انتخاب برگه

نظرسنجی از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ در کانال تلگرام سازه پلاس فعال بوده و نظر سنجی با توجه به انتشار در کانال‌های تلگرام همکاران و گروه‎های تخصصی مهندسی، حداقل به اطلاع ۵ هزار نفر رسیده بود.

سیستم ربات اصلی نظرسنجی تلگرام @vote هیچگونه امکان جابجایی و تغییر نتایج را ندارد، هرگونه تجزیه و تحلیل به عهده کاربران و مسئولین محترم گذاشته می‌شود.