انتخاب برگه

اصطلاحات HSE

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸ | آموزشی, اچ اس ئی | ۳ دیدگاه ها

HSE-MS سامانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست
فرهنگ HSE:
محصول ارزش‌های فردی و گروهی، نگرش‌ها، برداشت‌ها، صلاحیت‌ها و الگوهای رفتاری است

صلاحیت: دارا بودن مهارت، دانش و توانایی انجام وظایف (درزمینهٔ خاص) با رعایت کامل معیارهای مشخص‌شده می‌باشد

ریسک risk:
•    احتمال رخداد اتفاقات و حوادث غیر مطلوب (مخاطرات ) و نتایج بالقوه زیان‌آور.
•    احتمال رخداد حادثه غیر مطلوب (مخاطرات) و نتایج بالقوه زیان‌آور که افراد محیط یا منابع اقتصادی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیریت ریسک: فعالیت‌های هماهنگ جهت هدایت و کنترل یک سازمان با توجه به ریسک را مدیریت ریسک می‌گویند

ارزیابی ریسک risk assessment:
•    استفاده اصولی از اطلاعات موجود به‌منظور برآورد ریسک وارد بر افراد، اموال، محیط‌زیست و اعتبار سازمان می‌باشد
•    ملاحظه و بررسی دقیق خطرات بالقوه آمیخته با وظایف کاری توسط افراد ذیصلاح در راستای تعیین تلاش‌های لازم جهت ایجاد محیط امن که باید اثرات بالقوه هریک از خطرات، درجه اهمیت آن‌ها و احتمال رخداد آن‌ها بررسی گردد.
•    فرآیند کلی تحلیل ریسک و ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل ریسک با توجه به معیارهای فنّاورانه، یا اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

مدیریت ریسک مدیریت خطر: اعمال مدیریت در یک سیستم تعریف‌شده جهت حذف و کاهش تهدید مخاطرات بالقوه.

توسعه پایدار: توسعه‌ای است که نیازهاى کنونى بشرى را برآورده می‌سازد و بر لزوم توانایى نسل‌های آینده براى تحقق خواست‌هایشان نیز تأکید می‌ورزد

حادثه accident: هر رخدادی که منجر به جراحت، خسارت و یا تلفات شود.

ممیزی audit: ارزیابی سیستماتیک و مستقل به‌منظور تشخیص انطباق و یا عدم انطباق سیستم مدیریت hse و عملیات آن با آنچه برنامه‌ریزی‌شده و اینکه آیا سیستم به‌صورت کارا و در راستای خط‌مشی‌ها و اهداف hse شرکت پیاده‌سازی شده است یا خیر.

محیط environment: فضا و شرایطی که افراد یا شرکت‌ها در آن کار می‌کنند و یا از آن تأثیر می‌پذیرند، شامل دستگاه‌های زنده (انسان و طبیعت………) و آنچه در آن است.

ارگونومی ergonomics: مهندسی فاکتورهای انسانی ) علم مطالعه افراد حین کار، و طراحی وظایف کاری، ابزارها، تجهیزات، تسهیلات و محیط کاری، به‌منظور دست‌یابی به ایمنی، بهداشت، اثربخشی، کارایی، بهره‌وری و آسایش کارکنان.

مواجهه با ریسک exposure: مدت‌زمانی که یکی از اجزای سیستم در معرض خطر بالقوه است

مرگ‌ ومیر fatality: مرگ به دلیل جراحات و بیماری‌های ایجادشده حین کار.

خطر بالقوه hazard: شی‌ء، اثر فیزیکی و یا شرایطی که به‌طور بالقوه می‌تواند موجب صدمه به افراد، اموال و یا محیط شود.
پتانسیل ایجاد آسیب یا صدماتی مانند بیماری یا جراحت، خسارت به اموال، دستگاه‌ها و محصولات یا محیط، تلفات یا ضایعات تولیدی و یا کاهش قابلیت اطمینان. منشا خطری که در صورت عدم کنترل کافی و یا اقدامات احتیاطی متناسب، منجر به ایجاد محیط ناامن می‌شود.
پتانسیل ایجاد نتایج زیان‌آور در اثر رخداد حوادثی که امنیت افراد، محیط‌زیست و یا منابع اقتصادی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برنامه hse (hse plan): تشریح و توصیف ابزاردست یابی به اهداف ایمنی، بهداشت محیط‌زیست.

آسیب injury: آسیب فیزیکی یا خسارتی که در اثر تماس بدن فرد با عوامل خارجی یا رویارویی با عوامل محیطی ایجاد می‌شود

کارایی عملکرد performance indicator: یک معیار خاص جهت توصیف مدیریت، فرآیند عملیاتی و یا عملکرد.

خط‌مشی policy:
•    بیان مقاصد عام، رویکرد، اهداف سازمان، معیارها و اصولی که اقدامات و واکنش‌های سازمان مبتنی بر آن است.
•    بیانیه عمومی مقاصد و اصول اقدامات شرکت با توجه به اثرات ایمنی، بهداشت و زیست‌محیطی سازمان به‌منظور دست‌یابی به اهداف راهبردی و اهداف عملیاتی.

مدیریت زائدات waste management: سیستمی جهت کاهش، استفاده دوباره و بازیافت ضایعات و زباله‌های خاص از مواد.

سیستم مدیریت hse (hse management system): ساختار، مسئولیت‌ها، رویه‌ها، فرآیندها و منابع سازمانی تعریف‌شده در یک سیستم پویا جهت پیاده‌سازی مدیریت بهداشت، ایمنی و امور زیست‌محیطی.

لیاقت competence: توانائی انجام کاری مشخص به نحوی درخور و با توجه به استانداردهای عملکرد.

برنامه اقتضائی contingency plan: برنامه‌ای از پیش تدوین‌شده به‌منظور رویارویی با شرایط نامتعارف به بهترین نحو ممکن.

ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی environmental impact assessment: بخشی از مدیریت پروژه که درصدد بررسی و ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی پروژه بر محیط‌زیست طبیعی و صنعتی است. این امر توسط ابزارهای فنی رسمی و استانداردهای مکتوب صورت می‌پذیرد.

کمک‌های اولیه first aid: استفاده ماهرانه از قوانین و قواعد درمانی پذیرفته‌شده عام بهنگام وقوع حادثه و تنها با کمک امکانات موجود در محل حادثه، به‌منظور تقویت علائم حیاتی و حصول بهبودی.
مهم‌ترین زمینه‌های به‌کارگیری کمک‌های اولیه عبارتند از: حالت خفگی (ناتوانی در تنفس)، خونریزی، بیهوشی.

گازهای گلخانه‌ای green house gases: گازهایی که باعث تغییر در شرایط حرارتی جو زمین می‌شوند. گازهایی چون: دی‌اکسید کربن، گاز متان، اکسید نیتروژن، cfc ها و……..

سانحه incident: رخداد یا زنجیره‌ای از رویدادها که باعث بروز جراحات و بیماری‌ها در افراد و صدمات خاص به سرمایه‌ها و محیط‌زیست می‌شوند.

شرح شغل job description: سند مختصری که در آن حوزه اختیارات و مسئولیت‌های یک فرد و نیز توانائی‌های لازم به‌منظور احراز آن وظیفه ذکرشده است.

برگه اطلاعات ایمنی مواد (material safety data sheet) msd: برگه مشخصاتی که توسط سازندگان مواد شیمیایی ارائه می‌شود و در آن خطرات ناشی از تماس با مواد شیمیایی خاص و نحوه پیشگیری و درمان‌های لازم آمده است.

شبه حادثه near miss: رویدادی که پتانسیل ایجاد جراحات و صدمات را داشته لیکن توسط شرایط محیطی کنترل‌شده است.

تجهیزات حفاظت شخصی (personal protective equipment) p.p.e: کلیه تجهیزات و لباس‌های موردنیاز یک فرد بهنگام کار که وی را نسبت به خطرات بهداشتی و ایمنی مصون می‌سازد.

استاندارد Standard: سندی که به‌صورت اجماع تدوین و توسط نهادی معتبر تائید می‌گردد تا برای استفاده عمومی به همراه قوانین دیگر به‌عنوان خطوط راهنمای فعالیت‌ها بکار گرفته شود.

پاسخ‌گویی Accountability: مسئولیت‌پذیری نهایی در محدوده مشخصی از اختیارات فردی که توسط سند شرح شغل تعیین می‌گردد ضمناً در صورت تفویض اختیار به زیردستان می‌بایست در مورد عملکرد ایشان نیز پاسخ‌گو بود

رخداد خطرناک Dangerous occurence: رویدادی مشخص که از پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای در جهت ایجاد خسارت بروز حادثه و صدمات شغلی برخوردار است.

میزان فراوانی حوادث منجر به فوت fatal accident frequency rate(fafr):
تعداد مرگ‌ومیر به اجزاء هر ۱۰۰ میلیون نفر ساعت کار
۱۰۰۰۰۰۰۰۰× تعداد مرگ‌ومیر (fafr)- نفر ساعت کار انجام‌شده

میزان فوت (fatality rate-fr):
تعداد مرگ‌ومیر به اجزاء هر ۱۰۰۰ نفر از کارکنان.
۱۰۰۰ ×تعداد مرگ‌ومیر fr- تعداد کل کارکنان

مخاطرات عمومی generichazard: مخاطراتی که به‌طور عام در صنایع مختلف موجود است لیکن بر اساس ویژگی‌های خاص هر صنعت در هر یک از شرایط از سطح ریسک خاصی برخوردار است.

ضبط‌ وربط کاری house keeping: حفظ و نگهداری محیط کار به‌گونه‌ای مطلوب و آراسته.

بیانیه خط‌مشی hse(hse policy statement): مدارکی که در آن خط‌مشی سازمان در راستای hse مستند شده و به اطلاع عموم می‌رسد.

مدیریت گردشی سازمانی gourney management: مدیریت انتقال برنامه‌ریزی‌شده افراد و تجهیزات از محلی به محل دیگر و همچنین تصمیم‌گیری در موارد اقتضائی زیر:
مسیرهای ارتباطی، زمان‌بندی توقف، اعلام مخاطرات و ازکارافتادگی‌های ناگهانی.

سیستم قفل و بند lockout /tag out: سیستمی جهت برچسب‌گذاری موانع و جلوگیری از عملکرد حادثه‌ساز تجهیزات در حین بازرسی‌ها و تعمیرات.

مورد درمان پزشکی (medical treatment case)mtc: فردی مصدوم و یا بیمار که نیازمند کمک‌های درمانی (فراتر از کمک‌های اولیه) توسط یک پزشک متخصص و یا یک بهیار باتجربه است.

روش اجراییprocedure:
الف) سندی که در آن نحوه انجام یک فعالیت به همراه مسئول انجام آن مشخص می‌گردد.
ب) سندی که چگونگی انجام فعالیت را تعیین می‌کند.

کیفیت quality: کلیت مشخصی از ویژگی‌های یک کالا و یا خدمت که توان ارضای نیازی رادار است.

مدیریت ارشد senior management: مدیرانی که دارای اختیار اجرائی به‌منظور طراحی سیاست‌گذاری‌های استراتژیک سازمان می‌باشند.

سمی toxic: ویژگی خاصی از مواد شیمیایی که توان بروز صدمات خاص به کارکنان رادار است.

ضایعات waste: موادی (شامل جامد، مایع و گاز) که به‌منظور تولید محصول مورداستفاده واقع‌شده‌اند ولیکن در حال حاضر قابلیت رفع نیاز خاصی را ندارند.

ماسک تنفسی تصفیه‌کننده هوا (air purifing respiratory)apr: در این نوع از ماسک‌های تنفسی از کارتریج و یا فیلترهای شیمیایی خاص استفاده شود.
موسسه بهداشت صنعتی آمریکا (american industrial hygien association)aiha
متخص ص بهداشت حرفه‌ای تائید شده از سوی مراکز معتبر (certified industrial hygienist)cih

قابل‌احتراق combustible: این اصطلاح که توسط nfpaوdot بکار می‌رود، مایعات تخصصی را که بر پایه اشتعال می‌سوزند، طبقه‌بندی می‌کند  nfpaوdot  مایعاتی را که دارای نقطه اشتعال c 380 و یا بالاتر می‌باشند، قابل‌احتراق می‌نامند osha  نیز این بازه نقطه اشتعال را بین c 380 تا c93.30 می‌داند.

خورنده (دارای قابلیت خورندگی) corrosive: به موادی گفته می‌شود که ضایعات آشکار و یا تغییرات دائمی خاصی را بر بافت‌های پوستی انسان وارد می‌سازند.

برنامه hse (hse plan): تشریح و توصیف ابزاردست یابی به اهداف ایمنی، بهداشت محیط‌زیست.

آسیب injury: آسیب فیزیکی یا خسارتی که در اثر تماس بدن فرد با عوامل خارجی یا رویارویی با عوامل محیطی ایجاد می‌شود

کارایی عملکرد performance indicator: یک معیار خاص جهت توصیف مدیریت، فرآیند عملیاتی و یا عملکرد.

خط‌مشی policy:
•    بیان مقاصد عام، رویکرد، اهداف سازمان، معیارها و اصولی که اقدامات و واکنش‌های سازمان مبتنی بر آن است.
•    بیانیه عمومی مقاصد و اصول اقدامات شرکت با توجه به اثرات ایمنی، بهداشت و زیست‌محیطی سازمان به‌منظور دست‌یابی به اهداف راهبردی و اهداف عملیاتی.

مدیریت زائدات waste management: سیستمی جهت کاهش، استفاده دوباره و بازیافت ضایعات و زباله‌های خاص از مواد.

سیستم مدیریت hse (hse management system): ساختار، مسئولیت‌ها، رویه‌ها، فرآیندها و منابع سازمانی تعریف‌شده در یک سیستم پویا جهت پیاده‌سازی مدیریت بهداشت، ایمنی و امور زیست‌محیطی.

لیاقت competence: توانائی انجام کاری مشخص به نحوی درخور و با توجه به استانداردهای عملکرد.

برنامه اقتضائی contingency plan: برنامه‌ای از پیش تدوین‌شده به‌منظور رویارویی با شرایط نامتعارف به بهترین نحو ممکن.

ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی environmental impact assessment: بخشی از مدیریت پروژه که درصدد بررسی و ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی پروژه بر محیط‌زیست طبیعی و صنعتی است. این امر توسط ابزارهای فنی رسمی و استانداردهای مکتوب صورت می‌پذیرد.

کمک‌های اولیه first aid: استفاده ماهرانه از قوانین و قواعد درمانی پذیرفته‌شده عام بهنگام وقوع حادثه و تنها با کمک امکانات موجود در محل حادثه، به‌منظور تقویت علائم حیاتی و حصول بهبودی.
مهم‌ترین زمینه‌های به‌کارگیری کمک‌های اولیه عبارتند از: حالت خفگی (ناتوانی در تنفس)، خونریزی، بیهوشی.

گازهای گلخانه‌ای green house gases: گازهایی که باعث تغییر در شرایط حرارتی جو زمین می‌شوند. گازهایی چون: دی‌اکسید کربن، گاز متان، اکسید نیتروژن، cfc ها و……..
 

سانحه incident: رخداد یا زنجیره‌ای از رویدادها که باعث بروز جراحات و بیماری‌ها در افراد و صدمات خاص به سرمایه‌ها و محیط‌زیست می‌شوند.

شرح شغل job description: سند مختصری که در آن حوزه اختیارات و مسئولیت‌های یک فرد و نیز توانائی‌های لازم به‌منظور احراز آن وظیفه ذکرشده است.

برگه اطلاعات ایمنی مواد (material safety data sheet) msd: برگه مشخصاتی که توسط سازندگان مواد شیمیایی ارائه می‌شود و در آن خطرات ناشی از تماس با مواد شیمیایی خاص و نحوه پیشگیری و درمان‌های لازم آمده است.

شبه حادثه near miss: رویدادی که پتانسیل ایجاد جراحات و صدمات را داشته لیکن توسط شرایط محیطی کنترل‌شده است.

تجهیزات حفاظت شخصی (personal protective equipment) p.p.e: کلیه تجهیزات و لباس‌های موردنیاز یک فرد بهنگام کار که وی را نسبت به خطرات بهداشتی و ایمنی مصون می‌سازد.

استاندارد Standard: سندی که به‌صورت اجماع تدوین و توسط نهادی معتبر تائید می‌گردد تا برای استفاده عمومی به همراه قوانین دیگر به‌عنوان خطوط راهنمای فعالیت‌ها بکار گرفته شود.

پاسخ‌گویی Accountability: مسئولیت‌پذیری نهایی در محدوده مشخصی از اختیارات فردی که توسط سند شرح شغل تعیین می‌گردد ضمناً در صورت تفویض اختیار به زیردستان می‌بایست در مورد عملکرد ایشان نیز پاسخ‌گو بود

رخداد خطرناک Dangerous occurence: رویدادی مشخص که از پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای در جهت ایجاد خسارت بروز حادثه و صدمات شغلی برخوردار است.

میزان فراوانی حوادث منجر به فوت fatal accident frequency rate(fafr):
تعداد مرگ‌ومیر به اجزاء هر ۱۰۰ میلیون نفر ساعت کار
۱۰۰۰۰۰۰۰۰× تعداد مرگ‌ومیر (fafr)- نفر ساعت کار انجام‌شده

میزان فوت (fatality rate-fr):
تعداد مرگ‌ومیر به اجزاء هر ۱۰۰۰ نفر از کارکنان.
۱۰۰۰ ×تعداد مرگ‌ومیر fr- تعداد کل کارکنان

مخاطرات عمومی generichazard: مخاطراتی که به‌طور عام در صنایع مختلف موجود است لیکن بر اساس ویژگی‌های خاص هر صنعت در هر یک از شرایط از سطح ریسک خاصی برخوردار است.

ضبط‌ وربط کاری house keeping: حفظ و نگهداری محیط کار به‌گونه‌ای مطلوب و آراسته.

بیانیه خط‌مشی hse(hse policy statement): مدارکی که در آن خط‌مشی سازمان در راستای hse مستند شده و به اطلاع عموم می‌رسد.

مدیریت گردشی سازمانیgourney management: مدیریت انتقال برنامه‌ریزی‌شده افراد و تجهیزات از محلی به محل دیگر و همچنین تصمیم‌گیری در موارد اقتضائی زیر:
مسیرهای ارتباطی، زمان‌بندی توقف، اعلام مخاطرات و ازکارافتادگی‌های ناگهانی.

سیستم قفل و بندlockout /tag out: سیستمی جهت برچسب‌گذاری موانع و جلوگیری از عملکرد حادثه‌ساز تجهیزات در حین بازرسی‌ها و تعمیرات.

مورد درمان پزشکی (medical treatment case)mtc: فردی مصدوم و یا بیمار که نیازمند کمک‌های درمانی (فراتر از کمک‌های اولیه) توسط یک پزشک متخصص و یا یک بهیار باتجربه است.

روش اجرایی procedure:
الف) سندی که در آن نحوه انجام یک فعالیت به همراه مسئول انجام آن مشخص می‌گردد.
ب) سندی که چگونگی انجام فعالیت را تعیین می‌کند.

کیفیت quality: کلیت مشخصی از ویژگی‌های یک کالا و یا خدمت که توان ارضای نیازی رادار است.

مدیریت ارشد senior management: مدیرانی که دارای اختیار اجرائی به‌منظور طراحی سیاست‌گذاری‌های استراتژیک سازمان می‌باشند.

سمی toxic: ویژگی خاصی از مواد شیمیایی که توان بروز صدمات خاص به کارکنان رادار است.

ضایعات waste: موادی (شامل جامد، مایع و گاز) که به‌منظور تولید محصول مورداستفاده واقع‌شده‌اند ولیکن در حال حاضر قابلیت رفع نیاز خاصی را ندارند.

ماسک تنفسی تصفیه‌کننده هوا (air purifing respiratory)apr: در این نوع از ماسک‌های تنفسی از کارتریج و یا فیلترهای شیمیایی خاص استفاده شود.
موسسه بهداشت صنعتی آمریکا (american industrial hygien association)aiha
متخصص بهداشت حرفه‌ای تائید شده از سوی مراکز معتبر (certified industrial hygienist)cih

قابل‌احتراق combustible: این اصطلاح که توسط nfpaوdot بکار می‌رود، مایعات تخصصی را که بر پایه اشتعال می‌سوزند، طبقه‌بندی می‌کند  nfpaوdot  مایعاتی را که دارای نقطه اشتعال c 380 و یا بالاتر می‌باشند، قابل‌احتراق می‌نامند osha  نیز این بازه نقطه اشتعال را بین c 380 تا c93.30 می‌داند.

خورنده (دارای قابلیت خورندگی) corrosive: به موادی گفته می‌شود که ضایعات آشکار و یا تغییرات دائمی خاصی را بر بافت‌های پوستی انسان وارد می‌سازند.

آژانس حفاظت محیط‌زیست  (environmental protection agency)epa: این آژانس اجرائی مسئول کیفیت هوا و آب در محیط‌های خارجی می‌باشد که برای اجرای وظایف خود از ابزارهای قانونی مشخصی بهره‌مند می‌باشد.

فشار منفی NEGATIVE PRESSURE: ماسک‌های تنفسی فشار منفی، اکسیژن لازم را تأمین نمی‌کنند بلکه تنها جنبه حفاظتی دارند. توصیه می‌شود از این محصولات بهنگام مواجهه با آلوده‌کننده‌هایی که به‌سرعت تأثیرات مخربی بر سلامتی وارد می‌سازند و همچنین در مورد آلوده‌کننده‌های هوایی ناشناخته استفاده نشود. ضمناً بهتر است از این محصولات هنگامی استفاده می‌شود که درصد اکسیژن اتمسفر محیط بیش از ۵/۱۹ درصد باشد.

تست سلامت کمی (QUANTITATIVE FITTING TEST)ANFT: در این تست میزان دقت عملکرد یک ابزار تنفسی به‌وسیله اندازه‌گیری گذردهی در محیط واقعی و مقایسه آن با شرایط محدود ارزیابی می‌شود.

نقطه اشتعالFLASH POINT: پائین ترین درجه حرارتی که در آن یک مایع قابل اشتعال با آزادسازی مقداری بخار به‌صورت مشتعل درمی‌آید.

نرخ شدت صدمات INJURY SEVERITY RATE (IRS): تعداد روزهای کاری ازدست‌رفته به ازای هر یک‌میلیون ساعت کاری.

سیستم مجوز کارPERMITE TO WORK (SYSTEM): یک سیستم نوشتاری رسمی به‌منظور کنترل گونه‌های خاصی از کار، همچنین وسیله‌ای ارتباطی میان مدیریت، سرپرستان و اپراتورها، جنبه‌های اصلی یک سیستم مجوز کار به‌قرار زیر است:
▪ مشخص نمودن اختیارات در کارهای مختلف و همچنین شخص مسئول انجام اقدامات پیشگیرانه در این سیستم بسیار مهم است.
▪ آموزش و راهنمایی کارکنان نتیجه اصلی به‌کارگیری این سیستمها.
▪ پایش و ممیزی، تضمین‌کننده کارکرد صحیح این سیستمها.

اقدام ناایمن UNSAFE ACT: هر اقدامی که باعث انحراف از مسیر ایمن انجام کارشده و باعث افزایش پتانسیل بروز حادثه گردد.
دسته‌بندی مواد از حیث اشتعال
چوب، کاغذ، پارچه و یا دیگر مواد عادی: CLASS A FIRE
گازوئیل، نفت، گریس، رنگ و یا دیگر مایعات قابل اشتعالCLASS B FIRE:
تجهیزات الکترونیک CLASS C FIRE:
فلزات قابل اشتعال CLASS D FIRE:

میرایی، تضعیف ATTENUATIION: میزان کاهش فشار صوتی وارد بر گوش به‌مجرد استفاده از گوشی‌های محافظتی صدا.

آژانس حفاظت محیط‌زیست EPA: این آژانس اجرایی مسئول کیفیت آب‌وهوای محیط‌های خارجی می‌باشد.

سطح مواجهه exposure level: میزان خطر فیزیکی و شیمیایی محیطی که کارگران و کارکنان در آن به انجام وظایف خود مشغول‌اند.

خطرات چشمی eye hazards: هر دسته از اشیاء که توانایی صدمه زدن به چشم رادارند؛ مانند: اشیای خارجی، گردوغبار، جرقه، مایعات شیمیایی، بخارت و تشعشعات زیان‌آور.

قابل اشتعالflammable: به ماده‌ای گفته می‌شود که دارای دمای اشتعال زیر ۳۷٫۸ درجه سانتی‌گراد بوده و فشار بخار آن از ۶۰ psi در دمای ۳۷٫۸ درجه سانتی‌گراد تجاوز نمی‌کند.

فیلترهای هوائی ذره‌ای کارا heap: شامل فیلترهای ۱۰۰p، ۱۰۰r، ۱۰۰n که دارای حداقل کارایی ۹۹٫۹۷ درصد در مقابل ذرات به‌اندازه ۰٫۳ میکرون‌اند.

دسته‌بندی لباس‌های حفاظتی:

level a clothing: لباس‌هایی که هنگام نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم، پوست و تنفس به کار می‌روند.

level b clothing: لباس‌هایی که زمان نیاز حفاظتی بالا در مورد چشم و تنفس و حفاظت کمتر پوستی به کار می‌روند.

level c clothing: لباس‌هایی که تنها در صورت نیاز حفاظتی تنفسی بالا به کار می‌روند.

level d clothing: لباس‌هایی که تنها به‌منظور متحدالشکل بودن کارکنان بکار می‌رود.

جذب absorbtion: فرآیندی که طی آن مایعات به مواد جاذب چسبیده لیکن به داخل فیبرها و اجزای آن‌ها نفوذ نمی‌کنند.

موسسه ملی استاندارد آمریکا (american national standards institute/ansi): این موسسه به‌صورت یک مجمع عمومی است که در آن متخصصین داوطلب درزمینهٔ ایمنی، به تنظیم و بازنگری مستندات می‌پردازند. اغلب این مستندات درباره الزامات، روش‌های اجرایی و مشخصات محصولات می‌باشد. به‌عنوان‌مثال درزمینهٔ ایمنی، ۸۷٫۱ansi z درباره کلاه‌های ایمنی می‌باشد و هنگامی‌که تولیدکننده کلاه ایمنی درباره قابلیت اطمینان محصول خود یقین حاصل کرد می‌تواند از عبارت z بر روی کلاه‌های ایمنی تولیدی خود استفاده کند.

پوشش تاریک کننده خودکار در جوشکاری automatic darkening welding filter: فیلتر چشمی خاصی است که به هنگام تغییرات ناگهانی درشدت نور به‌صورت خودکار از حالت روشنی به تیره تغییر شکل می‌دهد.

مهلت نفوذ breakthrough time: فاصله زمانی مابین تماس شیمیایی اولیه و بروز عوامل ظاهری.

حد فوقانی مواجهه ceiling value iimit: مقدار حد آستانه (tlv)و یا حد مواجهه مجاز (pel ) که به آن ماکزیمم حد مجاز مواجهه (برای یک کارگر) نیز گفته می‌شود.

دسی بلdb: واحد بیانگر شدت نسبی صوت که در مطالعات آکوستیک ارگونومی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

تنزل درجه degradation: این اصطلاح در مورد مواد پوششی معمولاً هنگامی به کار می‌رود که به‌واسطه مواجهه با مواد شیمیایی، تغییرات خاصی در خواص فیزیکی و یا شیمیایی آن‌ها به وجود می‌آید.

گوش‌پوش ear muff: محافظ شنوایی که معمولاً از یک سربند و دوگوشی تشکیل می‌شود.

محافظ در برابر شعلهflame arrestor: شبکه فلزی خاص که به‌منظور محافظت از محتویات مخزن در بدنه آن کار گذشته شده و وظیفه آن جلوگیری از ورود اشتعال خارجی به مخزن می‌باشد.

دستکش‌های بلندgauntlets: دستکش‌های بلند که شباهت زیادی به دستکش‌های ایمنی معمولی دارند لیکن با پوشش دادن ساعد و بازوها، محافظت بیشتری را سبب می‌شوند.

ضایعات خطرناک hazardous waste: بر طبق نظر rcra، هرگونه ضایعات جامد که به لحاظ مشخصات فیزیکی شیمیایی و یا عفونی، توان ایجاد مخاطرات را دارد.

محافظ شنواییhearing protector: وسیله‌ای که به‌منظور کاهش اثرات سروصدا بر سیستم‌های شنوایی، بر روی گوش قرار می‌گیرد.

سیستم مجوز کار permit to work system: یک سیستم نوشتاری رسمی به‌منظور کنترل گونه‌های خاصی از کار. همچنین وسیله‌ای ارتباطی میان مدیریت- سرپرستان و اپراتورها جنبه‌های اصلی یک سیستم مجوز کار به‌قرار زیر است:
مشخص نمودن اختیارات در کارهای مختلف و همچنین اقدامات پیشگیرانه در این سیستم بسیار مهم است.
آموزش و راهنمایی کارکنان نتیجه اصلی بکار گیری این سیستم‌هاست
پایش و ممیزی- تضمین‌کننده کارکرد صحیح این سیستم‌هاست

محصولات مرتبط:

۳ دیدگاه ها

 1. کورش کریمی

  درود عالیه بود
  اصطلاحالت رو افزایش بدهید لطفا

  پاسخ
 2. ناشناس

  سلام صبح بخیر مطالب خوبی گذاشتید اگر بصورت pdfبود عالی میشد تشکر از شما

  پاسخ
  • سازه پلاس

   سلام، خودتان می توانید هر صفحه اینترنتی را بصورت pdf ذخیره کنید.

   پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *