انتخاب برگه

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ۱۳۹۹

آذر ۱۸, ۱۳۹۹ | نشریات نظام فنی | ۰ دیدگاه

نشریه ۲۴۶ سال ۱۳۹۹

نشریه ۲۴۶ -۱۳۹۹
نشریه ۲۴۶ -۱۳۹۹

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول)

Urban and Architectural Design Criteria for People with Disability (First Revision)

رفع موانع و مناسب‌‌سازی ساختمانهای و معابر موجود برای افراد دارای معلولیت تجدید نظر اول مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دانلود نشریه ۲۴۶ – ۱۳۹۹ PDF 5.3MB


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *