انتخاب برگه
حراج!

پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی معماری

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان

محصول حاضر کلیدواژه مجموعه‌ای کامل کلیدواژه‌های تکی (کلیدواژه هر مبحث) بهمراه تمام “نمونه سوالات مبحث به مبحث” مربوط به منابع رشته معماری در آزمون نظام مهندسی است، که در این مجموعه بصورت یکجا با تخفیف ویژه 50% در قالب پکیج اقتصادی دانلودی ارائه شده است. با توجه به ضرورت تمرین سوالات دوره‌های گذشته با کلیدواژه، تهیه این محصول (کلیدواژه بهمراه نمونه سوالات هر مبحث) پیشنهاد می‌شود.

☑ تعداد کل صفحه کلیدواژه‌های تکی معماری: 410

☑ تعداد کل سوالات پکیج: 4309 سوال تستی با کلید سوالات

☑ ویژه آمادگی آزمون اسفند 1402

* پکیج حاضر مجموعه کلیدواژه‌های تکی معماری + مجموعه نمونه سوالات مباحث با تخفیف ویژه 50% نسبت به خرید جداگانه هرکدام از کلیدواژه‌های تکی و هرکدام از نمونه سوالات مباحث مقررات ملی است.

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP602+SP997 دسته: برچسب: , ,

پکیج حاضر مجموعه کلیدواژه‌های تکی معماری + مجموعه نمونه سوالات مباحث با تخفیف ویژه 50% نسبت به خرید جداگانه هرکدام از کلیدواژه‌های تکی و هرکدام از نمونه سوالات مباحث مقررات ملی است.


زیرمجموعه‌های این پکیج بصورت جداگانه نیز قابل دریافت است:

کلیدواژه‌های تکی:

 1. کلیدواژه قانون ‌نظام ۱۳۹۰ (تعداد صفحه: ۶)
 2. کلیدواژه اخلاق حرفه‌ای (تعداد صفحه: ۱)
 3. کلیدواژه مبحث دوم ۱۳۸۴ | اداری (تعداد صفحه: ۷)
 4. کلیدواژه مبحث سوم ۱۳۹۵ | حریق (تعداد صفحه: ۲۰)
 5. کلیدواژه مبحث چهارم ۱۳۹۶ | الزامات (تعداد صفحه: ۱۹)
 6. کلیدواژه مبحث پنجم ۱۳۹۶ | مصالح (تعداد صفحه: 23)
 7. کلیدواژه مبحث هفتم ۱۴۰۰ | پی (تعداد صفحه: ۹)
 8. کلیدواژه مبحث هشتم ۱۳۹۸ | بنایی (تعداد صفحه: ۲۴)
 9. کلیدواژه مبحث نهم ۱۳۹۹ | بتن (تعداد صفحه: 35)
 10. کلیدواژه مبحث دهم 1401 | فولاد (تعداد صفحه: 65)
 11. کلیدواژه مبحث یازدهم ۱۴۰۰ | صنعتی (تعداد صفحه: ۹)
 12. کلیدواژه مبحث دوازدهم ۱۳۹۲ | ایمنی (تعداد صفحه: ۶)
 13. کلیدواژه مبحث سیزدهم ۱۳۹۵ | برق (تعداد صفحه: ۱۹)
 14. کلیدواژه مبحث چهاردهم ۱۳۹۶ | مکانیک (تعداد صفحه: ۱۶)
 15. کلیدواژه مبحث پانزدهم ۱۳۹۲ | آسانسور (تعداد صفحه: ۷)
 16. کلیدواژه مبحث شانزدهم ۱۳۹۶ | بهداشتی (تعداد صفحه: ۲۱)
 17. کلیدواژه مبحث هفدهم 1401 | گاز (تعداد صفحه: 19)
 18. کلیدواژه مبحث هجدهم ۱۳۹۶ | صدا (تعداد صفحه: ۱۰)
 19. کلیدواژه مبحث نوزدهم ۱۳۹۹ | عایقکاری (تعداد صفحه: ۲۴)
 20. کلیدواژه مبحث بیستم ۱۳۹۶ | تابلوها (تعداد صفحه: ۱۲)
 21. کلیدواژه مبحث بیست‌ و ‌یکم ۱۳۹۵ | پدافند (تعداد صفحه: ۹)
 22. کلیدواژه مبحث بیست ‌و ‌دوم ۱۳۹۲ | بازرس (تعداد صفحه: ۶)
 23. کلیدواژه راهنمای جوش ۱۳۹۰ (تعداد صفحه: ۱۳)
 24. کلیدواژه پیوست ۶ آیین‌نامه ۲۸۰۰ (تعداد صفحه: ۷)
 25. کلیدواژه دستورالعمل گودبرداری (تعداد صفحه: ۱)
 26. کلیدواژه شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ (تعداد صفحه: ۶)
 27. کلیدواژه نشریه ضوابط معلولین ۱۳۹۹ (تعداد صفحه: ۸)
 28. کلیدواژه دیوار محوطه 1402 (تعداد صفحه: 5)

نمونه سوالات مبحث به مبحث:

 1. مجموعه سوالات مبحث دوم ۸۴ | تعداد سوال: 304 با کلید (پیشنمایش)
 2. نمونه سوالات مبحث سوم ۹۵ | تعداد سوال: 148 با کلید (پیشنمایش)
 3. نمونه سوالات مبحث چهارم ۹۶ | تعداد سوال: 167 با کلید (پیشنمایش)
 4. نمونه سوالات مبحث پنجم ۹۶ | تعداد سوال: 168 با کلید (پیشنمایش)
 5. نمونه سوالات مبحث هفتم ۱۴۰۰ | تعداد سوال: 60 با کلید (پیشنمایش)
 6. نمونه سوالات مبحث هشتم ۹۸ | تعداد سوال: 93 با کلید (پیشنمایش)
 7. نمونه سوالات مبحث نهم ۹۹ | تعداد سوال: 176 با کلید (پیشنمایش)
 8. نمونه سوالات مبحث دهم 1401 | تعداد سوال: 24 با کلید (پیشنمایش)
 9. نمونه سوالات مبحث یازدهم ۱۴۰۰ | تعداد سوال: 58 با کلید (پیشنمایش)
 10. نمونه سوالات مبحث دوازدهم ۹۲ | تعداد سوال: 368 با کلید (پیشنمایش)
 11. نمونه سوالات مبحث سیزدهم ۹۵ | تعداد سوال: 864 با کلید (پیشنمایش)
 12. نمونه سوالات مبحث چهاردهم ۹۶ | تعداد سوال: 325 با کلید (پیشنمایش)
 13. نمونه سوالات مبحث پانزدهم ۹۲ | تعداد سوال: 267 با کلید (پیشنمایش)
 14. نمونه سوالات مبحث شانزدهم ۹۶| تعداد سوال: 365 با کلید (پیشنمایش)
 15. نمونه سوالات مبحث هفدهم 1401 | تعداد سوال: 14 با کلید (پیشنمایش)
 16. نمونه سوالات مبحث هجدهم ۹۶ | تعداد سوال: 34 با کلید (پیشنمایش)
 17. نمونه سوالات مبحث نوزدهم ۹۹ | تعداد سوال: 76 با کلید (پیشنمایش)
 18. نمونه سوالات مبحث بیستم ۹۶ | تعداد سوال: 50 با کلید (پیشنمایش)
 19. نمونه سوالات مبحث بیست و یکم ۹۵ | تعداد سوال: 126 با کلید (پیشنمایش)
 20. نمونه سوالات مبحث بیست و دوم ۹۲ | تعداد سوال: 112 با کلید (پیشنمایش)
 21. نمونه سوالات راهنمای جوش ۹۰ | تعداد سوال: 235 با کلید (پیشنمایش)
 22. نمونه سوالات پیوست ششم ۲۸۰۰ | تعداد سوال: 32 با کلید (پیشنمایش)
 23. نمونه سوالات دیتایل جزئیات اجرایی ساختمان | تعداد سوال: 136 با کلید (پیشنمایش)
 24. نمونه سوالات شرایط عمومی پیمان (۴۳۱۱) | تعداد سوال: 107 با کلید (پیشنمایش)

تفاوت کلیدواژه اجرا معماری (جامع معماری) و کلیدواژه‎های تکی منابع معماری

کلیدواژه اجرا معماری، یک کلیدواژه بوده که بر اساس منابع معماری (منابع رسمی نظارت معماری زیرمجموعه اجرا معماری) واژه‌های تمامی مباحث از حرف الف تا ی مرتب شده است.

ولی در کلیدواژه‌های تکی منابع معماری، هر مبحث مستقلا بر اساس حروف الف تا ی مرتب شده است.

در استفاده از کلیدواژه تکی تشخصی مبحث به عهده استفاده کننده است. (توضیح: در استفاده از کلیدواژه نظارت معماری، داوطلب وقتی سراغ واژه‌ای می‌رود ممکن است کلمه مورد نظر در دو یا سه مبحث باشد که کلیدواژه این موضوع (شماره مبحث و شماره صفحه) را روش کرده است، ولی در هنگام استفاده از کلیدواژه تکی، ابتدا باید داوطلب مبحث مورد نظر سوال را تشخص دهد و به کلیدواژه تکی مراجعه کرده (شماره صفحه) واژه مورد نظر را پیدا کند.)


طبقه‌بندی مبحث به مبحث سوالات

مباحث مقررات ملی ساختمان ایران که با مشخصه "شماره مبحث" و "سال جلد مبحث" که هر شماره مبحث مربوط به موضوع مشخص و سال روی جلد نیز مربوط به ویرایش کامل محتوای مبحث می‌باشد که باعث ‌شده هر سال جلد مبحث مقررات ملی، به عنوان یک کتاب مستقل و بی ارتباط به نسخه‌های قبلی یا بعدی باشد و سال‌های روی جلد بجای هم نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین تمرین و آمادگی بر اساس هر مبحث با سال جلد مشخص شده (بی ارتباط به سال چاپ) باید انجام پذیرد.

آزمون نظام مهندسی ساختمان نیز آزمون دقت و سرعت عمل در پاسخگویی به سوالات می‌باشد، که داوطلبین در زمان محدود آزمون بتوانند بند آیین‌نامه‌ای مربوط به سوال را از بین منابع آزمون پیدا کرده و گزینه صحیح را انتخاب نمایند. برای آمادگی آزمون داوطلبین بعد از مطالعه منابع آزمون (مطالعه روزنامه‌وار جهت تسلط به ساختار و کلیت مباحث) سراغ تست زنی می‌روند، بهتر است تست‎های هر مبحث مقررات ملی ساختمان جداگانه تمرین شود، تا در صورت مشاهده ضعف در پاسخگویی به سوالات مبحث مورد نظر، داوطلب مجدد مبحث را مورد مطالعه دقیقتر قرار دهد.

کاربرد سوالات مبحث به مبحث

 • تمرین سوالات منابع آزمون مبحث به مبحث
 • آمادگی شرکت در آزمون نظام مهندسی
 • دوره‌های ارتقاء پایه نظام مهندسی
 • آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
 • آمادگی آزمون‌ دروس دانشگاهی از مبحث
 • آموزش و یادگیری موضوعات مبحث
 • آمادگی سوالات سایر آزمون‌ها از مبحث

نمونه سوالات اکثرا سوالات نظارتی و اجرایی بوده و سوالات طراحی با محاسبات طولانی در این مجموعه موجود نیست.

افزایش دقت با تمرین

بهترین نوع سوالات جهت افزایش دقت و تمرین، سوالات مطرح شده در آزمون‌های نظام مهندسی گذشته می‌باشند، سوالات آزمون توسط مؤلفین حرفه‌ای و با تجربه طراحی می‌شوند، که با نکات ریز و پنهان سعی در هدایت داوطلبین به سمت گزینه نادرست دارند، حتی در برخی سوالات علیرغم تسلط به موضوع و پیدا کردن بند آیین‌نامه‌ای، انتخاب گزینه صحیح به راحتی میسر نمی‌باشد. بنابراین آشنایی با سبک سوالات آزمون نظام مهندسی و تست زنی سوالات مشابه قبل از آزمون ضروری است.

تمرین نمونه سوالات با کلیدواژه

افزایش سرعت عمل و مشکل کمبود وقت در آزمون نظام مهندسی با در اختیار داشتن "کلیدواژه" قابل حل است. پیشنهاد می‌شود برای افزایش سطح آمادگی برای آزمون، تمرین نمونه سوالات حاضر با استفاده از کلیدواژه سازه پلاس انجام شود. تا علاوه بر تمرین و آموزش، به نحوه استفاده از کلیدواژه نیز تسلط کافی داشته باشید، چون تسلط به نحوه استفاده از کلیدواژه تنها با تمرین زیاد افزایش پیدا می‌کند.

لیبل‌گذاری مباحث مقررات ملی

برچسب‌‌گذاری (تگ) عناوین فصل‌ها و تیترهای هر کتاب بوده، که بعد از پرینت و برش ساده با قیچی به راحتی قابل چسباندن به حاشیه صفحات مربوطه کتاب‌ می‌باشد. برچسب‌گذاری منابع آزمون باعث افزایش سرعت عمل در پیدا کردن تیترها می‌شود و از ورق زدن بیهوده کتاب در موارد استفاده مثل آزمون نظام مهندسی یا فعالیت‌های حرفه‌ای جلوگیری می‌کند. فایل‌ لیبل‌گذاری تمامی مباحث از قبل تهیه شده و در سایت برای تهیه موجود است.


پیشنمایش-پکیج-دانلودی-نمونه-سوالات-مباحث-و-کلیدواژه-های-تکی-معماری

پیشنمایش-پکیج-دانلودی-نمونه-سوالات-مباحث-و-کلیدواژه-های-تکی-معماری

پیشنمایش کلیدواژه‌های تکی معماری

پیشنمایش کلیدواژه‌های تکی معماری

پکیج معماری | پکیج سوالات مباحث معماری | سوالات مباحث معماری | نمونه سوالات مباحث معماری | سوالات مبحث به مبحث معماری | سوالات مقررات ملی ساختمان معماری | سوالات معماری مقررات ملی ساختمان | سوالات نظام مهندسی معماری | سوالات معماری نظام مهندسی


صفحه ویژه آزمون نظام مهندسی

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحه (کلیدواژه‌ تکی)

410

تعداد سوال

4309

تعداد فایل

28+24

پسوند فایل

PDF

حجم فایل MB

232

نوع دریافت

دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ

شما وارد نشده‌اید

سبد خرید

دسته‌های محصولات: