انتخاب برگه

برای بتن با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب
اگر وزن مخصوص بتن را ۲۴۰۰ در نظر بگیریم:
وزن سیمان: ۳۵۰ کیلو
وزن آب با نسبت ۰٫۵: ۱۷۵ کیلو
ماسه شسته رودخانه ای طبیعی ۳۵ درصد مصالح: ۶۵۶ کیلو
ماسه شسته دستگاهی ۲۰ در صد مصالح: ۳۷۵ کیلو
شن نخودی و بادامی ۴۵ درصد مصالح: ۸۴۴ کیلو
توجه گردد: نسبت آب به سیمان با توجه به رطوبت مصالح متغیر است.
توجه گردد: مقاومت مشخصه بتن ما تاثیر در درصد شن دارد.
توجه گردد: برای کارایی بهتر بتن می توان از افزودنی ها استفاده کرد.
با این عیار بتن، یعنی ۳۵۰مقاومت مشخصه بتن ما می شود:
مکعبی : ۳۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و استوانه ای: ۲۵۰ ک ب س م
میزان مصرف مواد افزودنی و نحوه مصرف و میزان آن روی برچسبش نوشته ولی بصورت تجربی باید گفت:
۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم در هر ۱۰۰ کیلو سیمان روانساز و بین ۶ تا ۱۰ درصد وزن سیمان از میکروسیلیس استفاده میشه ساخت بتن کارگاهی یعنی با بتونیر یا خلاطه . برای عیار ۳۵۰:
تقریبا تقریبا هر ۱۸ بیل یک فرغون میشه بین ۳٫۵ تا ۴ فرغون حجم یک بتونیره. برابر با ۷۰ کیلو سیمان و باز تقریبا ۵ بتونیر ۱ متر مکعب میشه.
اینها رو که گفتم فقط تجارب کارگاهی
این اطاعات تقریبی رو با تجارب خوب خودتون تو کارگاه ها مقایسه کنید و به نتیجه بهتر برسید.