انتخاب برگه

پرداخت ارز دیجیتال برای محصولات و خدمات سازه پلاس

پرداخت با ارز دیجتال با انتخاب شما، نظیر بیت‌کوین، اتر، تتر، ترون و...

پرداخت با همه رمز ارزهای مشهور (لیست شده در صرافی‌ها) برای کلیه محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازه پلاس ممکن است.

اعتماد پرداختپرداخت ارزی مستقیم
  • اعلام هرگونه قیمت محصول یا خدمات برمبنای ارز دیجیتال تا ۳ ساعت از ارسال پیام، مقدار معتبر می‌باشد.
  • محاسبه میزان ارز پرداختی توسط پشتیبانی سازه پلاس بوده و قابل بحث نخواهد بود. (پرداخت یا اضافه کردن کارمز بعهده خریدار می‌باشد)
  • کارمز تراکنش به عهده شما بوده، بنابراین ارز و شبکه انتقالی را انتخاب نمایید، که پایین‌ترین کارمز را دارد.
  • میزان پرداختی اعلامی بر مبنای قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال در زمان پاسخگویی از تبدیل از واحد اصلی پول سایت “تومان” می‌باشد.