انتخاب برگه

نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمون‌های صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

به استناد دستورالعمل نحوهی رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمون های صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذکور برای داوطلبی محرز شود و یا توسط عوامل اجرائی صورتجلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، برابر ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از آزمون های آتی از یک تا ده دوره آزمون (بسته به مورد) منظور خواهد شد.

حداقل دوره محرومیت برای موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی غیر مجاز نظیر دوربین، تلفن همراه، تبلت، لبتاب، ساعت هوشمند و… و تخلفهای سازماندهی شده گروهی، محرومیت از شرکت در ۵ دوره آتی آزمون های ورود به حرفه خواهد بود.

حداقل دوره محرومیت برای خارج نمودن اوراق امتحانی و رد و بدل کردن پاسخنامه، محرومیت از شرکت از ۳ دوره آتی آزمون های ورود به حرفه خواهد بود. و برای سایر مصادیق تخلف، شامل محرومیت از شرکت در یک دوره آزمون های آتی ورود به حرفه خواهد.

منبع خبر: http://inbr.ir/?p=3598

صفحه ویژه کلیدواژه آزمون نظام مهندسی