انتخاب برگه
حراج!

پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی معماری

۵۰۱,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان

محصول حاضر کلیدواژه مجموعه‌ای کامل کلیدواژه‌های تکی (کلیدواژه هر مبحث) بهمراه تمام “نمونه سوالات مبحث به مبحث” مربوط به منابع رشته معماری در آزمون نظام مهندسی است، که در این مجموعه بصورت یکجا با تخفیف ویژه در قالب پکیج اقتصادی دانلودی ارائه شده است. با توجه به ضرورت تمرین سوالات دوره‌های گذشته با کلیدواژه، تهیه این محصول (کلیدواژه بهمراه نمونه سوالات هر مبحث) پیشنهاد می‌شود.

تعداد کل واژه کلیدواژه‌های تکی معماری: ۳۶۶۷۰

تعداد کل سوالات پکیج: ۲۸۳۱ سوال تستی با کلید سوالات

ویژه آزمون مرداد ۱۴۰۰

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP189-package-memari دسته: ,

پکیج حاضر مجموعه کلیدواژه‌های تکی معماری + مجموعه نمونه سوالات مباحث با تخفیف حدود ۳۵% نسبت به خرید جداگانه هرکدام از کلیدواژه‌های تکی و هرکدام از نمونه سوالات مباحث مقررات ملی است.


زیرمجموعه‌های این پکیج بصورت جداگانه نیز قابل دریافت است:

کلیدواژه‌های تکی:

 1. کلیدواژه تکی قانون ‌نظام ۹۰ | تعداد واژه: ۵۸۵ (پیشنمایش)
 2. کلیدواژه تکی مبحث دوم ۸۴ | تعداد واژه: ۶۵۵ (پیشنمایش)
 3. کلیدواژه تکی مبحث سوم ۹۵ | تعداد واژه: ۲۱۹۶ (پیشنمایش)
 4. کلیدواژه تکی مبحث چهارم ۹۶ | تعداد واژه: ۲۳۸۶ (پیشنمایش)
 5. کلیدواژه تکی مبحث پنجم ۹۶ | تعداد واژه: ۳۱۸۷ (پیشنمایش)
 6. کلیدواژه تکی مبحث هفتم ۹۲ | تعداد واژه: ۹۷۹ (پیشنمایش)
 7. کلیدواژه تکی مبحث هشتم ۹۲ | تعداد واژه: ۷۲۹ (پیشنمایش)
 8. کلیدواژه تکی مبحث نهم ۹۲ | تعداد واژه: ۳۶۴۵ (پیشنمایش)
 9. کلیدواژه تکی مبحث دهم ۹۲ | تعداد واژه: ۱۷۴۰ (پیشنمایش)
 10. کلیدواژه تکی مبحث یازدهم ۹۲ | تعداد واژه: ۸۵۶ (پیشنمایش)
 11. کلیدواژه تکی مبحث دوازدهم ۹۲ | تعداد واژه: ۶۲۴ (پیشنمایش)
 12. کلیدواژه تکی مبحث سیزدهم ۹۵ | تعداد واژه: ۲۰۲۳ (پیشنمایش)
 13. کلیدواژه تکی مبحث چهاردهم ۹۶ | تعداد واژه: ۱۸۷۶ (پیشنمایش)
 14. کلیدواژه تکی مبحث پانزدهم ۹۲ | تعداد واژه: ۶۳۷ (پیشنمایش)
 15. کلیدواژه تکی مبحث شانزدهم ۹۶ | تعداد واژه: ۲۴۱۶ (پیشنمایش)
 16. کلیدواژه تکی راهنمای مبحث شانزدهم ۹۲ | تعداد واژه: ۷۲۹ (پیشنمایش)
 17. کلیدواژه تکی مبحث هفدهم ۸۹ | تعداد واژه: ۱۲۸۹ (پیشنمایش)
 18. کلیدواژه تکی مبحث هجدهم ۹۶ | تعداد واژه: ۱۱۶۳ (پیشنمایش)
 19. کلیدواژه تکی مبحث نوزدهم ۸۹ | تعداد واژه: ۶۷۸ (پیشنمایش)
 20. کلیدواژه تکی راهنمای نوزدهم ۹۲ | تعداد واژه: ۱۰۶۴ (پیشنمایش)
 21. کلیدواژه تکی جلد دوم راهنمای نوزدهم ۹۶ | تعداد واژه: ۱۰۱۲ (پیشنمایش)
 22. کلیدواژه تکی مبحث بیستم ۹۶ | تعداد واژه: ۱۴۱۷ (پیشنمایش)
 23. کلیدواژه تکی مبحث بیست‌ و ‌یکم ۹۵ | تعداد واژه: ۱۱۰۳ (پیشنمایش)
 24. کلیدواژه تکی مبحث بیست ‌و ‌دوم ۹۲ | تعداد واژه: ۸۱۷ (پیشنمایش)
 25. کلیدواژه تکی راهنمای جوش ۹۰ | تعداد واژه: ۱۴۲۷ (پیشنمایش)
 26. کلیدواژه شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ | تعداد واژه: ۶۵۴ (پیشنمایش)

نمونه سوالات مبحث به مبحث:

 1. مجموعه سوالات مبحث دوم ۸۴ | تعداد سوال: ۲۲۵ با کلید (پیشنمایش)
 2. نمونه سوالات مبحث سوم ۹۵ | تعداد سوال: ۴۱ با کلید (پیشنمایش)
 3. نمونه سوالات مبحث چهارم ۹۶ | تعداد سوال: ۳۴ با کلید (پیشنمایش)
 4. نمونه سوالات مبحث پنجم ۹۶ | تعداد سوال: ۳۸ با کلید (پیشنمایش)
 5. نمونه سوالات مبحث هفتم ۹۲ | تعداد سوال: ۲۰۶ با کلید (پیشنمایش)
 6. نمونه سوالات مبحث هشتم ۹۲ | تعداد سوال: ۱۵۵ با کلید (پیشنمایش)
 7. نمونه سوالات مبحث نهم ۹۲ | تعداد سوال: ۳۰۶ با کلید (پیشنمایش)
 8. نمونه سوالات مبحث دهم ۹۲ | تعداد سوال: ۲۲۵ با کلید (پیشنمایش)
 9. نمونه سوالات مبحث یازدهم ۹۲ | تعداد سوال: ۱۱۶ با کلید (پیشنمایش)
 10. نمونه سوالات مبحث دوازدهم ۹۲ | تعداد سوال: ۲۰۵ با کلید (پیشنمایش)
 11. نمونه سوالات مبحث سیزدهم ۹۵ | تعداد سوال: ۳۰۱ با کلید (پیشنمایش)
 12. نمونه سوالات مبحث چهاردهم ۹۶ | تعداد سوال: ۸۸ با کلید (پیشنمایش)
 13. نمونه سوالات مبحث پانزدهم ۹۲ | تعداد سوال: ۱۵۰ با کلید (پیشنمایش)
 14. نمونه سوالات مبحث شانزدهم ۹۶ | تعداد سوال: ۱۱۱ با کلید (پیشنمایش)
 15. نمونه سوالات مبحث هفدهم ۸۹ | تعداد سوال: ۱۱۸ با کلید (پیشنمایش)
 16. نمونه سوالات مبحث هجدهم ۹۶ | تعداد سوال: ۱۳ با کلید (پیشنمایش)
 17. نمونه سوالات مبحث نوزدهم ۸۹ | تعداد سوال: ۱۰۸ با کلید (پیشنمایش)
 18. نمونه سوالات مبحث بیستم ۹۶ | تعداد سوال: ۱۴ با کلید (پیشنمایش)
 19. نمونه سوالات مبحث بیست و یکم ۹۵ | تعداد سوال: ۴۵ با کلید (پیشنمایش)
 20. نمونه سوالات مبحث بیست و دوم ۹۲ | تعداد سوال: ۶۲ با کلید (پیشنمایش)
 21. نمونه سوالات راهنمای جوش ۹۰ | تعداد سوال: ۱۶۱ با کلید (پیشنمایش)
 22. نمونه سوالات جزئیات اجرایی ساختمان | تعداد سوال: ۱۰۹ با کلید (پیشنمایش)

تفاوت کلیدواژه اجرا معماری (جامع معماری) و کلیدواژه‎های تکی منابع معماری

کلیدواژه اجرا معماری، یک کلیدواژه بوده که بر اساس منابع معماری (منابع رسمی نظارت معماری زیرمجموعه اجرا معماری) واژه‌های تمامی مباحث از حرف الف تا ی مرتب شده است.

ولی در کلیدواژه‌های تکی منابع معماری، هر مبحث مستقلا بر اساس حروف الف تا ی مرتب شده است.

در استفاده از کلیدواژه تکی تشخصی مبحث به عهده استفاده کننده است. (توضیح: در استفاده از کلیدواژه نظارت معماری، داوطلب وقتی سراغ واژه‌ای می‌رود ممکن است کلمه مورد نظر در دو یا سه مبحث باشد که کلیدواژه این موضوع (شماره مبحث و شماره صفحه) را روش کرده است، ولی در هنگام استفاده از کلیدواژه تکی، ابتدا باید داوطلب مبحث مورد نظر سوال را تشخص دهد و به کلیدواژه تکی مراجعه کرده (شماره صفحه) واژه مورد نظر را پیدا کند.)


طبقه‌بندی مبحث به مبحث سوالات

مباحث مقررات ملی ساختمان ایران که با مشخصه "شماره مبحث" و "سال جلد مبحث" که هر شماره مبحث مربوط به موضوع مشخص و سال روی جلد نیز مربوط به ویرایش کامل محتوای مبحث می‌باشد که باعث ‌شده هر سال جلد مبحث مقررات ملی، به عنوان یک کتاب مستقل و بی ارتباط به نسخه‌های قبلی یا بعدی باشد و سال‌های روی جلد بجای هم نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین تمرین و آمادگی بر اساس هر مبحث با سال جلد مشخص شده (بی ارتباط به سال چاپ) باید انجام پذیرد.

آزمون نظام مهندسی ساختمان نیز آزمون دقت و سرعت عمل در پاسخگویی به سوالات می‌باشد، که داوطلبین در زمان محدود آزمون بتوانند بند آیین‌نامه‌ای مربوط به سوال را از بین منابع آزمون پیدا کرده و گزینه صحیح را انتخاب نمایند. برای آمادگی آزمون داوطلبین بعد از مطالعه منابع آزمون (مطالعه روزنامه‌وار جهت تسلط به ساختار و کلیت مباحث) سراغ تست زنی می‌روند، بهتر است تست‎های هر مبحث مقررات ملی ساختمان جداگانه تمرین شود، تا در صورت مشاهده ضعف در پاسخگویی به سوالات مبحث مورد نظر، داوطلب مجدد مبحث را مورد مطالعه دقیقتر قرار دهد.

کاربرد سوالات مبحث به مبحث

 • تمرین سوالات منابع آزمون مبحث به مبحث
 • آمادگی شرکت در آزمون نظام مهندسی
 • دوره‌های ارتقاء پایه نظام مهندسی
 • آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
 • آمادگی آزمون‌ دروس دانشگاهی از مبحث
 • آموزش و یادگیری موضوعات مبحث
 • آمادگی سوالات سایر آزمون‌ها از مبحث

نمونه سوالات اکثرا سوالات نظارتی و اجرایی بوده و سوالات طراحی با محاسبات طولانی در این مجموعه موجود نیست.

افزایش دقت با تمرین

بهترین نوع سوالات جهت افزایش دقت و تمرین، سوالات مطرح شده در آزمون‌های نظام مهندسی گذشته می‌باشند، سوالات آزمون توسط مؤلفین حرفه‌ای و با تجربه طراحی می‌شوند، که با نکات ریز و پنهان سعی در هدایت داوطلبین به سمت گزینه نادرست دارند، حتی در برخی سوالات علیرغم تسلط به موضوع و پیدا کردن بند آیین‌نامه‌ای، انتخاب گزینه صحیح به راحتی میسر نمی‌باشد. بنابراین آشنایی با سبک سوالات آزمون نظام مهندسی و تست زنی سوالات مشابه قبل از آزمون ضروری است.

تمرین نمونه سوالات با کلیدواژه

افزایش سرعت عمل و مشکل کمبود وقت در آزمون نظام مهندسی با در اختیار داشتن "کلیدواژه" قابل حل است. پیشنهاد می‌شود برای افزایش سطح آمادگی برای آزمون، تمرین نمونه سوالات حاضر با استفاده از کلیدواژه سازه پلاس انجام شود. تا علاوه بر تمرین و آموزش، به نحوه استفاده از کلیدواژه نیز تسلط کافی داشته باشید، چون تسلط به نحوه استفاده از کلیدواژه تنها با تمرین زیاد افزایش پیدا می‌کند.

لیبل‌گذاری مباحث مقررات ملی

برچسب‌‌گذاری (تگ) عناوین فصل‌ها و تیترهای هر کتاب بوده، که بعد از پرینت و برش ساده با قیچی به راحتی قابل چسباندن به حاشیه صفحات مربوطه کتاب‌ می‌باشد. برچسب‌گذاری منابع آزمون باعث افزایش سرعت عمل در پیدا کردن تیترها می‌شود و از ورق زدن بیهوده کتاب در موارد استفاده مثل آزمون نظام مهندسی یا فعالیت‌های حرفه‌ای جلوگیری می‌کند. فایل‌ لیبل‌گذاری تمامی مباحث از قبل تهیه شده و در سایت برای تهیه موجود است.


پیشنمایش-پکیج-دانلودی-نمونه-سوالات-مباحث-و-کلیدواژه-های-تکی-معماری

پیشنمایش-پکیج-دانلودی-نمونه-سوالات-مباحث-و-کلیدواژه-های-تکی-معماری

پیشنمایش کلیدواژه‌های تکی معماری

پیشنمایش کلیدواژه‌های تکی معماری

پکیج معماری | پکیج سوالات مباحث معماری | سوالات مباحث معماری | نمونه سوالات مباحث معماری | سوالات مبحث به مبحث معماری | سوالات مقررات ملی ساختمان معماری | سوالات معماری مقررات ملی ساختمان | سوالات نظام مهندسی معماری | سوالات معماری نظام مهندسی


صفحه ویژه آزمون نظام مهندسی

اطلاعات بیشتر

تعداد واژه (کلیدواژه‌ تکی)

36670

تعداد سوال

۲۸۳۱

تعداد فایل

47

پسوند فایل

PDF

حجم فایل MB

217

نوع دریافت

دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ

شما وارد نشده‌اید

سبد خرید

دسته های محصولات:

سوالی دارید؟ پیام دهید