ۵۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص توسکا قشلاقی ۵۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص تبریزی ۴۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شیردار ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص افرا – پلت ۵۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بیدمشک ۵۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بلوط – بلندمازو ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص نارون – اوجا ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص انجیری – چوب آهن ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آزاد ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص زیتون ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سرخدار ۵۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص چنار – سفیدار – عرعر ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سفید پلت ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سیاه بید ۴۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سیب ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شب خسب – درخت ابریشم ۴۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شمشاد ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گردو ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گلابی ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گوجه جنگلی ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گیلاس جنگلی ۷۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص لرگ ۴۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کرات – لیلکی ۶۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملج ۶۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص مرس – ممرز ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص نمدار ۵۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کاج ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص صنوبر ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شربین – کاج سیاه ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گرانیت ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص دیوریت – گابرو ۳۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بازالت – ملافیر ۳۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کفسنگ (توف) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ های آذرین ماگماتیک ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ های آتشفشانی ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص توف های آتشفشانی ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص تراورتن ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گنایس ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شیست ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ماسه سنگ ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص مارل ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ آهک متخلخل ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ آهک آبی ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ آهک سخت ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص دولومیت ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ مرمر ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص تخته سنگ های رسی ۲۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر توپر پخته رسی معمولی (آجر فشاری) ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر سوراخدار پخته رسی (آجر سفال) ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر ماسه آهکی متخلخل ۱۴۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر ماسه آهکی توپر ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر نسوز ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر ضد اسید ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر شیشه ای مجوف ۱۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر مجوف ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بلوک سیمانی ۹۰۰ – ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات ماسه آهک ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات ماسه سیمان و آهک (باتارد) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات ماسه سیمان ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات گچ ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات خاک نسوز ۱۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کاهگل ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات گچ و خاک ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ملات گل ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن با شن و ماسه معمولی ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن آرمه و بتن پیش تنیده با شن و ماسه معمولی ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن با سرباره کوره آهن گدازی ۱۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن های سبک هوادار و گازی ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن با سنگ دانه سبک ۱۰۰۰ – ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن اسفنجی ۵۰۰ – ۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن با خرده آجر ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن با پوکه معدنی و سیمان ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص بتن با پوکه صنعتی و سیمان ۱۰۰۰ ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شن خیس ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شن خشک ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ماسه خیس ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ماسه خشک ۱۵۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ماسه بادی ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص خاک – ماسه – گل رس خیس ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص خاک – ماسه – گل رس مرطوب (۵% رطوبت) ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص خاک نسوز ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص لاشه سنگ ۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سرباره کوره آهنگدازی ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سرباره کوره آهنگدازی دانه به دانه ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پوزولان ها ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پوکه معدنی ۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پوکه کک ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص جوش زغال ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص زغال سنگ ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص زغال چوب (از چوب نرم و سبک) ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص زغال چوب (از چوب سفت و سنگین) ۲۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص خرده آخر ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ آهک پخته ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص خاکستر کک ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پودر سیمان توده شده و بطور آزاد ۱۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پودر سیمان در کیسه و جا به جا شده ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گرانیت، پورفیت ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص لاشه آذرین (تراشیت) ۲۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ماسه سنگ، لایه سنگ ۲۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ آهکی فشرده، دولومیت، مرمر، گل سنگ آهکی (شیل) ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص تراورتن ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص اسلیت، تخته سنگ ۲۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ چینی با سنگ های لاشه آهکی توپر ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ چینی با سنگ توف ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجر کاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی) ۱۷۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخ ها با ملات پر شود) ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخ ها با ملات پر شود) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر نسوز و ملات نسوز ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرکاری با آجر ضد اسید و ملات قیری ۱۹۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آسفالت ۲۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص قیر ۱۲۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص تخته های سقف پوش آزبستی (آردواز) ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ورق های موجدار آزبست ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص لوله های سیمان آزبست ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص موزاییک سیمانی ۲۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سنگ موزاییک ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرفرش با آجر سوراخدار ۱۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص آجرفرش با آجر توپر ۱۶۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص رزین اپوکسی بدون فیلر (افزودنی) ۱۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص رزین با مواد معدنی ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص رزین با فایبر گلاس ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کف پوش لاستیکی ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص ورق پی وی سی ۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کف پوش پی وی سی ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص صفحات گچ و پرلیت جهت سقف کاذب ۸۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شیشه جام ۲۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص شیشه مسلح ۳۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کاشی سرامیکی دیواری ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص کاشی سرامیکی کفی ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص پوشش شیروانی ها با سفال ۷۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گونی قیراندود یک لا ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص گونی قیراندود دو لا ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سقف کاذب با اندود سیمانی ۷۵ کیلوگرم بر مترمکعب

 وزن مخصوص سقف کاذب با اندود گچی ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

۱ دیدگاه

  1. نورایی

    عالی بود

    پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید