انتخاب برگه

دستورالعمل تخلفات کارشناسان ماده ۲۷ -فروردین ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰ | ماده 27 | ۰ دیدگاه

دستورالعمل تخلفات کارشناسان ماده 27 -فروردین 1400
دستورالعمل تخلفات کارشناسان ماده ۲۷ -فروردین ۱۴۰۰

ماده ۳۱ – رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدوأ حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان با شورای انتظامی هم عرض استان بوده که در چارچوب آیین نامه مربوط به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. آرای شوراهای مذکور، قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد. هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی رسمی خواهد بود.

ماده ۳۲ – تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی به قرار ذیل است:

۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعد ثابت شود

۳- مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد

۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانون حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئون حرفه‌ای .

۶- نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی

۷- انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی

۸- انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است

۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و مبتنی بر تبانی.

۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر یا پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

۱۱- انشاء اسرار و اسناد محرمانه

۱۲- تقاضا یا اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.

۱۳ – انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۴- عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در ماده ۲۳ این دستورالعمل

تشخیص اهمیت و درجه تخلف و انطباق آن با هر یک از مصادیق تخلفات حرفه ای و انضباطی مندرج در ماده ۹۱ آیین نامه و مجازات لازم مندرج در ماده ۹۰ آیین نامه، حسب مورد به عهده شورای انتظامی استانه شورای انتظامی هم عرض و شورای انتظامی نظام مهندسی است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.


۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *