انتخاب برگه

شرح خدمات ناظر معماری

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ | آموزشی | ۰ دیدگاه

مهندس ناظر معماری

۴ -۱ کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه معماری و جداول نازک کاری

۴ -۲ کنترل رعایت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف تعیین شده ، سطح اشغال ساختمان، رعایت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان ها و املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها و موارد مشابه در اجرا

۴ -۳ کنترل انطباق کلی حجم و سطح نما با نقشه مصوب معماری

۴ -۴ کنترل نحوه تقسیم بندی و جزئیات اجرائی فضاها از نظر انطباق با طرح معماری

۴-۵ کنترل سطح زیر بنای پارکینگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلکان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح در اجرا

۴-۶ کنترل راه های دسترسی و ورودی ها به محوطه و ساختمان و نحوه تقسیم بندی فضاها در اجرا و انطباق آنها با نقشه مصوب معماری

۴-۷ کنترل نوع مصالح نازک کاری و نماسازی از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جداول نازک کاری (شامل جنس، بافت، رنگ، مشخصات ویژه) و انطباق با استانداردهای ملی ایران

۴ -۸ کنترل جزئیات سقف کاذب و کف کاذب از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری

۴ -۹ کنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جدول نازک کاری

۴ -۱۰ کنترل جزئیات کف سازی (مصالح، شیب، عایق کاری) از نظر انطباق با طرح معماری

۴ -۱۱ کنترل انطباق محل اجرای قطعات الحاقی در داخل فضاها با نقشه مصوب معماری شامل شومینه، آرک، پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها

۴ -۱۲ کنترل اجرای ضوابط لازم الاجرای مربوط به معلولان و ناتوانان جسمی حرکتی

۴ -۱۳ کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی

۴ -۱۴ کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به عایق بندی صدا و تنظیم صوت

۴ -۱۵ کنترل نحوه پیاده کردن و اجرای محوطه سازی از نظر انطباق با طرح معماری

۴ -۱۶ کنترل نحوه اجرای عناصر محوطه شامل باغچه بندی و فضای سبز، نگهبانی، خیابانها، مسیرها، نصب صندوق پستی، نیمکت ها، تلفن عمومی، سطل زباله و موارد مشابه

۴ -۱۷ مستندسازی و ثبت تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

۴ -۱۸ کنترل انطباق نورپردازی داخلی فضاها با طرح معماری

۴ -۱۹ کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به علائم و تابلوها

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *