انتخاب برگه

سند تبیین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون پیش فروش ساختمان جهت اطلاع کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به انتشار می‌رسد.

با توجه به ابلاغ وظایف قانونی برای مهندسین ناظر توسط قوه محترم قضاییه، این اطلاعیه در حکم ابلاغ این سند به تمامی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار در کلیه رشته‌های مهندسی ساختمان محسوب می‌گردد و رعایت کلیه بندهای آن الزامی می‌باشد.

بدیهی است با متخلفین از رعایت بندهای مطروحه، مطابق قوانین قضایی کشور و قوانین انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان برخورد خواهد شد.

دانلود سند | PDF | 1.6MB